Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till information kring betyg och bedömning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till information kring betyg och bedömning"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till information kring betyg och bedömning

2 Skola 2011 Ny skollag Ny Läroplan med nya kursplaner
Nytt betygssystem som gäller från åk 6 Nytt sätt att tänka kring bedömning Skolans skyldighet att rapportera om ogiltig frånvaro Ogiltig frånvaro skrivs in i betyget

3 Ny Läroplan för grundskolan
Har gällt för alla klasser utom åk 9 under läsåret Gäller fullt ut läsåret

4 Läroplanen för grundskolan
Skolans värdegrund och uppdrag Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Kursplaner med tillhörande kunskapskrav i alla ämnen 4

5

6 Kunskapskrav I kursplanerna anges mål och kunskapskrav för olika ämnen
Årskurs 3 Svenska, svenska som andraspråk, matematik, NO och SO Årskurs 6 Alla ämnen utom moderna språk (tyska, franska och spanska) Möjlighet att läsa NO och SO ämnen som block och att sätta ett ”blockbetyg” Årskurs 9 Alla ämnen Inga blockbetyg får sättas 6

7 Nationella prov Avstämning i
Åk 3 Matematik, svenska och svenska som andraspråk Åk 6 Matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, SO och NO (SO/NO för 2013 endast som diagnos) Åk 9 Matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, SO och NO Proven kommer under vårterminen och är lika för hela landet.

8 Ny betygsskala A B C D E F 8

9 Betyg från åk 6 Från och med höstterminen 2012 ges betyg i slutet av varje termin från åk 6. För åk 6 gäller i alla ämnen utom språkvalet. Terminsbetyget är en bedömning av de kunskaper ditt barn visat fram till betygssättningen. ”Som komprimerade lägesrapporter i förhållande till ämnets kunskapskrav.” Det sista betyget på vårterminen i åk 9 är ett slutbetyg. Sammanfattande betyg, ”blockbetyg”, får sättas i NO och SO endast i åk 6. Betygsskalan är sexgradig där F är ”icke godkänt”.

10 Betygsskalan Kunskapskraven utgår från de förmågor som sammanfattas i ämnets syfte och det centrala innehållet. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper är preciserade för betygen A, C och E. Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och till övervägande delen C är uppfyllda. Kravet för B innebär att kraven för C och till övervägande delen för A är uppfyllda.

11

12 Kunskaper och förmågor
Kunna samtala om Dra paralleller Reflektera över Se samband Använda kunskap i annat sammanhang Kunna analysera

13 Bedömning Bedömningar används för att: Kartlägga kunskaper
Värdera kunskaper Återkoppla för lärande Synliggöra praktiska kunskaper Utvärdera undervisning

14 Från ”Summativ” till ”Formativ” bedömning
När resultatet av en bedömning skrivs i form av ett omdöme eller ett betyg har den en summativ funktion. Utgör bedömningen en grund för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling utifrån lägesbeskrivning och de styrkor och svagheter som framkommit fungerar den formativt.

15 Ogiltig frånvaro När elev uteblir från undervisning är skolan skyldig att informera föräldrarna om detta. I Lund används Skola 24 Ogiltig frånvaro kommer att skrivas in i terminsbetyget

16 Tidsplan Höstterminen 2011:
Åk 8 nya betygssystemet, åk 9 efter gamla betygssystemet Höstterminen 2012: Åk 6-9 nya betygssystemet

17 Mer information www.skolverket.se/skollagen2011
17


Ladda ner ppt "Välkomna till information kring betyg och bedömning"

Liknande presentationer


Google-annonser