Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Kursplaner, betyg och bedömning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Kursplaner, betyg och bedömning."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Kursplaner, betyg och bedömning

2 Vuxenutbildningens mål
Ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetens i syfte att… Stärka ställning i arbets- och samhällslivet - Främja personlig utveckling

3 Kursplaner och ämnesplaner
Grundläggande nivå: Kursplaner Gymnasial nivå: Ämnesplaner

4 Kursplanens struktur (Grundläggande nivå)
Namn Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav

5 Ämnesplanens struktur (gymnasial nivå)
Namn Syfte Kurser i ämnet Centralt innehåll Kunskapskrav

6 Verksamhetspoäng SKOLFS 2013:18 (Grundläggande) I ämnesplanen (Gymnasial) Anger kursens omfattning utifrån kursens innehåll. 20 poäng - en veckas heltidsstudier (800 poäng per år)

7 Verksamhetspoäng Hur stor del av kursen studerar eleven per vecka?
Hur många poäng utgör det? Studieomfattningen synliggörs

8 Verksamhetspoängens matematik
Elev 2 Elev 1

9 Delkurser Delkurs 4 – 250 p Delkurs 3 – 150 p Delkurs 2 - 50 p
Delkurs vp

10 Validering Erkännande av kunskaper

11 Bedömning Varför? Hur? När?

12 Varför? Bedömning för lärande Kartlägga Värdera Återkoppla Synliggöra
Utvärdera

13 Hur? Formativ bedömning Vad är målet? Hur ligger jag/eleven till?
Hur ska jag/eleven gå vidare?

14 När?

15 Betyg Varför? För vilka? Vad? När? A B C D E

16 Betyg – varför? - En grundsten - Rättsäkerhet - Likvärdighet .

17 Betyg - för vilka? Elev Lärare Rektor Huvudman

18 Vad? Rätt till information Rektorns ansvar Rättelse och ändring

19 Betyg – när? Vid kursens eller delkursens slut
(motsv.träningsskolan - intyg)

20 Värdeord/progressionsord
Betyget E Betyget C Betyget A Eleven medverkar i att redogöra Eleven redogör på ett enkelt sätt Eleven redogör på ett välutvecklat sätt Dra slutsatser Eleven bidrar till slutsatser Eleven drar enkla slutsatser Eleven drar välutvecklade slutsatser Utförande Eleven medverkar i att utföra Eleven utför med tillfredsställande resultat Eleven utför med gott resultat Utvärdera Eleven bidrar till omdömen Eleven ger enkla omdömen Eleven ger välutvecklade omdömen

21 Grundläggande - motsvarande träningsskolan
Grundläggande kunskaper Fördjupade kunskaper Redogöra Eleven deltar i att beskriva Eleven beskriver Utförande Eleven deltar i att välja och använda Eleven väljer och använder

22 Intyg Om en elev inte når målen När eleven så önskar
För utbildning motsvarande träningsskolan Rektor utfärdar

23 Undantagsbestämmelsen
- Särskilda skäl - Funktionsnedsättning som inte är av tillfällig art - Inte utvecklingsstörning

24 PÅ GÅNG Stödmaterial betyg och bedömning
Stödmaterial särskild utbildning för vuxna Konferenser bedömning och betyg Konferenser grundläggande Konferenser NC

25 Annat i fokus just nu Moderniserad studiehjälp Gruv-utredningen
Mottagande i särskolan (AR) Yrkesutbildningar Handledarutbildning Lärarleg och behörighetsregler

26 Tack för idag!


Ladda ner ppt "Välkomna! Kursplaner, betyg och bedömning."

Liknande presentationer


Google-annonser