Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viktiga delar från skolverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viktiga delar från skolverket"— Presentationens avskrift:

1 Viktiga delar från skolverket
Gymnasiearbete Viktiga delar från skolverket

2 100 gymnasiepoäng För att en elev ska få en gymnasieexamen måste han eller hon ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. På alla yrkesprogram och högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ska eleverna genomföra ett gymnasiearbete. Elever inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan också genomföra ett gymnasiearbete.

3 Gymnasiearbetet ska vara ett kvitto på att eleven är förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde. Målen för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål.   På gymnasiearbetet kan eleven få betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt Varje elevs gymnasiearbete ska bedömas och betygssättas individuellt. Om några elever genomför sina gymnasiearbeten i grupp eller om flera elever har samma uppgift för sitt gymnasiearbete, så måste läraren kunna följa elevens individuella arbete för att skaffa sig ett bedömningsunderlag för varje enskild elev.

4 Rektorn ska för varje elev utse en lärare att vara ansvarig för gymnasiearbetet.
För gymnasiearbetet ska eleven ha en handledare med god kompetens inom det aktuella ämnesområdet. I bedömningen av gymnasiearbetet ska en medbedömare medverka. Handledare och medbedömare kan vara samma person. Det är läraren som beslutar om betyget på gymnasiearbetet. Innan läraren sätter betyget ska en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om, ha yttrat sig.  Om eleven har genomfört gymnasiearbetet helt eller delvis på en arbetsplats ska handledaren på arbetsplatsen vara medbedömare. För ett gymnasiearbete som genomförs inom ett yrkesprogram ska medbedömaren ha erfarenhet av det yrkesområde som gymnasiearbetet avser. Det kan vara en medbedömare som arbetar i branschen eller en annan lärare som har erfarenhet av yrkesområdet.

5 Ett gymnasiearbete på en yrkesutbildning ska vara upplagt så att eleven visar att hon eller han är förberedd för yrkesområdet och kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt. Med yrkesmässigt sätt menas här en yrkesmässighet, anpassad efter den gymnasiala nivån där till exempel behärskandet av rationella metoder och arbetstempo inte fullt ut motsvarar en erfaren yrkesverksam. Med yrkesmässigt avses också att eleven känner till och har utfört sitt arbete enligt lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet.

6 Gymnasiearbetet ska inriktas mot en vald yrkesutgång inom examensmålen för yrkesprogrammet. Det är därför lämpligt att en elev i gymnasieskolan genomför sitt gymnasiearbete i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska styras av examensmålen, men inte ha karaktären av examensprov.    Gymnasiearbetet ska, enligt målen för gymnasiearbetet, utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Det finns ingen reglering om gymnasiearbetet ska genomföras i grupp eller enskilt. Varje elev ska förstås bedömas och betygssättas individuellt.

7 I examensbeviset för en yrkesexamen ska elevens yrkesutgång alternativt utgång mot ett yrkesområde och titel eller annan benämning på gymnasiearbetet anges, dessutom ska det finnas en beskrivning av vad gymnasiearbetet innehåller.


Ladda ner ppt "Viktiga delar från skolverket"

Liknande presentationer


Google-annonser