Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till filmen Klicka för att se filmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till filmen Klicka för att se filmen."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till filmen Klicka för att se filmen

2 Ämnets namn Ämnets syfte Kurser Kursens namn Centralt innehåll Kunskapskrav E, C, A Ämnesplanens struktur Numrerade mål Undervisningen som helhet

3 Ämnets namn Ämnets syfte Kurser Kursens namn Centralt innehåll Kunskapskrav E, C, A För enskild kurs Vad undervisningen ska handla om Med vilken kvalitet eleven visar sitt kunnande Vilka mål kursen omfattar

4 Bedömning och betygsättning Ämnets namn Ämnets syfte Kurser i ämnet Kursens namn Centralt innehåll Kunskapskrav E, C, A CENTRALT INNEHÅLL MÅL KUNSKAPSKRAV

5 Konsekvent begreppsanvändning Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och i samråd med handledare maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med visst handlag vanliga metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. Eleven tillagar även i samråd med handledare allergi- och specialkoster. I arbetet kombinerar eleven med viss säkerhet råvaror med hänsyn tagen till ekonomi och näringsinnehåll. Dessutom utformar eleven med viss säkerhet recept och menyer för olika verksamheter. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder grundläggande fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - exempel på ett kunskapskrav

6 Konsekvent begreppsanvändning Betyget EBetyget CBetyget A Redogöraöversiktligtutförligtutförligt och nyanserat Dra slutsatser enklavälgrundadevälgrundade och nyanserade Utförandemed visst handlag med gott handlag med mycket gott handlag Utvärderaenkla omdömen nyanserade omdömen nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras ”Vad innebär det då att eleven till exempel redogör översiktligt, utförligt eller utförligt och nyanserat? En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt. En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre). Att redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv. En nyanserad redogörelse kan också avse ett rikt språkligt uttryckssätt och en stilistiskt skicklig framställning, men i kunskapskraven används begreppet nyanserat främst i betydelsen flera olika perspektiv. ”

7 Introduktion till filmen Länk till filmen


Ladda ner ppt "Introduktion till filmen Klicka för att se filmen."

Liknande presentationer


Google-annonser