Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

studie- och yrkesvägledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "studie- och yrkesvägledare"— Presentationens avskrift:

1 studie- och yrkesvägledare
VÄLKOMNA! NINA BAGGE studie- och yrkesvägledare el

2 FÖRST EN LITEN FRÅGA….. …… hur många av er sysslar i dag med det ni trodde att ni ville hålla på med när ni var 15 år?

3 GYMNASIESKOLAN (Nästan) varje program har en eller flera nationella inriktningar - sammanlagt 60 st. Alla program är 3 år Skolor drivna av kommun eller landsting Fristående skolor 18 nationella program

4 TEORETISK ELLER PRAKTISKT ?
6 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM 12 YRKESPROGRAM GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING (2 DAGAR I SKOLAN OCH 3 DAGAR PÅ EN ARBETSPLATS)

5 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Med ämnen som påminner om grundskolans Utbildningar som förbereder för och ger behörighet till fortsatta studier på högskola och universitet – högskoleförberedande examen

6 YRKESPROGRAM Ger i första hand grundläggande yrkeskunskaper inom sitt område - yrkesexamen För att få grundläggande behörighet till vidare studier måste vissa ämnen (engelska 6 och svenska 2 och 3) kompletteras på gymnasiet eller Komvux APL- Arbetsplatsförlagt Lärande 15 veckor

7 YRKESPROGRAM Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

8 VEM FÅR BÖRJA PÅ GYMNASIET?
För att få börja ett YRKESPROGRAM måste du vara Godkänd (minst betyget E) i matematik, svenska, engelska plus i 5 ämnen till = minst 8 ämnen totalt, vilka som helst För att få börja på ett HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM måste du vara Godkänd (minst betyget E) i matematik, svenska, engelska plus i 9 ämnen till = minst 12 ämnen totalt Ekonomi- Samhällsvetenskaps- Humanistiska programmet = Godkänt i Samhällskunskap, Geografi, Historia och Religion, svenska, engelska, matematik +5 andra ämnen Teknik- Naturvetenskapsprogrammet= Godkänt i Biologi, kemi, fysik, svenska, engelska, matematik + 6 andra ämnen

9 INTRODUKTIONS PROGRAM
Preparandutbildning (för elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig eller för elev som är behörig till ett yrkesprogram men inte ett högskoleförberedande) Programinriktat individuellt val (inriktad mot ett yrkesprogram där bara ett fåtal ämnen fattas) Yrkesintroduktion (för elever som ej är behöriga till yrkesprogram) Individuellt alternativ (förbereder elever till yrkesintroduktion) Språkintroduktion (för nyanlända)

10 URVAL- GYMNASIESKOLAN
Summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg A = 20 poäng B = 17,5 poäng C = 15 poäng D = 12,5 poäng E = 10 poäng (F = 0 poäng) Alla E = 160 p Alla C = 240 p Alla A = 320 p

11 GEMENSAMT FÖR ALLA PROGRAM
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN (KÄRNÄMNEN) Svenska Engelska Samhällskunskap Religionskunskap Historia Matematik Naturkunskap Idrott och Hälsa Gymnasiearbete Individuellt val Alla kurser mäts i poäng. Ett gymnasieprogram omfattar poäng (1p= ca1 timme)

12 DESSUTOM LÄSER MAN…. Programgemensamma karaktärsämnen:
Ämnen som ger programmet sin karaktär, tex. NO på Naturvetenskapsprogrammet och Fordonsteknik på Fordonsprogrammet Inriktningskurser Beroende på vilken inriktning man väljer Fördjupningskurser Skolverket bestämmer vilka kurser som ska kopplas till varje program, huvudmannen bestämmer vilka kurser som ska erbjudas. Detta är ett sätt för skolan att profilera sig

13 PROGRAMSTRUKTUR

14 SAMVERKANS AVTAL I STOCKHOLMS LÄN
Du som är skriven på Ekerö tas emot som sökande i första hand till samtliga nationella program i alla kommuner i Stockholms län Introduktionsprogrammet Ingår inte i samverkansavtalet. Varje kommun ansvarar för Introduktionsprogrammen Fristående gymnasieskolor Alla söker och blir mottagna på samma villkor

15 NYA ANTAGNINGSREGLER TILL HÖGSKOLAN 2010
Det som kan vara bra att tänka på redan nu är: Meritpoäng - extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan. Maximalt 2,5 poäng Gäller moderna språk steg 3-5, engelska och matematik Mer information finns på särskilt papper

16 Är till för dig som vill göra en elitsatsning
IDROTT OCH STUDIER Riksidrottsgymnasium Är riksrekryterande, ansökan görs genom idrottsförbund, sista ansökan i november/december i många fall Dessutom söka till gymnasieskolans program i februari Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) Kolla med ditt idrottsförbund vad som gäller Antagning i mån av plats Kolla upp med Ekerö kommun om inackorderingstillägg Är till för dig som vill göra en elitsatsning

17 TIDSPLAN December; höstbetyget skickas till GSL
Början av januari lösenordet skickas hem Mitten av januari; ansökningsperioden startar 15 februari; sista ansökningsdag Mars; färdighetsprov Estetiska programmet April- Maj; ändringsvalsperiod Juni; slutbetyg skickas till GSL juni/juli; slutligt antagning på webben Slutet av juli; sista svarsdag

18 NI SOM FÖRÄLDRAR ÄR EN STOR TILLGÅNG I ERA UNGDOMARS GYMNASIEVAL!
FÖRBEREDELSER VÄGLEDNINGSSAMTAL KLASSINFORMATION FD. UPPGÅRDSELEVER GYMNASIEMÄSSAN I ÄLVSJÖ NOV ÖPPET HUS SKOLORNAS HEMSIDOR NI SOM FÖRÄLDRAR ÄR EN STOR TILLGÅNG I ERA UNGDOMARS GYMNASIEVAL!

19 ANVÄNDBARA WEBBADRESSER


Ladda ner ppt "studie- och yrkesvägledare"

Liknande presentationer


Google-annonser