Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet 2013 Mia Heribertsson Studie- och yrkesvägledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet 2013 Mia Heribertsson Studie- och yrkesvägledare."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet 2013 Mia Heribertsson Studie- och yrkesvägledare

2 Dagens program Gymnasieprogrammen Antagningsregler Om jag är obehörig?
Studier i eller utanför Östersund Urval Gymnasieprogrammens uppbyggnad Medicinsk syo Gymnasieexamen Ansökningsförfarande Idrottsgymnasium Studieekonomi Modersmålsundervisning Meritpoäng Vidare studier

3 Ställ gärna frågor!

4 De tolv yrkesprogrammen
15 veckor APL Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet* Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet* Naturbruksprogrammet* Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

5 De sex högskoleförberedande programmen
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet* Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

6 Antagningsregler Yrkesprogram Matematik
Svenska eller svenska som andraspråk Engelska + 5 ytterligare valfria ämnen.

7 Höskoleförberedandeprogram
Antagningsregler Höskoleförberedandeprogram Matematik Svenska eller svenska som andraspråk Engelska + 9 ytterligare ämnen, (var av SO för Hu, Sa, Ek och NO för Na och Te)

8 Om jag inte är behörig? Introduktionsprogram - IM Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val (PRIV)‏ Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

9 Urval Du konkurrerar med din betyg, de 16 bästa räknas (ma, sv, eng måste vara med) E = 10 D =12,5 C = 15 B = 17,5 A= 20

10 Skolor du kan söka i och kring Östersund…

11 Fler möjligheter Särskilda varianter Riksrekryterande utbildningar
Spetsutbildningar Riksrekryterande estetisk spetsutbildning International Baccalaureate

12 Söka på annan ort Du kan söka till annan ort om du vill:
Läsa ett nationellt program eller en inriktning som inte finns inom Jämtlands gymnasieförbund Läsa på fristående gymnasieskola Studera på en riksrekryterande skola Frisöka

13 Gymnasieprogrammens uppbyggnad
Alla program består av gymnasiepoäng

14 Kurser Gymnasieprogrammen bygger på kurser
Du kan exempelvis läsa matematikkurserna 1- 4 på gymnasiet. När du är färdig med en kurs får du betyg i den.

15

16

17 Medicinsk syo Jobbafrisk.se Friskyrken –riskyrken Prata skolsköterskan

18 Examen För yrkesexamen krävs: 2500 poäng 2250 godkända poäng
Godkända betyg i sv 1, eng 5 och ma 1 Godkända betyg på kurser inom de programgemensamma ämnena med 400 poäng Godkänt betyg på gymnasiearbetet

19 Examen För högskoleförberedande examen krävs: 2500 poäng
2250 godkända poäng Godkända betyg i sv 3, eng 6 och ma 1 Godkänt betyg på gymnasiearbetet

20 Ansökan Görs i programmet Dexter
Ni får inloggningsuppgifter efter jullovet 1 februari ska valet vara bekräftat

21 Idrott och studier På riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning läser man: 200 p i ämnet specialidrott inom programfördjupningarna 200 p inom individuellt val Ev 300 p som utökat program

22 Ansökningsdatum till riksidrottsgymnasium

23 Studieekonomi Studiebidrag 1050kr/mån
Extra tillägg. Ansökan skickas till csn och är behovsprövat. Inackorderingstillägg – om du måste flytta hemifrån pga långa restider. Söks hos hemkommunen om ej friskola då hos csn. Ej inackordering vid frisök eller om alternativet finns hemma.

24 Modersmål För dig som inte har svenska som modersmål finns vissa möjligheter att få hjälp och stöd. Hemspråksundervisning Studiehandledning på ditt modersmål Meddela gärna redan vid ansökan om du vill ha stöd

25 Meritpoäng Matematik Moderna språk Engelska

26 Efter gymnasieskolan Grundläggande behörighet till högskola - måste ha gymnasieexamen med lägst E i Sv 2 och 3, Eng 6. Särskild behörighet / områdesbehörigheter Direktgrupp och kompletteringsgrupp Yrkeshögskolan Folkhögskola Vux

27 Mer info

28 Sammanfattning 12 6 3 2500 16 1 2250 15 1050 2,5

29 Hör av dig! Studie- och yrkesvägledare Mia Heribertsson 0701-90 30 90
zonline.se Jag finns även på facebook som: Syv Mia


Ladda ner ppt "Gymnasievalet 2013 Mia Heribertsson Studie- och yrkesvägledare."

Liknande presentationer


Google-annonser