Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte Att välja till gymnasiet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte Att välja till gymnasiet"— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte Att välja till gymnasiet
HT 2013

2 Presentation Planering HT VT 2014 Gymnasiet Meritpoäng Att som förälder hjälpa till

3 Malin Arvidsson Rubbetoft
måndagar

4 Syv- planering HT 2013/VT 2014 Information om val och väljande
Information om gymnasiet Individuella samtal (ett eller flera) Indroduktionsprogram Ev studiebesök

5

6 Friskola – kommunal skola
Förstahandsmottagen i samverkansområdet och på friskolor Andrahandsmottagen i andra kommuner Riksrekryterande

7 Gymnasiet Yrkesprogram Högskoleförberedande program Lärlingsprogram
Introduktionsprogram

8 Behörighet - yrkesprogram
Yrkesprogrammen kräver minst E i Matte svenska/sva (svenska som andraspråk) Engelska 5 valfria andra ämnen.

9 Yrkesprogram Leder till yrke. APL Högskola/universitet? Behörighet!
Meritpoängskurser Yrkesexamen

10 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

11 Behörighet - Högskoleförberedande
Högskoleförberedande program kräver minst E i matte svenska/sva (svenska som andraspråk) engelska 9 andra ämnen SO krävs till ekonomiskt, humanistiskt, samhällsvetenskapligt program NO krävs till naturvetenskapligt och tekniskt program

12 Högskoleförberedande
Leder till vidare studier Meritpoängskurser Högskoleförberedande examen

13 Högskoleförberedande
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

14 Lärling Alternativ inom yrkesprogrammen
Eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram Finns på alla yrkesprogram Eget ansvar

15 Introduktionsprogram
Preparandutbildning - syftar till att eleven inom ett år ska vara behörig till ett nationellt program. Programinriktat individuellt val - syftar till att eleven ska kunna gå över till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion - för en fortsättning på yrkesprogram eller ute i arbetslivet. Individuellt alternativ - för att förbereda yrkesintroduktion, utbildning eller arbetsmarknad. Språkintroduktion - förbereder nyanlända invandrarungdomar för nationellt program

16 Urval och meritvärde Urval sker på elevens slutbetyg (meritvärde)
Betygskonkurrens För att beräkna ditt meritvärde: Lägg ihop poängen för dina 16 bästa betyg A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0 16 * 20 = 320 poäng dvs. A i alla ämnen From 1/ räknas även B-språkets betyg in

17 Gymnasiet Totalt 2500 poäng, 1 poäng = 1 timme (ca)
Gymnasiegemensamma ämnen – finns i alla program. Programgemensamma ämnen – varje program får sin inriktning genom sina karaktärsämnen. Individuella val – Något ämne som intresserar dig eller behöver för en visst yrke. Projektarbete – ett större arbete/fördjupning.

18

19 Vad du gör på gymnasiet påverkar i framtiden
Om du vill söka vidare till högskolan behövs: minst 90% godkända betyg dvs. minst betyget E, minst betyget E i Svenska, matte, engelska Särskild behörighet – specifika kurser behövs om du vill söka till en utbildning/ yrke. Viktigt! får du kurserna på ditt gymnasieprogram? Uppfyller man inte dessa krav får man ett studieintyg! (= svårare att kunna plugga vidare) Viktigt att planera sina studier!

20 Meritpoäng Genom fördjupning i vissa ämnen ges meritpoäng som kan hjälpa till att komma in på populära utbildningar på universitet/högskola. Läggs på slutbetyget i gymnasiet. Matte max 1p Engelska max 1p Språk max 1.5p =max 2.5p

21 Övriga program/ Varianter
IB – Intagning på betyg, prov och intervju Program med nationell idrottsinriktning (elitidrott eller indrottsprofil) Ansökan senast 1 dec Musikundervisning (katedralskolan/Lundellska skolan) kompletterande ansökan

22 Samma program på flera skolor – vad är skillnaden?
pedagogisk modell? fördjupning/profiler? skolförlagd utbildning/lärling? liten/stor skola? stöd? elevvård? läxor? Bibliotek?

23 Vad kan du som förälder göra?
Stötta ditt barn i valet till gymnasiet. Ta tillvara på all information, hjälp till att sålla bland reklamen! Gymnasiemässa, öppet hus och hemsidor Prata om intressen, starka sidor och framtidsdrömmar. Titta på alla program och vad de leder till. Stötta ditt barn i skolan här och nu.

24 Övergång till gymnasiet
Gymnasiesamordnare Ansökan om liten grupp Pedagogiskt överlämnande

25 Tidplan för ansökan 15 februari – Sista dag för gymnasieansökan
Mitten/slutet av april – preliminär antagning 1-15 maj – omvalsperiod Början av juli – slutgiltig antagning

26 Viktiga datum Gymnasiekatalog – mitten av september
Gymnasiemässa 23 oktober 9 – 19 på Fyrishov Sista dagen för gymnasieansökan är 15 februari 2012 Ansökan till elitidrott/profilidrott görs senast 1 december 2011 Öppet.hus på gymnasieskolorna – Kolla hemsidor, gymnasiekatalog, UNT

27 Bra länkar www.uppsala.se/syv www.utbildningsinfo.se www.skolverket.se

28 Malin Arvidsson Rubbetoft
måndagar


Ladda ner ppt "Föräldramöte Att välja till gymnasiet"

Liknande presentationer


Google-annonser