Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetenscentrum Enheten för vägledning Kungsbacka kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetenscentrum Enheten för vägledning Kungsbacka kommun"— Presentationens avskrift:

1 Kompetenscentrum Enheten för vägledning Kungsbacka kommun
1

2 Dagordning Karriärvägledning Gymnasieskolan Ansökan Vidare studier
Gymnasieantagningen Frågor och reflektioner

3 Kompetens- centrum Kungsbacka Kommun Enheten för Enheten för
Vuxnas Lärande Enheten för Vägledning Kompetens- centrum Berätta kort om respektive enhet Utveckling & förändring En väg in flera vägar ut ! Mäklare, motor & mötesplats Invånarna i Kungsbacka ska ha en hög attraktionskraft på arbetsmarknaden Delar av verksamheten styrs av statliga beslut och finansieras av staten Enheten för Arbetsliv Kungsbacka Kommun 3

4 Vad är Karriärvägledning?
NE: ”Kallar man en persons utveckling inom till exempel sitt yrke eller sin idrott”. KC: ”Livslång processinriktad personlig utveckling”. Karriärvägledning: innebär att kartlägga möjligheter och sätta upp mål för framtiden.

5 Karriärvägledning Samtalet som verktyg UTSIKT Hur når jag målet?
ÖVERSIKT Vad finns det för alternativ? INSIKT Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag? Frågor av informativ karaktär en del av modellen Kungsbacka Kommun

6 Vad påverkar valet? Intressen Vem är jag? Betyg Föräldrar Svårt eller
lätt i skolan Lärare eller andra vuxna Kompisar Trender Korta eller långa val Medicinska hinder

7 Hur kan du stötta och hjälpa utan att påverka för mycket??

8 Förberedelser inför gymnasievalet
Enskilda samtal/Gruppvägledning Lektioner ”Vad ska jag välja” Gymnasiedagarna 9 -11okt Öppet hus Indranet

9 Samverkansavtal Skolkort Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka
Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Skolkort

10 Programformer Nationella program inom GR, 18 olika
Särskilda varianter inom nationellt program Riksrekryterande utbildningar Fristående gymnasieskolor i Sverige International Baccalaureate (IB) Glöm inte nämna frisök!

11 Högskoleförberedande program
Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Estetiska programmet Teknikprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Först lite om programmen, de 18 nationella. Leder till högskoleförberedande examen

12 Lärlingsutbildning som alternativ inom ett yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Lärlingsutbildning som alternativ inom ett yrkesprogram där eleven genomför minst 50% av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Lärlingsutbildning som alternativ inom ett yrkesprogram Leder till Yrkesexamen

13 Behörig till gymnasieprogram
Yrkesprogram: E i Sv, Ma, Eng + 5 andra ämnen = minst betyget E i 8 ämnen Högskoleförberedande program: E i Sv, Eng och Ma + 9 andra ämnen = minst betyget E i 12 ämnen För Samhälls- Ekonomi- och Humanistiska programmet krävs: minst E i Sh, Re, Hi och Ge För Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet: minst E i Ke, Bi och Fy

14 De 16 bästa betygen adderas! (Sista året)
Meritvärde De 16 bästa betygen adderas! (Sista året) Max meritvärde: 320 poäng A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12.5 E = 10 F = 0 Det politiska målet är att alla ska komma in på den utbildning (program) de önskar. I Göteborgsregionen försöker man på olika sätt även tillgodose önskemål om skola. MEN när fler söker än det finns platser, finns det ett urvalssystem som bygger på grundskolebetygen. Nämligen: Summan av de sexton bästa betygen - de flesta har 16, 17 eller 18 ämnen, där G=10, VG=15 och MVG=20. Exempelvis: G i alla ämnen ger 10*16 dvs 160 poäng. Man räknar alltid de 16 bästa betygen, sv/eng/ma behöver inte ingå i dessa 16 ämnen. Så skilj på behörighet - minst godkänd i sv en ma, och urval - betygspoängen, där det inte spelar någon roll vilka ämnen som räknas med. Sker automatiskt i Gymnasieintagningens datasystem.

15 Obehörig? 5 olika Introduktionsprogram Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val (PRO) Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Eller ett år till i grundskolan? Samverkansavtalet med GR gäller inte på samma sätt för obehöriga elever.

16 Programstruktur Högskoleförberedande program 2500 poäng
Yrkesprogram 2500 poäng Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Gymnasiegemensamma ämnen p Karaktärsämnen 1600 p (Programgemensamt, inriktning och programfördjupning) Karaktärsämnen p (Programgemensamt, inriktning och programfördjupning) För att visa på skillanden på ett yrkesförberedande resp. högskoleförberedande program Jag brukar titta på poängplaner med eleverna i mina samtal, där kan de vilka kurser som ingår och skillnader mellan vad olika skolor erbjuder. Men så här är gymnasieprogrammen uppbyggda! programfördjupning: skolan kan erbjuda ett antal kurser ur en av skolverket förutbestämt utbud. Individuella val 200 p Individuella val 200 p Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbete 100 p

17 OBS! Betyg ges i varje kurs från år 1
Vad är kurs? Ämnet uppdelat i en eller flera delar Exempel: Svenska Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Matematik Matematik 1 Matematik 2 Matematik 3 Matematik 4 Matematik 5 Engelska Engelska 5 Engelska 6 Engelska 7 De ämnen som inte har någon siffra efter sig är inte uppdelade i flera kurser, utan är den enda i sitt slag. OBS! Betyg ges i varje kurs från år 1

18 Vad är poäng? Berättar om kursens längd
1 poäng motsvarar ca en undervisningstimme Exempel: Fysik p Religionskunskap p Anläggningsprocessen p Visa vad som är samma som SP och vad som skiljer sig. Dessa bilder finns på Skolverkets hemsida – notera gärna: Program/Strukturbilder (Efter Teknikprogrammet)

19 Val inom programmen - Ekonomiprogrammet 100 p Obligatoriskt språkval
- Humanistiska programmet p - Naturvetenskapsprogrammet p - Samhällsvetenskapsprogrammet p Individuella val - 200 gymnasiepoäng, ur skolans kursutbud

20 Idrott och studier Riksrekryterande idrottsutbildning (RIG)
Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) Tidig ansökan till Idrottsförbund Idrottsspecialisering inom Individuellt val Obs! Alla detaljer är ännu inte fastställda Väntas klart den 31 okt.

21 Gymnasieexamen Yrkesexamen: 2500 poäng med lägst betyget E i 2250 p.
Godkänt gymnasiearbete. Lägst E i Sv 1, Eng 5, Ma 1 Lägst E i 400 p inom yrkesämnena Högskoleförberedande examen: 2500 poäng med lägst betyget E i 2250 p. Godkänt gymnasiearbete. Lägst E i Sv 1, 2, 3, Eng 5, 6 och Matematik 1 Införs Yrkesexamen Gymnasiearbetet- Du ska visa vad du lärt dig genom att planera, genomför samt utvärderar en uppgift. yrke: visa att du är förberedd för de vanligaste förkommande arbetsuppgifterna inom yrkesområdet. Högskola: en skriftlig redovisning, rapport av en frågeställning. Sammafattning på engelska Ändrar även kurserna Svenska 1 – 3 Engelska Matte 21

22 Siktar mot studier efter gymnasiet?
Grundläggande behörighet Högskoleförberedande gymnasieexamen eller yrkesexamen med sv 300 p och eng 200 p Särskild behörighet: Områdesbehörigheter. Ytterligare krav på kurser. Meritpoäng: Engelska, Matematik och Moderna språk

23 Ditt barn söker till program och skola som du tycker är fel…
Dilemma Ditt barn söker till program och skola som du tycker är fel… Hur känns det? Hur agerar du? Reflektera

24 Gymnasieansökan Att välja kostar ingenting Hur många val?
Ett ”högre val” prövas alltid före ett ”lägre val”. Utbildningar med test/inträdesprov Slutbetyget är avgörande Tänk på hälsan inför gymnasievalet! Ha koll på vilka krav yrkesbranscher ställer. Jag brukar försöka vara återhållsam med att ”tycka” saker – det är viktigt att var o en utgår ifrån sina förutsättningar och värderingar. Men nu ska jag passa på att tycka lite: Varje elev ska välja precis de utbildningar hon eller han helst vill gå. I ”rätt” ordning. Man prövas alltid bara på det första valalternativet, om inte får plats – på nästa osv. Så det gäller att ha sina alternativ i exakt den ordning man helst önskar komma in. Varje elev ska lägga in minst tre val. Helst alla tänkbara – så är det bara att ändra i ordningen sedan! Den som väljer att registrera utbildningar som tidigare år haft hög intagningspoäng måste lägga in ytterligare alternativ – så att man inte står utan gymnasieplats. Detta är nämligen inte något intagningssystemet tänker på. Alltså: ”Lagom” antal, men framför allt: i ”rätt” ordning.

25 Gymnasieantagningen Lösenord till Indranet
Registrera ansökan 1 dec – 1 feb Preliminärantagning, HT-betyg Ev. ändringar i ansökan Definitivantagning, slutbetyg VT Reservantagning, aug-sept Frikvot Frisök/Fritt sök

26 Öppet hus på gymnasieskolor
Vad behöver jag veta?? eller Kurser att välja som programfördjupning och Individuellt val? Hur många elever går i varje klass? Hur lång resväg? Skolans profil? Hur ser schemat ut? Lärarledd undervisning? Vilka möjligheter finns till vidare studier? Möjliga yrken efter programmet? Hur stor andel av lärarna är behöriga? Hur många elever i varje klass? Bibliotek? Idrottshall? Kafé? Hur ser skolans ekonomi ut? Läsa mer idrott, språk, matte, musik, bild etc? Skolsköterska? Kurator? Vägledare? Samarbete med arbetslivet?

27

28 Internettips www.indranet.se www.grkom.se www.arbetsformedlingen.se

29 Välkommen att kontakta mig!
Angela Lyrhagen Eliasson Studie- och yrkesvägledare Nummer till mobil: Mail:

30 Kompetenscentrum Enheten för vägledning Kungsbacka kommun
30


Ladda ner ppt "Kompetenscentrum Enheten för vägledning Kungsbacka kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser