Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till årets gymnasieinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till årets gymnasieinformation"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till årets gymnasieinformation
?

2 BETYG OCH URVAL Lägg ihop poängen för dina 16 bästa betyg. A = 20 p B = 17,5 p C = 15 p D = 12,5 p E = 10 p Max: 320p Eleverna tas in i tur och ordning. Högst betyg kommer in först. © Tremedia 2012 9 2

3 Högskoleförberedande
Det finns 18 nationella program att välja på uppdelat på två huvudvägar 6.st Högskoleförberedande program 12.st Yrkesprogram Sammanlagt 60 olika inriktningar

4 TOLV YRKESPROGRAM BF Barn- och Fritidsprogrammet BA Bygg- och Anläggningsprogrammet EE El- och Energiprogrammet FT Fordons- och Transportprogrammet HA Handels- och Administrationsprogrammet HV Hantverksprogrammet HT Hotell- och Turismprogrammet IN Industritekniska programmet NB Naturbruksprogrammet RL Restaurang och Livsmedelsprogrammet VF VVS- och Fastighetsprogrammet VO Vård- och Omsorgsprogrammet

5 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM:
EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet HU Humanistiska programmet NA Naturvetenskapsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet

6 Behörighetskrav Högskoleförberedande program
Svenska/Svenska som andra språk, Engelska och Matematik Samt godkänt betyg i ytterligare nio ämnen För Ekonomi, Humanistisk och Samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av dessa ämnen vara: Geografi, Samhällskunskap, Historia och Religion För Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet ska tre av dessa ämnen vara: Biologi, Fysik och Kemi För det Estetiska programmet Gäller vilka nio ämnen som helst

7 Behörighetskrav Yrkesprogram
Svenska/svenska som andra språk, Engelska och Matematik Samt godkänt i ytterligare fem ämnen Sammanlagt 8 ämnen Om man inte blir behörig så är alternativet de nya introduktionsprogrammen

8 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
YRKESPROGRAM 2500 poäng Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma ämnen Inriktningar p Programfördjupning Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM, 2500 poäng Gymnasiegemensamma ämnen p Programgemensamma ämnen Inriktningar p Programfördjupning Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p Om vi tittar på programmens struktur kan man se att de skiljer ganska mycket emellan de yrkesförberedande och högskoleförberedande programmen.

9 Gymnasiegemensamma ämnen
Yrkespr Högskoleförb. Engelska Svenska /Svenska Matematik /200/300 Idrott och Hälsa Historia /100/200 Samhällskunskap /200 Religionskunskap Naturkunskap /100

10 Programplan Bygg- och anläggningsprogrammet
400p 200p 200p 900p 100p 200p 200p 200p 200p 700p 200p 100p 200p 200p 500p 200p 100p 200p 400p 200p 200p 400p 200p 100p 100p PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN Byggrund 1 Byggrund 2 INRIKTNINGAR: Anläggningsfordon Anläggningsförare - process Anläggningsförare 1 Anläggningsförare 2 Anläggningsförare 3 Anläggningsförare 4 Husbyggnad Husbyggnadsprocessen Husbyggnad 1 Husbyggnad 2 Husbyggnad 3 Mark och anläggning Anläggningsprocessen Anläggning 1 Anläggning 2 Måleri Måleriprocessen Måleri 1 Plåtslageri Plåtslageriprocessen Plåtslageri - grunder Ventilationsplåtslageri 1

11 PROGRAMGEMENSAMMAÄMNEN Filosofi 1 Moderna språk Psykologi 1 INRIKTNINGAR: Beteendevetenskap Ledarskap och organisation Kommunikation Psykologi 2 Samhällskunskap 2 Sociologi Medier, information och kommunikation Journalistik, reklam och information 1 Medieproduktion 1 Medier, samhälle och kommunikation 1 Psykologi 2 Samhällsvetenskap Geografi 1 Historia 2 Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2 och 3 300p 50p 200p 50p 450p 100p 100p 50p 100p 100p 350p 100p 100p 100p 50p 450p 100p 100p 50p 200p S A M H Ä L P L R S O V G E R T A E M N M S E K T P

12 PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
Tänk på att programfördjupningarna skiljer sig åt mellan olika skolor BA Arkitektur - hus Bergsprängning Elementmontering Golvläggning 1 Mur- och putsverk 1 Kulturplåtslageri Träkonstruktioner 1 SA Barns lärande och växande Animation 1 och 2 Digitalt skapande 1 och 2 Film- och tv-produktion 1, 2, 3a och 3b Grafisk illustration 1 Gränssnittsdesign Hållbart samhällsbyggande Internationell ekonomi Journalistik, reklam och information 1 och 2 Konstarterna och samhället Kultur- och idéhistoria Ljudproduktion 1,2,3a och 3b Musikproduktion 1 och 2 Pedagogiskt ledarskap Rätten och samhället Webbutveckling 1 och 2

13 Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p
Som individuellt val kan eleverna välja bland alla kurser som finns i de nationella program som kommunen erbjuder. Det individuella valet ger t.ex. eleverna möjlighet att välja kurser som krävs för vidareutbildning. Vad skolorna kan erbjuda beror mycket på elevintresset, eftersom det inte går att starta en kurs med för få elever. Gymnasiearbete 100 p Ett gymnasiearbete är en större uppgift som eleverna får arbeta med under en längre tid. Gymnasiearbetet ska utarbetas inom ramen för karaktärsämnena.

14 Ibland måste det få ta längre tid
Nationella program Obehöriga elever Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Språkintroduktion Yrkesintroduktion Yrkeslivet eller annan typ av utbildning Individuellt alternativ

15 Programinriktat individuellt val
Preparandutbildning Syftar till att eleven inom ett år ska vara behörig till ett nationellt program. Programinriktat individuellt val Syftar till att eleven ska kunna gå över till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion För en fortsättning på yrkesprogram eller ute i arbetslivet. Individuellt alternativ För att förbereda yrkesintroduktion, utbildning eller arbetsmarknad. IV programmet och kommer ersättas av fem introduktionsprogram Preparandutbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Dessutom krävs betyg i sv och ma eller eng samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i sv, ma och eng samt i minst tre ämnen. Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden Individuella alternativet; här försöker man hitta nya lösningar och utbildningen utformas för enskild elev för att förbereda för yrkesintroduktion, utbildning eller arbetsmarknad. Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en i utbildning i svenska för att de ska komma vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning Språkintroduktion Förbereder nyanlända invandrarungdomar för nationellt program.

16 Glöm inte att… Göra din ansökan senast 15 februari 24.00
För er som ska söka NIU eller RIG gäller att er ansökan är inne senast 15 okt. eller 1dec 2012 beroende på vilket förbund er idrott tillhör Göra eventuella omval senast 15 maj senast kl.24.00 Svara på ditt antagningsbesked 23 juli senast kl.24.00

17 Tips till dig som engagerad förälder
Internet är en djungel med information – här listar vi ett urval av sidor som kan vara till er hjälp: Prata med din tonåring, utgå ifrån ditt barnsperspektiv - vad är han/hon intresserad av? Vilka drömmar har de? se förbi eventuella begränsningar, varför väljs vissa utbildningar bort ? Sätt igång samtalet i god tid, ofta blir det stressigt och man hafsar igenom ett svårt val på kort tid Skriv ner viktiga datum och se till att din tonåring följer tidsplanen Följ med din tonåring på Gymnasiemässan och skolornas Öppet hus. Kolla upp detaljer som din tonåring kanske inte tänker på, som hur långt bort skolan ligger och om lärarna har behörighet.

18 Kontaktuppgifter Tomas.berg@sodertalje.se 08-5230 3348


Ladda ner ppt "Välkomna till årets gymnasieinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser