Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte Att välja till gymnasiet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte Att välja till gymnasiet"— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte Att välja till gymnasiet

2 Studie- och yrkesvägledare
Anna Gustafsson Fredagar 08:30 -14:30 018 –

3 Gymnasiet Yrkesprogram Högskoleförberedande program Lärlingsprogram
Introduktionsprogram

4 Yrkesprogram Leder till yrke. APL
Högskola/universitet? Ej behörig = Extrakurser! Meritpoängskurser Yrkesexamen

5 Behörighet - yrkesprogram
Yrkesprogrammen kräver minst E i Matte svenska/sva (svenska som andraspråk) Engelska 5 valfria andra ämnen.

6 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

7 Högskoleförberedande
Leder till vidare studier Meritpoängskurser Högskoleförberedande examen

8 Behörighet - Högskoleförberedande
Högskoleförberedande program kräver minst E i matte svenska/sva (svenska som andraspråk) engelska 9 andra ämnen SO krävs till ekonomiskt, humanistiskt, samhällsvetenskapligt program NO krävs till naturvetenskapligt och tekniskt program

9 Högskoleförberedande
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

10

11 Lärling Alternativ inom yrkesprogrammen
Eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram Finns på alla yrkesprogram Eget ansvar

12 Introduktionsprogram
Preparandutbildning - syftar till att eleven inom ett år ska vara behörig till ett nationellt program. Programinriktat individuellt val - syftar till att eleven ska kunna gå över till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion - för en fortsättning på yrkesprogram eller ute i arbetslivet. Individuellt alternativ - för att förbereda yrkesintroduktion, utbildning eller arbetsmarknad. Språkintroduktion - förbereder nyanlända invandrarungdomar för nationellt program

13 Urval och meritvärde Urval sker på elevens slutbetyg (meritvärde)
Betygskonkurrens För att beräkna ditt meritvärde: Lägg ihop poängen för dina 16 bästa betyg A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0 16 * 20 = 320 poäng dvs. A i alla ämnen

14 Samma program på flera skolor – vad är skillnaden?
pedagogisk modell? fördjupning/profiler? skolförlagd utbildning/lärling? liten/stor skola? stöd? elevvård? läxor? Bibliotek?

15 Vad kan du som förälder göra?
Stötta ditt barn i valet till gymnasiet. Ta tillvara på all information, hjälp till att sålla bland reklamen! Gymnasiemässa, öppet hus och hemsidor Prata om intressen, starka sidor och framtidsdrömmar. Titta på alla program och vad de leder till. Stötta ditt barn i skolan här och nu.

16 Tidplan för ansökan 22 januari – Ansökningsperioden startar
15 februari – Sista dag för gymnasieansökan Mitten/slutet av april – preliminär antagning 1-15 maj – omvalsperiod Början av juli – slutgiltig antagning

17 Viktiga datum Gymnasiekatalog – mitten av september
Gymnasiemässa 23 Oktober 10 – 19 på Fyrishov Sista dagen för gymnasieansökan är 15 februari 2014 Ansökan till elitidrott/profilidrott görs senast 1 december 2013 Öppet.hus på gymnasieskolorna – Kolla hemsidor, gymnasiekatalog

18 Studie- och yrkesvägledare
Anna Gustafsson 018 –


Ladda ner ppt "Föräldramöte Att välja till gymnasiet"

Liknande presentationer


Google-annonser