Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieval 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieval 2014."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasieval 2014

2 Behörighet till yrkesprogram
För behörighet krävs godkänt i 8 ämnen: svenska/svenska som andraspråk engelska matematik minst fem andra ämnen (vilka som helst)

3 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO).

4 Behörighet till högskoleförberedande program
För behörighet krävs godkänt i 12 ämnen: svenska/svenska som andraspråk engelska matematik nio andra ämnen

5 Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet (EK) Humanistiska programmet (HU) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Teknikprogrammet (TE) Estetiska programmet (ES)

6 För behörighet till Ekonomiprogrammet (EK), Humanistiska programmet (HU) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) krävs förutom godkänt i svenska, engelska och matematik att Geografi, Historia, Samhällskunskap och Religionskunskap ingår bland övriga nio godkända ämnen.

7 För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet (NA) och Teknikprogrammet (TE) krävs förutom godkänt i svenska, engelska och matematik att Biologi, Fysik och Kemi ingår bland övriga godkända nio ämnen.

8 i ytterligare nio ämnen.
För Estetiska programmet (ES) krävs förutom godkänt i svenska, engelska och matematik godkända betyg i ytterligare nio ämnen. 

9 Introduktionsprogram
Fem olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. DE FEM INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ÄR Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

10 Undantag från krav på behörighet i engelska
Den som saknar engelska men uppfyller övriga behörighetskrav, kan begära dispens från kravet på engelska. Detta förutsätter: att eleven på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska  att eleven bedöms ha förutsättningar att klara sökt utbildning Avlämnande skola ansvarar för ansökan

11 Urval Urval bland de sökande görs utifrån betyg i grundskolan. Betygen tilldelas ett betygsvärde: A = 20 poäng, B = 17,5, C = 15 D = 12,5, E = 10, F = 0 Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Du kan alltså få max 320 poäng i meritvärde. Gymnasieantagningen kan svara på hur dessa regler används. Moderna språk ger ytterligare ett betygsvärde vilket höjer meritvärdet.

12 Urval till särskilda varianter/estetiska varianter och spetsutbildningar
Utöver betyg kan även antagningsprov och/eller betygskrav i vissa ämnen användas vid urval. Kontrollera med aktuell skola.

13 Särskilda varianter/estetiska varianter och spetsutbildningar
Särskilda varianter/estetiska varianter inom estetiska ämnen, musik, dans finns på bl a Celsiusskolan, Bolandgymnasiet, GUC, Lundellska skolan och Katedralskolan Spetsutbildning i bioteknik finns på Katedralskolan Särskilda regler gäller för International Baccalaureate på Katedralskolan

14 Antagningen till 2013 Drygt elever antogs till Uppsalas kommunala gymnasieskolor och 740 elever till fristående gymnasieskolor. De flesta behöriga sökande antogs på sina förstahandsval.  Flest reserver fanns till Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen på Rosendalsgymnasiet och Katedralskolan. Högsta medianvärden bland de antagna fanns på NA Rosendal (290), IB Katedral (280), NA Katedral (275).

15 Programmens struktur Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla, t.ex svenska, engelska och matematik. Programgemensamma ämnen läses av alla elever på ett specifikt program. De ger programmet dess prägel. Inriktningar finns på alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program. Programfördjupning är kurser som t.ex. leder fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen. Inom det individuella valet på yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på samtliga program. Gymnasiearbetet sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få examen

16

17 Yrkesexamen För en yrkesexamen ska eleven ha läst poäng varav ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. Eleven kan få en yrkesexamen både genom lärlingsutbildning och genom skolförlagd yrkesutbildning. En yrkesexamen samt godkända betyg i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet Alla elever på yrkesprogram har rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Utöver den grundläggande behörigheten krävs ofta godkända betyg i kurser som har särskild betydelse för den sökta utbildningen, så kallad särskild behörighet.

18 Högskoleförberedande examen
För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst poäng varav ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 (eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3), engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete. En högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högskolan.

19 Länkar till mera information
Uppsala kommuns information om gymnasieskolan Jämför olika gymnasieskolor i Uppsala Skolverkets information om gymnasievalet

20 Kom ihåg att söka flera alternativa skolor/utbildningar
Kom ihåg att söka flera alternativa skolor/utbildningar! Ansökningsperioden 22 januari - 15 februari Omval kan göras 1 – 15 maj! Lycka till!


Ladda ner ppt "Gymnasieval 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser