Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höstbetyg 2013 årkurs 9. Information Resultatet redovisas för de kommunala skolorna och de nyckeltal som redovisas: Genomsnittliga meritvärde Från och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höstbetyg 2013 årkurs 9. Information Resultatet redovisas för de kommunala skolorna och de nyckeltal som redovisas: Genomsnittliga meritvärde Från och."— Presentationens avskrift:

1 Höstbetyg 2013 årkurs 9

2 Information Resultatet redovisas för de kommunala skolorna och de nyckeltal som redovisas: Genomsnittliga meritvärde Från och med läsåret 2014/15 kommer den elev som läst ett modernt språk som språkval i grundskolan att kunna tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12,5, C=15, B=17,5 och A=20) samt modernt språk. Det möjliga maxvärdet för varje enskild elev är 340 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne. Andel elever som läser ett modernt språk i årskurs 9 hösten 2013 är 66 % Andel (%) som nått målen i alla ämnen Andel elever med betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever som ej fått betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet ingår ej.

3 Information Andel (%) behöriga till gymnasiet GY11: För att en elev ska vara behörig till nationellt program krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska samt matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesförberedande program måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv. För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi. För estetiskt program är det nio valfria ämnen. Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Andel (%) behöriga till gymnasiet GY11: För att en elev ska vara behörig till nationellt program krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesförberedande program måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv. För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi. För estetiskt program är det nio valfria ämnen. Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.

4


Ladda ner ppt "Höstbetyg 2013 årkurs 9. Information Resultatet redovisas för de kommunala skolorna och de nyckeltal som redovisas: Genomsnittliga meritvärde Från och."

Liknande presentationer


Google-annonser