Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betygsregistrering Grundskola Grundsärskola 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betygsregistrering Grundskola Grundsärskola 2013"— Presentationens avskrift:

1 Betygsregistrering Grundskola Grundsärskola 2013

2 Logga in på www.edWise.se Välj Betyg under pusselbiten i verktygsraden
Genom att klicka på visas de aktiviteter som är registrerade i Procapita och ska betygsättas. Välj den aktivitet som ska betygsättas. Som förval kommer alltid dagens datum att visas här, i grundskolan behöver detta inte ändras.

3 I aktivitetsmenyn visas vald aktivitet. Under visas aktuell termin
I aktivitetsmenyn visas vald aktivitet. Under visas aktuell termin. Sätt betyg på aktuella elever. Stämmer inte elevlistan ta kontakt med skolans administrativa assistent. Innehåller aktiviteten en årskursblandad klass, visas en vallista där läraren väljer årskurs.

4 I grundskolan är godkända betyg är A – E, där A är högsta betyget
I grundskolan är godkända betyg är A – E, där A är högsta betyget. Betyget F sätts då en elev inte visar kunskap för ett godkänt betyg. Saknas betygsunderlag används ”-” (streck). Om ”-” (streck ) sätts i betyg, anger man här en anmärkning till beslutet. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro väljs anmärkning Betyg ej satt, skollagen 10:18. För elev som har anpassad studiegång sätts anmärkning Anpassad studiegång. Det medför att eleven i detta ämne får den korrekta markeringen siffran 3 i betygskatalogen.

5 I de fall en elev inte uppnår godkänt betyg ska en skriftlig bedömning i elevens kunskapsutveckling ges. Beslutsunderlag kan skrivas i edWise och ersätter då blanketten Skriftlig bedömning som finns i Metodboken. Det är inte ett krav att skriva beslutsunderlag innan ämnet är avslutat. Efter att betygen är registrerade och uppgifterna är sparade, visas det knappar i kolumnen för beslutsunderlag på de elever som inte nått godkända betyg.

6 Genom att klicka på knappen vid önskad elev öppnas ett nytt fönster där beslutsunderlaget för eleven skrivs in. Efter att beslutsunderlaget är sparat stängs fönstret och knappen ändrar färg till grön och texten byts till Ändra. Beslutsunderlaget är nu sparat och kan skrivas ut i Procapita.

7 Om eleven är inskriven i grundsärskola visas två radioknappar
Om eleven är inskriven i grundsärskola visas två radioknappar. Det möjliggör för läraren att välja ifall eleven ska ha betyg enligt särskolans eller grundskolans kursplan. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen. I grundsärskolan används inte betyget F och ”-”(streck). För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet. Betygsfältet lämnas tomt och anmärkning Betyg ej satt, skollagen 11:20 väljs. Grundsärskolebetyg sätts endast i NO och SO, ej i de enskilda ämnena.

8 Avser betyget slutbetyg markeras det i kolumnen
Avser betyget slutbetyg markeras det i kolumnen. Betyg som sätts VT år 9 markeras alltid som slutbetyg. I Procapita kan administrativa assistenten markera om en aktivitet ska generera slutbetyg. Då sätts bocken med automatik. Bocken kan alltid markeras/avmarkeras av läraren.

9 Avsluta med att spara. Betygen är redigerbara till det datum då betygsättningen stängs.

10 Övriga funktioner När betygen är sparade visas en informationssymbol. För markören över denna och information visas för aktuellt betyg. Finns betyg satta på tidigare terminer kommer ett ”+” att visas längs till vänster på raden för eleven. Under ”+” visas tidigare satta betyg i ämnet och för vilken termin de avser.

11 Skapa en arbetskopia för utskrift.
Exportera till Excel för bearbetning. Här presenteras en sammanställning av antalet av respektive betygsgrad. Markeras denna ruta flyttas markören automatiskt till nästa cell när betyget är ifyllt.

12 Betygsöversikt Skolledare och Mentor kan välja Betygsöversikt under pusselbiten i verktygsraden. Mentor som är gruppadministratörer i edWise kan idag inte nå länken. Betygsöversikt visar registrerade betyg för vald klass. De nya betygsgraderna är färgkodade från blått till rött. För varje elev visas elevens meritvärde (M). För du muspekaren över ett betyg får du information om vem som har registrerat betyget och vilken termin det registrerades. Vill du se betyg för en klass ett tidigare läsår ändrar du datumet. Du kan skriva ut betygsöversikten och exportera till Excel via funktion i menyraden.

13 Betygskatalog Grundskola
- Beslutsunderlag saknas Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet, 10 kap. 18 § Skollagen. Beslut om att inte sätta betyg ska enligt 6 kap. 19 § skolförordningen (2011:185) i grundskolan markeras med ett horisontellt streck. 2 Ämnet/ämnesblocket ingår inte i elevens utbildning Siffran 2 visas i de enskilda ämnena i ämnesblocken när en elev i årskurs 6 i grundskolan fått blockbetyg i naturorienterande ämnen eller i samhällsorienterande ämnen. När en elev i årskurs 6 i grundskolan fått betyg i de enskilda ämnena, visas siffran 2 i ämnesblocken. I årskurserna 7–9 i grundskolan visas siffran 2 i ämnesblocken samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen. Siffran 2 visas även i det av ämnena svenska eller svenska som andraspråk som eleven inte läst samt i ämnena moderna språk (elevens val eller språkval), modersmål och teckenspråk när eleven inte läst dessa ämnen. 3 Anpassad studiegång Siffran 3 visas när ett ämne inte lästs på grund av anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen (2010:800). * Avser slutbetyg I cellen för betyget visas en asterisk (*) då markeringen för slutbetyg finns på betyget.

14 Betygskatalog Grundsärskola
1 Eleven har inte uppnått målen för betyg Siffran 1 visas när en elev i grundsärskolan eller elevens vårdnadshavare begär betyg i ett ämne, men där betyg inte satts därför att eleven inte har uppnått kunskapskravet för betyget E. Motsvarande gäller för elever i specialskolan som läser enligt grundsärskolans kursplaner. 2 Ämnet ingår inte i elevens utbildning Siffran 2 visas i ämnena biologi, fysik, kemi samt geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Siffran 2 ska även anges i det av ämnena svenska eller svenska som andraspråk som eleven inte läst samt i ämnena moderna språk (elevens val eller språkval), modersmål och teckenspråk när eleven inte läst dessa ämnen. 3 Anpassad studiegång Siffran 3 visas när ett ämne inte lästs på grund av anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen (2010:800). * Avser slutbetyg I cellen för betyget visas en asterisk (*) då markeringen för slutbetyg finns på betyget.


Ladda ner ppt "Betygsregistrering Grundskola Grundsärskola 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser