Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

0-Vision Syfte: Samtliga elever, som är antagna på respektive program när antagningsprocessen avslutas varje läsår, ska fullfölja sin gymnasieutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "0-Vision Syfte: Samtliga elever, som är antagna på respektive program när antagningsprocessen avslutas varje läsår, ska fullfölja sin gymnasieutbildning."— Presentationens avskrift:

1 0-Vision Syfte: Samtliga elever, som är antagna på respektive program när antagningsprocessen avslutas varje läsår, ska fullfölja sin gymnasieutbildning samt resultatmässigt nå minst betyget E i alla kurser och därmed få en gymnasieexamen på tre år.

2 0-Vision Bygger på skollag och gymnasieförordning • Alla elevers rätt att nå minst betyget E • Skolans ansvar • Rektors ansvar

3 0-Vision Mål: • Öka andelen slutbetyg/gymnasieexamen • Öka andelen elever med högskolebehörighet • Höja betygsnivån/meritvärdet • Förebygga studieavbrott

4 0-Vision Hur? • Två specialpedagoger 50 + 50 % • Stödja/coacha rektorerna • Analysstöd efter läsåret • Metodutveckling för lärarna

5 0-Vision • Startade 2011/2012 med ca 580 elever och 5 rektorer • Utökade 2012/2013 med ca 800 elever och ytterligare 5 rektorer • Lå 2013/2014 ytterligare ca 740 elever = totalt 10 rektorer vid 5 skolor, årskurs 1, 2 och 3, 14 program och totalt drygt 2100 elever

6 0-Vision Vad vi ser: • Större fokus på vad som händer i klassrummet • Rektorerna upplever stödet som bra • Metodutveckling istället för kompetensutveckling svårare att genomföra • Fler elever kvar kan leda till lägre resultat (betyg) • Matematiknivån i grundskolan måste höjas

7 0-Vision Resultat 2012-1013: • 1307 elever på berörda skolor/program sept 2012 åk 1+2 (totalt 1436 elever ingår och mellanskillnaden redovisas efter vt 2014) • 1227 elever är betygsatta • Stor rörlighet bland eleverna

8 0-Vision Forts resultat: • 6,4% studieavbrott (Lindholmen minst, Bräcke Stora Holm flest) • 8,9% byter program/skola (Lindholmen flest, Bräcke Stora Holm minst) • Inflöde på 8,4% (högst på Angered, Burgården)

9 0-Vision Forts resultat: • Åk 1 – 25,2% mer än 250p F (lägst 12,3%) • Åk 2 – 35,4% mer än 250p F • Matematik 1 – 26-74% F (lägst 19,7%!)

10 0-Vision Läsåret 2013/2014: • Tillkommer ca 740 elever i åk 1 = drygt 2100 elever att följa upp sommaren 2014 • 450-500 slutar åk 3 – hur många når gymnasieexamen? • Hur ska vi nå ej deltagande skolor och rektorer med metoden?

11 0-Vision Karin Asplund krm.asplund@educ.goteborg.se


Ladda ner ppt "0-Vision Syfte: Samtliga elever, som är antagna på respektive program när antagningsprocessen avslutas varje läsår, ska fullfölja sin gymnasieutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser