Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor"— Presentationens avskrift:

1 Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor
Vårdnadshavares rätt till inflytande över utbildningen enligt skollagen 4 kap Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor

2 Deltagare 27 september 2012 Charlott Andersson Katrin Eriksson
Grit Hoffman Carita Svensson Tage Nordkvist (rektor)

3 Inledning Första gången ikväll
Stor del information för att vi ska ha gemensam förståelse för de förutsättningar riksdag och regering ger oss för att bedriva skola Nästa gång konkretiseringar Alla i skolan arbetar för era barns bästa sett ur alla perspektiv! Avslutar med allmän frågestund för att ni ska få svar på era egna hjärtefrågor

4 Vision för grundskolorna i Filipstads kommun

5 Ledningsdeklaration

6 Ansvarsfördelning och målstyrning

7 Systematiskt kvalitetsarbete

8 De statliga styrdokumenten

9 Skollagen

10 Skollagen

11 Skollagen

12 Inflytande enligt skollagen 4 kap

13 Inflytande enligt skollagen 4 kap

14 Inflytande enligt skollagen 4 kap

15 Läroplan för grundskolan 2011; Lgr 11

16 Skolans värdegrund

17 Portalparagrafen

18 Normer och värden

19 Kursplaner

20 De nationella proven läsåret 2012/ Ämnesprov i årskurs 3 I årskurs 3 genomförs ämnesproven i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Ämnesprov i årskurs 6 I årskurs 6 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket fördelar ämnesproven i de samhälls- respektive naturorienterande ämnena. Ämnesprov i årskurs 9 I årskurs 9 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket fördelar ämnesproven i de samhälls- respektive naturorienterande ämnena.

21 Betygsskalan

22 Likabehanding Nordmarks skolas plan för att
främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen för läsåret 11/12 utvärderas just nu. Innevarande läsårs plan kommer att presenteras på hemsidan inom kort.

23 Ekonomi Nordmarks skola har, under läsåret 2012/13 tillräckliga resurser för att bedriva utbildning i enlighet med mål och ambitionsnivå. Nämndens preliminära budget för 2013 ger heller ingen anledning till oro utan den bedömning rektor kan göra i dagsläget tyder på att resurserna kommer att vara tillräckliga.

24 InfoMentor Föräldramöte i Strandvägsskolans aula den 25 september kl Information om hur du som vårdnadshavare kan du logga in på InfoMentors familjeweb, hur du kan använda den och till vad. Viktigt att alla vårdnadshavare deltar.


Ladda ner ppt "Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor"

Liknande presentationer


Google-annonser