Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till LNK MED ELEVEN I CENTRUM. Skolstarten MED ELEVEN I CENTRUM Skolstarten varit bra – mer om hur det varit i klasserna kommer tas upp av lärarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till LNK MED ELEVEN I CENTRUM. Skolstarten MED ELEVEN I CENTRUM Skolstarten varit bra – mer om hur det varit i klasserna kommer tas upp av lärarna."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till LNK MED ELEVEN I CENTRUM

2 Skolstarten MED ELEVEN I CENTRUM Skolstarten varit bra – mer om hur det varit i klasserna kommer tas upp av lärarna Ledigheter _ Skollagen anser inte att semesterresor är tillräckliga skäl för ledighet – Vi avråder, men innan det kommer kommungemensamma riktlinjer beviljas de.

3 Elevhälsoarbete Elevstödsteam – socialpedagoger. Lärare, elevassistenter Skolsköterska Kurator Skolpsykolog Specialpedagoger 340 tonåringar samsas

4 Bedömning och betyg MED ELEVEN I CENTRUM

5 Skolans uppdrag och värdegrund Saklig och allsidig utbildning Främja lärande Utveckla kunskaper och värderingar Samverkan med hemmen Övergripande mål och riktlinjer: Mål och riktlinjer för utbildningen. Kursplaner Behandlar varje enskilt ämne med dess syfte, innehåll och kunskapskrav. Ny samlad läroplan består av tre delar: MED ELEVEN I CENTRUM

6 Kursplanens delar Ämnets syfte Motivering till varför ämnet finns i skolan. Centralt innehåll: Obligatoriskt innehåll i undervisningen Kan kompletteras. Kunskapskraven: Utifrån ämnets syfte och centrala innehåll. Beskriver lägsta godtagbara kunskapsnivån inom betygsstegen MED ELEVEN I CENTRUM

7 The BIG five •Analysförmåga •Kommunikativ förmåga •Metakognitiv förmåga •Förmåga att hantera information •Begreppsförmåga MED ELEVEN I CENTRUM Fem förmågor som förekommer mest i kursplanerna

8 Bedömningen •Visa upp det som ska bedömas •”Produkten” – insikten / kunskapen •Vägen mot målet - processen MED ELEVEN I CENTRUM

9 E Enkla och till viss del underbyggda Grundläggande kunskaper Ge exempel och beskriva MED ELEVEN I CENTRUM Progressionen C Utvecklade och relativt väl underbyggda Goda kunskaper Förklara och visa samband A Välutvecklade och fördjupande Mycket goda kunskaper Förklara och generalisera Vägledning via kommentarer från skolverket samt diskussioner med kollegor på skolan och i kommunen

10 Bedömning för lärande Bedömningens två syften - Formativ och Summativ Klart vilka mål man ska sträva mot Utvärdering/Skriftliga omdömen utgår från måluppfyllelsen vid tillfället - eleven - läraren Utvecklingssamtal IUP- framåtsyftande - insatser för ökat lärande MED ELEVEN I CENTRUM

11 Nya antagningsregler till gymnasiet •Yrkesinriktat program Minst E i svenska, engelska och matematik Minst E i ytterligare 5 ämnen minst 8 betyg •Studieförberedande program Samhällsprogram – Ekonomisk – Humanistisk Minst E i svenska, engelska, matematik, historia, religion, samhällskunskap och geografi Minst E i ytterligare 5 ämnen minst 12 betyg •Naturvetenskaplig – Teknik Minst E i svenska, engelska, matematik, biologi, fysik och kemi Minst E i ytterligare 6 ämnen minst 12 betyg MED ELEVEN I CENTRUM

12 •Inte är väl pojkarna mindre begåvade än flickorna? •Nej! Men övning ger färdighet… FÖRVÄNTNINGAR MED ELEVEN I CENTRUM

13 •Tid för informationssamtal •Representant till samrådet Att bestämma ikväll MED ELEVEN I CENTRUM

14 Tre år framåt …. •Föränderlig tid •Kunskaper •Kamratskap •Tonår – pubertet •Tätt samarbete Hem - Skola!

15 MED ELEVEN I CENTRUM http://skola-ellenkey.vastervik.se/ Gilla oss på Facebook 


Ladda ner ppt "Välkomna till LNK MED ELEVEN I CENTRUM. Skolstarten MED ELEVEN I CENTRUM Skolstarten varit bra – mer om hur det varit i klasserna kommer tas upp av lärarna."

Liknande presentationer


Google-annonser