Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bedöma elevers kunskaper i NO Anders Jönsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bedöma elevers kunskaper i NO Anders Jönsson."— Presentationens avskrift:

1 Att bedöma elevers kunskaper i NO Anders Jönsson

2

3 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan BEDÖMNING: Var befinner sig elevens prestation i förhållande till kunskapskraven? Omdöme Betyg SummativSummativ Formativ Återkoppling Undervisning

4 

5 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Exempel från biologiämnet:

6 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Granska information, kommunicera och ta ställning Genomföra systematiska undersökningar Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

7 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Exempel från biologi åk 4-6: Kursplan

8 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Exempel från betyget E i slutet av årskurs 6 i biolog för EN av förmågorna:

9 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Exempel för EN av förmågorna:

10 Kursplan Vad ska eleven kunna GÖRA med sina kunskaper? SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ———

11 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen … Feedback Ökad förståelse för mål och kriterier Förbättrade prestationer Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen …

12 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Exempel från betyget E i slutet av årskurs 6 i biolog för EN av förmågorna:

13 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Var går gränsen mellan ”enkla” och ”utvecklade” resonemang? Har inblick i …Bidrar …Beskriver … Enkla … Utvecklade … Välutvecklade …

14 

15 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör … Uppgifter i överensstämmelse med kursplanerna http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/2.6011/ak-4-6/2.2976/2.5584

16 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Eleven kan genomföra systematiska undersökningar … Uppgifter i överensstämmelse med kursplanerna http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/2.6011/ak-4-6/2.2976/2.5584

17 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Uppgifter i överensstämmelse med kursplanerna Tydliga kriterier och anvisningar http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/2.6011/ak-4-6/2.2976/2.5584

18 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Uppgifter i överensstämmelse med kursplanerna Tydliga kriterier och anvisningar http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/2.6011/ak-4-6/2.2976/2.5584

19 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Uppgifter i överensstämmelse med kursplanerna Tydliga kriterier och anvisningar Systematisk och förankrad i dokumentation

20 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan Uppgifter i överensstämmelse med kursplanerna Tydliga kriterier och anvisningar Systematisk och förankrad i dokumentation Allsidig Från Schoultz (2000)

21 

22 EffektEffekt Från Nyquist (2003)

23 Från Hattie & Timperley(2007)

24 Från Jönsson(2010)

25 Från Pryor & Crossouard (2010)

26 

27 Vart är eleven på väg? Var befinner sig eleven? Hur ska eleven ta sig vidare? Läraren behöver: Kommunicera förväntningar, i form av mål och kriterier Bedöma var eleverna befinner sig i förhållande till målet Ge feedback som hjälper eleverna framåt Kamraterna behöver: Förstå och kommunicera förväntningar Utnyttja varandra som resurser för deras lärande Eleven behöver: Förstå förväntningar Stöd för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande Kamratbedömning Självbedömning Från Wiliam & Thompson (2007)


Ladda ner ppt "Att bedöma elevers kunskaper i NO Anders Jönsson."

Liknande presentationer


Google-annonser