Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Formativ: för att göra eleven medveten om sitt lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Formativ: för att göra eleven medveten om sitt lärande"— Presentationens avskrift:

1 Summativ: läraren summerar elevens prestationer på prov och inlämningar och ger ett omdöme/betyg.
Formativ: för att göra eleven medveten om sitt lärande. Läraren ger tips på hur eleven ska arbeta vidare för att utvecklas och nå sina mål. Eleven är också själv aktiv i sin lärandeprocess. Formativ bedömning

2 Formativ bedömning Betyget, ingen överraskning!
Hur ska jag veta vad läraren kräver av mig? Vad krävs för MVG? Hur och vad skall jag göra för att nå mina mål? Matriser Kamratrespons Feedbacksymboler Betyget, ingen överraskning! Formativ bedömning

3 Vad eleven kan och vilka kvaliteter som prestationen visar
Summativ bedömning Bedömning av kunskap Feed-back Vad eleven kan och vilka kvaliteter som prestationen visar Formativ bedömning Bedömning för kunskap Feed-forward Vad eleven bör fokusera på i sitt lärande t ex struktur, metod, analys mm Med andra ord…

4 Man kan använda sig av: Självbedömning Lärarbedömning Gruppbedömning
Kamratbedömning Man kan använda sig av:

5 Bedömningsmatris Kvalitativa nivåer Kvalitativa nivåer
Delaktighet/samarbete I vilken grad du deltar i diskussionen Du närvarar men du deltar inte eller du kör ditt eget race och lyssnar inte på vad andra har att komma med. Du deltar genom att lyssna. Du kommer med vissa inlägg men vilka inte för diskussionen framåt. Du deltar aktivt genom att både lyssna och diskutera. Du kommer med inlägg som för diskussionen framåt. Du deltar aktivt genom att lyssna, diskutera och reflektera. Du får med de andra i diskussionen. Du hjälper till så att alla förstår. Kvalitativa nivåer Bedömnin gsaspekt Initialt Under utveckling Bra Utmärkt Bedömningsmatris


Ladda ner ppt "Formativ: för att göra eleven medveten om sitt lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser