Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mötesstruktur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mötesstruktur."— Presentationens avskrift:

1 Mötesstruktur

2 Struktur för BFL-möten
• Varje möte innehåller följande aktiviteter • Introduktion och rutinärenden (5 min) • Så här går det (45 min) • Formativ bedömning - nytt lärande (15 min) • Personlig handlingsplan (15 min) • Vad gav mötet? (10 min) (Samtalsreflektör)

3 Struktur för möte med BFL-lärargrupp
Innehållet är fokuserat på BFL-undervisning i klassrummet. Varje deltagare bidrar med sina erfarenheter av BFL-undervisning från sitt klassrum. Lärare ger konstruktiv och genomtänkt respons till sina kollegor. Lärare ges möjlighet att begrunda och diskutera ny BFL-kunskap och kompetens. Varje lärare har en personlig handlingsplan som kontinuerligt bearbetas för att ge vägledning till nästa steg. Reflektören speglar vad mötet har gett.

4 Introduktion och rutinärenden (5 min)
• Deltagarna får tid att landa i mötet. • Kunskapsmålet för dagens möte förklaras.

5 Så här går det (45 min) Varje lärare berättar översiktligt om sina senaste BFL-insatser. Kollegorna lyssnar och ger respons. Kom till mötet i vetskap om att du förväntas dela med dig av dina BFL-erfarenheter. Var beredd på att ge konstruktiv, genomtänkt respons till dina kollegor. Var beredd på att kunna utmana idéer som kan vara god klassrums-praxis men som bryter mot bedömning för lärande. Detta ger en stödjande struktur för att lära tillsammans.

6 BFL - nytt lärande (15 min)
Litteratur Film Artiklar

7 Personlig handlingsplan (15 min)
Varje lärare uppdaterar sin handlingsplan. Skaffar tillräckligt stöd från kollegor för att komma vidare. Gör idéer mer konkreta. Ger en referensram för framtida insatser. Skapar tillförlitlighet till utvecklingsarbetet. Fokuserar lärarens insatser till några områden. Påminnelse om att släppa vissa saker.

8 Vad gav mötet (10 min) Samtalsreflektören summerar mötet.
Ger reflektion till hur mötet bidrar till utvecklingen. Stämmer av läget. Utser samtalsreflektör till nästa möte

9 Roller Läraren skapar en personlig handlingsplan och genomför, reflekterar samt dokumenterar sina BFL-insatser; metaperspektiv, speglar eleverna perspektiv, deltar i BFL-gruppen. Samtalsledaren planerar och leder mötena, fångar och reflekterar kring utvecklingsprocessen.


Ladda ner ppt "Mötesstruktur."

Liknande presentationer


Google-annonser