Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff 2013-12-05 Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff 2013-12-05 Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff Välkomna!

2 Förmiddagens program Kapitel 1 Dylan Williams bok Att följa lärande
Gruppdiskussioner Fika Återblick på tre års arbete, hur borde det se ut i våra klassrum? Hur når vi ut med budskapet på våra pilotträffar till alla klassrum och alla lärare? - Grupparbete där ni berättar för varandra hur ni piloter arbetar på era skolor - Vad är viktigt för att lyckas? - Vilka svårigheter behöver undanröjas? - Varje grupp tar fram tre framgångsfaktorer för att lyckas nå en samsyn kring lärandeuppdraget på våra skolor. Uppgift till nästa träff Planering för fortsatt arbete rektor+piloter

3 Att följa lärande Vad är effektivt för att förbättra elevprestationer?
Strukturella förändringar runt om i världen - Minska skolornas storlek - Duktiga rektorer ansvarar för svåra skolor - Införande av fristående skolor - Genomförande av akademier - Ändra läroplaner - Byta läromedel - Datorer och surfplattor i klassrummen

4 Vilka strukturella förändringar ger effekt?
Flytta ut alla pojkar ur skolorna Bli kyrkliga privatskolor Flytta skolan till ett lummigt förortsområde

5 Hur ser det ut i Sverige? Nya läroplaner och kursplaner Ny skollag
Karriärstjänster, lektorer och förstelärare Ny lärarutbildning Nytt betygssystem Olika typer av kompetensutvecklingsinsatser Nytt forskningsinstitut Fler nationella prov Utökade inspektioner

6 Diskussion Vilka effekter har alla skolreformer i Sverige?
Vilka tankar har ni kring resultaten i PISA undersökningen som kom i förrgår? Tid: 10 min

7 Vad ger då verklig effekt?
Kvaliten på lärarens arbete Exempelvis: Tre grupper av lärare som ska lära samma sak - 6 månader - 12 månader - 24 månader

8 Slutsats Att förbättra elevernas resultat i skolan handlar om att öka lärarnas kompetens och kvaliteten på undervisningen i varje klassrum Utveckla lärarkvalitet

9 Diskussionsfrågor Vad tror ni Williams menar när han pratar om att öka kvalitén på undervisning och på lärare? Vilka faktorer har betydelse för att elevernas lärande ska öka? Vilka kompetenser behöver en bra lärare ha? Vilka utvecklingsinsatser som stärker lärare kvalitet borde vi satsa på i vår kommun? Varje grupp dokumenterar sina resultat på ett blädderblock Tid: 40 min

10 Mer exempel Every teacher can improve

11 Återblick Kunskapssyn, lärande sker i samspel med varandra
Fokus på förmågor i undervisningen, The big 5 Vikten av att ha en tydlig pedagogisk planering Konkretisera lärandemålen för eleverna med t ex matriser Lärare måste undervisa mer i klassrummet Formativ bedömning har väldigt stor betydelse för förbättrade elevresultat Höga förväntningar på alla nivåer

12 Vilka resultat ser vi? Vi har höjt kvalitén på undervisningen
Vi har utvecklat många delar väldigt mycket och kunskapsresultaten börjar komma Väldigt stora variationer i olika klassrum, en del fantastiska lektioner och vissa ser exakt ut som tidigare Vi har inte nått ut med vikten av att alla dessa faktorer finns i all undervisning på skolorna

13 Vilka resultat ser vi? Pedagogiska planeringar finns på huvuddelen av lektionerna Många elever har fortfarande svårt att förstå vad de ska lära sig Formativ bedömning är inte särskilt vanligt än så länge Aktiviteterna är fortfarande till stor del faktabaserade Bedömning sker fortfarande till stor del i form av prov framförallt i äldre åldrar

14 Hur når vi ut med budskapet?
Omsätta forskningsresultat i praktisk handling Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - Vad menas med denna skrivning i Skollagen? Diskutera i 7-8 min

15 Stöd utbildning och coachning
Förenkla Scenkonstbolaget ANT 1-1 lösningar Dok/diarieföring Kyrkan Räddningstjänst KRIS Förvaltningen Förvaltningen Stöd utbildning och coachning Leda lärprocesser om undervisning och lärande Pedagogisk dokumentation Rektor/Förskolechef Tydliga planeringar Aktiviteter i klassrummet Formativ bedömning Höga förväntningar God undervisning Förstå kunskapskrav

16 Grupparbete Grupparbete där ni berättar för varandra hur ni piloter arbetar på era skolor Vad är viktigt för att lyckas? Vilka svårigheter behöver undanröjas? Varje grupp tar fram tre framgångsfaktorer för att lyckas nå en samsyn kring lärandeuppdraget på våra skolor Tid: 30 min

17 Till nästa träff Läs kapitel 2 i Dylan Williams bok ”Att följa lärande” Det handlar om argument för formativ bedömning Planera tillsammans i pilotgrupp+rektor hur ni ska presentera detta för era kollegor på skolan och argumentera för formativ bedömning Förbered en kort redovisning från er skola på nästa träff den


Ladda ner ppt "Läroplansträff 2013-12-05 Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser