Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur stärker vi rektors pedagogiska ledarskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur stärker vi rektors pedagogiska ledarskap"— Presentationens avskrift:

1 Hur stärker vi rektors pedagogiska ledarskap
- en beskrivning av hur vi jobbar i Ånge kommun ”Alldeles underbara avkrokar”

2 Rektors förståelse för lärandeuppdraget
Förståelse av lärandeuppdraget som det föreskrivs i styrdokumenten Förståelse för konstruktivismen som är grunden för vår läroplan Hur sker lärande? Bedömarkompetens, vad ska bedömas i skolan? Formativ och summativ bedömning Kunskapsförsprång till lärarna på skolan. ”Alldeles underbara avkrokar”

3 Samverkan med facken Nytt lokalt kollektivavtal LOK 10 för skolledare är klart. Avtalet bygger bara på kunskapsuppdraget Nytt kollektivavtal för lärare håller på att tas fram Nya lönekriterier håller på att tas fram både i förskolan och i skolan Tvärfackliga träffar för att prata långsiktig skolutveckling och skapa en gemensam förståelse av det framtida arbetet ”Alldeles underbara avkrokar”

4 Rektors förutsättningar
Skapat gemensam arbetstid på ledningskonferenser. Flyttat fokus från information till att arbeta med uppdraget som pedagogisk ledare Förvaltningen ”fäller upp paraplyet” Lönesamtal och medarbetarsamtal med fokus på lärandeuppdraget Stödmaterial är framtagna för t ex klassrumsbesök och bedömning av verksamhetens kvalité ”Alldeles underbara avkrokar”

5 Observationsmallar för klassrumsbesök
Bedömningsmatris i förskolan Bedömning av kunskapssyn i skolan Observationsmall för rektorer Mall för kunskapsuppföljning av alla ämnen Lokal pedagogisk planering ”Alldeles underbara avkrokar”

6 Lokal pedagogisk planering enligt Lgr 11
De långsiktiga målen beskrivs som punktsatser i slutet av ämnets syfte. Detta utgör basen i planeringsarbetet Vilket centralt innehåll kan vi lyfta in för att eleverna ska få träna på de förmågor som ska bedömas? Denna del ska vara väldigt tydligt skriven så eleverna förstår vad som förväntas av dem i arbetsområdet Här kan även eleverna vara med och ha idéer på hur de ska få visa sina nyvunna kunskaper Tas fram i samråd med eleverna i undervisningsgruppen ”Alldeles underbara avkrokar”

7 Lokal pedagogisk planering
Rektorer har gjort egna lokala pedagogiska planeringar i samhällskunskap, svenska, matematik Bedömningsmatriser för lärande är utformade av rektorsgruppen Syftet har varit att rektorerna ska ha ett kunskapsövertag för att kunna leda arbetet på sina skolor ”Alldeles underbara avkrokar”

8 Klassrumsobservationer
Meddelar strax innan besöken att jag kommer att följa lektionen Dokumentation av besöket direkt i mallen Sociogram för att se samspel mellan lärare och elever Feed-back direkt efter lektion 5-10 min Längre feed-back efter skoldagens slut min Positiv respons från lärarna. Uppskattar att de får feed-back på saker de inte själva ser ”Alldeles underbara avkrokar”

9 Mall för kunskapsuppföljning
Förenklar rektors arbete med kunskapsuppföljning utifrån nya skollagen Används vid klasskonferenser och är ett levande dokument Är ett bra stöd för lärare vid upprättande av IUP och skriftliga omdömen i lärplattformen Kan följa elevens stödåtgärder under längre tid som blir dokumenterade på ett ställe Bra underlag för kvalitetsredovisning Finns även för förskoleklass ”Alldeles underbara avkrokar”

10 Hur jobbar jag med lärarna?
Återkoppling efter skoldagens slut min efter genomfört klassrumsbesök Om det finns många utvecklingsområden så bokas tid för nytt besök Dokumenteras och sparas Tas upp vid medarbetarsamtal och vid lönesamtal Målsättningen är ett lektionsbesök per termin och lärare ”Alldeles underbara avkrokar”

11 Om ni har frågor till oss
Lars Thorin Urban Åström Utvecklingsledare Områdeschef förskola/grundskola Kjell-Åke Skoog Rektor Björkbackaskolan Vill ni veta mer om vårt implementeringsarbete av alla statliga reformer så kan ni läsa mer på vår blogg Lars skolutvecklingsblogg ”Alldeles underbara avkrokar”


Ladda ner ppt "Hur stärker vi rektors pedagogiska ledarskap"

Liknande presentationer


Google-annonser