Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff 2013-09-02 Välkomna!. Program för dagen 8.30 Inledning och program 8.40 Lars introducerar dagen med några bilder om undervisning och lärande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff 2013-09-02 Välkomna!. Program för dagen 8.30 Inledning och program 8.40 Lars introducerar dagen med några bilder om undervisning och lärande."— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff 2013-09-02 Välkomna!

2 Program för dagen 8.30 Inledning och program 8.40 Lars introducerar dagen med några bilder om undervisning och lärande 9.00 Diskussion kap 6 Hattie 9.30 Fika under gruppdiskussionerna 10.00 Varje grupper berättar om sina diskussioner 10.20Pedagogisk planering utifrån en förmåga - Fokus ska ligga på aktiviteter i klassrummet - hur bedöms eleverna formativt? - hur ska slutbedömningen se ut? - hur formulerar ni det elevvänligt? - uppgiften ska provas i klassrummen till nästa träff 11.45 Återsamling och avslutning

3

4

5

6

7

8

9 Hur kan vi skapa denna lärmiljö? Tydlighet med vad eleverna ska lära och hur de ska få visa sina kunskaper Skapa en varierad undervisning i klassrummet Tydlig formativ återkoppling på elevernas resultat i förhållande till målet Undervisningen läggs på en nivå som utmanar elevens tidigare begreppsvärld Hattie beskriver delar av detta i kap 6

10 Gruppuppgift Grupper om 4-5 i varje Välj ut 3-4 frågor från papperet med frågor Vilka erfarenheter har ni själva från era klassrum? Fördjupa samtalet med att ställa frågor till varandra som ökar förståelsen av frågeställningen En i gruppen dokumenterar era slutsatser av samtalet Tid 60 min inklusive fika Återsamling 10.00

11 Återsamling Vad har ni i gruppen pratat om? Vilka frågor har ni behandlat? Vilka lärdomar har ni dragit i gruppen? Vad kommer ni att ta med er från diskussionen till ert eget klassrum och er egen lärargärning?

12 Pedagogisk planering Vi behöver fördjupa tankarna om pedagogisk planering Aktiviteterna i klassrummet behöver utvecklas för att träna rätt saker. För vem skriver vi planeringen?? Lägg största fokus på elevdelen!!

13 Så här kan det se ut Terminsplanering Lärarplanering Elevplanering Lärarplanering Elevplanering

14 Elevens del Hur länge ska vi arbeta? Vad ska jag lära mig? Tänk på att beskriva förmågorna i ämnets syfte kopplat till kunskapskraven Hur ska jag bedömas under arbetet och efter arbetet? Hur ska vi arbeta i klassrummet? Max en A4 för att eleverna ska läsa den Tas upp i början på varje arbetspass

15 Uppgift Välj årskurser för planeringen Skriv elevdelen till er pedagogiska planering Planeringen ska provas med elevgrupp till nästa gång Liten omfattning 2-3 lektioner Återkoppling nästa pilotträff den 2/10 - Deltagarna i grupperna redovisar för varandra och berättar erfarenheter och lärdomar från lektionerna

16 Förmåga att göra planering utifrån Välj en av följande förmågor Föra och följa matematiska resonemang ( Ma ) Att genomföra systematiska undersökningar ( Ke, Fy eller Bi ) Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner ( Bd ) Söka information från olika källor och värdera dessa ( Sv) Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället ( Re )


Ladda ner ppt "Läroplansträff 2013-09-02 Välkomna!. Program för dagen 8.30 Inledning och program 8.40 Lars introducerar dagen med några bilder om undervisning och lärande."

Liknande presentationer


Google-annonser