Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap 4 Dylan Williams - Att ta fram belägg för elevernas prestationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap 4 Dylan Williams - Att ta fram belägg för elevernas prestationer"— Presentationens avskrift:

1 Kap 4 Dylan Williams - Att ta fram belägg för elevernas prestationer
Att följa lärande Kap 4 Dylan Williams - Att ta fram belägg för elevernas prestationer

2 Huvudpunkter Var befinner sig eleverna i sitt lärande?
Lärare planerar ofta undervisningsaktiviteter i detalj Lärare planerar inte så ofta för hur de ska få veta vad eleverna kan och inte kan…… Är det så hos oss också? Hur kommer det sig i så fall? Bikupa 5 min

3 Övning Vilket bråk är minst? A: 1/6 B: 2/3 C: 1/3 D: 1/2
Vilket bråk är störst? A: 4/5 B: 3/4 C: 5/8 D: 7/10

4 En viktig fråga Tar läraren reda på vad eleverna kan innan de lämnar klassrummet eller får de reda på det vid rättning av böcker, prov mm? Bikupa 10 min

5 Frågekompetens Hur ställer vi frågor till eleverna idag?
Vilken typ av frågor dominerar? Ordningsfrågor enligt Williams……57% Frågor som handlar om förmågor……8% Två goda skäl att ställa frågor i klassrummet - Generera tänkande hos eleverna - Förse läraren med information om vad de ska göra härnäst i klassrummet

6 Viktigt att tänka på när det gäller frågor
Elevengagemang Väntetid mellan fråga och svar Väntetid mellan svar och återkoppling Förståelsefördjupande Alternativ till frågor är påståenden ”Alla fyrkanter är rektanglar” ”Det var Rysslands fel att första världskriget bröt ut”

7 Praktiska tekniker IRE – inledning, respons och evaluering
”Fråga – paus – nedslag – studs” ”Heta stolen” Utgångspass ABCD-kort Skrivplattor System med svar från hela klassen

8 System med svar från hela klassen
Its on its way Hävstångsprincipen Vilken av principerna har en vanlig pincett? I: Gungbräda II: Skottkärra III: Metspö för djuphavsfiske

9 Utvärderande och tolkande lyssnande
”Lyssna är det bästa sättet att lära sig på” ”Du måste lyssna på dem du handleder” Utvärderande lyssnande – fokus på att få rätt svar Tolkande lyssnande- fokus på att få reda på hur eleven tänker ”När fröken gav oss en fråga var hon tidigare intresserad av om vi kunde rätt svar, nu är hon intresserad av vad vi tänker”

10 Varför - eller hurfrågor
Är det här en mening eller sats? ( Sv ) Varför är det här en mening och inte en sats? Är fladdermusen ett däggdjur? ( NO ) Varför är fladdermusen ett däggdjur och inte pingvinen? Är etre ett regelbundet verb? ( M spr Fra ) Varför är etre ett oregelbundet verb?

11 Diskussion eller diagnostiska frågor
Istärningar läggs i ett glas vatten. Vad händer med vattenytan när isen smälter? A – vattennivån sjunker B – vattennivån förblir densamma C – Vattennivån stiger D – Det behövs mer information för att man ska vara säker Fundera 5 min och var beredd på att ge ett svar och förklara hur du tänker

12 Ett exempel till…… Vilken typ av fråga är det här?
Vilket år började andra världskriget? A – 1937 B C D E

13 Hur påverkas eleverna av det här?
Fundera i par hur ni tror att eleverna i era klassrum skulle reagera om ni anammade Williams tankar? Tid 10 min

14 Diskussionsfrågor till kap 4
Hur får vi eleverna ( och vårdnadshavarna ) att acceptera att vi inte bara vill ha rätt och fel svar i klassrummen? Hur får vi så trygga lärmiljöer i våra klassrum så vi vågar fråga vilka elever som helst och att vi vågar att ställa fördjupande följdfrågor? Hur kan vi ”träna” bort handuppräckning ( där vi bara får reda på vad en elev kan ) i våra klassrum och istället få reda på vad alla elever kan? Hur kan vi själv öva upp oss att inte ha så bråttom, att skapa väntetid både kring svaren och kring återkopplingen när ämnenas centrala innehåll och kunskapskrav är ganska omfattande? I vilka situationer ska vi/kan vi använda diskussionsfrågor eller diagnosfrågor? Hur kommer ni att tänka i era klassrum när ni kommer hem kring förmågan att ställa rätt frågor i rätt situationer?

15 Slutsats ”Den viktigaste faktorn för att påverka lärandet är vad eleverna redan vet, och att lärarens arbete är att ta reda på detta och undervisa därefter” När man vet vad eleverna redan vet då kan man ge feed-back till eleverna, något som nästa kapitel i boken handlar om…….

16 Uppgift: Skapa bedömningsuppgift
Skapa 1-2 uppgifter som ni ska presentera för gruppen Använd någon av modellerna vi pratat om idag Genomför den med gruppen Tänk på att ställa rätt frågor till gruppen så ni får reda på hur gruppen tänker Planera 30 min Genomför 15 min

17 Dagens avslutande fråga
Göra ett utgångspass för att kartlägga vad vi behöver lägga fokus på nästa gång Om eleverna ska lära sig mer så räcker det inte med att vi som pedagoger lär oss en massa metoder för att kartlägga elevernas kunskaper, varför?

18 Nästa träff Kapitel 5 i Dylan Williams bok
Framtidsveckan Tema Hållbar utveckling V 40 Ta med läroplan och ämnesplan/kursplan Ämnesövergripande tema någon gång under den veckan Vi startar upp planeringsarbetet varje skola för sig och berättar för varandra hur vi tänker

19 Planering rektor + piloter
Hur ska ni gå vidare med dagens kunskaper till era kollegor på skolan?


Ladda ner ppt "Kap 4 Dylan Williams - Att ta fram belägg för elevernas prestationer"

Liknande presentationer


Google-annonser