Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya skolan till hösten Projektarbete En personlig dator Aktivt lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya skolan till hösten Projektarbete En personlig dator Aktivt lärande"— Presentationens avskrift:

1 Nya skolan till hösten Projektarbete En personlig dator Aktivt lärande
Lust till lärande Entreprenöriellt lärande Aktivt lärande Ämnesintegration Nya skolan till hösten

2 Ett nytt sätt att tänka kring lärande
Ett lärande där eleven är aktiv, ansvarstagande och problemlösare. En modern pedagogik med en dator till varje elev och ett ämnesövergripande arbetssätt för att skapa förståelse för helhet och sammanhang. En skola som genomsyras av ett entreprenöriellt förhållningssätt.

3 Entreprenöriellt lärande
På den nya skolan ser vi på lärande som en aktiv process där eleven är aktiv och skapande i sitt eget lärande. Detta sker genom ett ämnesintegrerat projektbaserat arbetssätt – entreprenöriellt lärande.

4 Varför ett projektorienterat arbetssätt?
att integrera ämnen och skapa helhet och översikt i undervisningen och lärandet. att ge eleverna möjlighet att lära sig arbeta på ett planerat och självständigt sätt under strukturerade och kontrollerade former. att ge en överskådlighet av undervisningen eftersom tiden och resurserna är fördefinierade vilket ger en ökad hanterbarhet för eleverna i sitt lärande.

5 Varför ett projektorienterat arbetssätt?
att ge eleverna en möjlighet se sammanhang och förstå undervisningen och sitt eget lärande bättre. Att skapa en upptäckarglädje hos eleverna och ge förutsättningar till individuella behov. Att på många olika sätt att avgränsa och bedöma elevernas arbete, lärande och kunnande.

6 Varför ett projektorienterat arbetssätt?
Ökad möjlighet till en individuell coachning och handledning av varje elev. Ökad möjlighet att göra eleverna medvetna om målen och vad de behöver göra för att uppnå ett betyg. Ökad möjlighet till att arbeta med en individuell utvecklingsplan kopplad till varje elev.

7 Exempel på ett projektarbete
Arbetslag 7 strök alla vanliga lektioner förra veckan och arbetade med projekt - teater. Måndag till torsdag Eleverna arbetade med projektet i basgrupper.

8

9

10

11 Så här blev ett resultat av några elever som läser spanska som sitt språkval
Varsågoda…………….

12

13 Projektarbete – en annan form av uppgifter
Uppgifter som kan utformas utifrån individuella intressen. Uppgifter där eleverna får vara med och skapa sin kunskap istället för att lära in något som läraren skapat eller en läroboksförfattare skapat. Uppgifter som kan göras av alla och varieras beroende på bakgrundskunskaper och betygsmål G-MVG.

14 Exempel på uppgift i ett aktivt lärande
Uppgift språkval: Skriv en dockteaterpjäs som sedan filmas. Man lär sig nya ord och utökar sitt ordförråd – man tar reda på de ord som man behöver för att berätta sin historia – inte de ord som står i gloslistan. Man tränar på att skapa och formulera meningar fritt på språket och lär sig hur språket är grammatiskt uppbyggt – istället för att sitta och fylla i lucktexter på ord som fattas i en text. Man tränar på att uttala språket fritt och våga prata språket istället för att lära sig uttal genom att läsa från en text. Det finns en mottagare till arbetet som jag gör - om någon annan ska se filmen vill jag ju att det ska bli rätt ord, grammatik och uttal vilket ger en ökad motivation till att det ska bli bra.

15 Projektarbete – en annan form av lärare
Läraren har inte ett facit på vad som är rätt eller fel. Ställer högre krav på läraren att hjälpa elever att utvecklas och komma vidare i sin kunskapsutveckling – eleven kan inte sitta av tid på lektioner genom att skriva av text eller inte göra något alls, vilket sen upptäcks när det blir prov. När man ska visa upp hur långt man kommit varje dag och vad man lärt sig kan man inte smita undan och det blir roligare att lära när man hela tiden får feedback på det man lär sig.

16 Projektarbete – en annan form av läromedel
I stället för att utgå från speciella läroböcker hämtas kunskap till det man behöver från många olika ställen/källor. Internet, böcker, läroböcker, lärare, experter m.m Här är datorn ett verktyg i lärandet i stället för läroboken. Skapar en kritisk källanalys och tolkande av olika sorters information.

17 Projektarbete – en annan form av lärande
Ökar elevernas egen förmåga att se sitt lärande och hur de utvecklas. Det blir klart och tydligt vilka mål eleverna ska uppnå och hur de har uppnått målen. Enklare att utvärdera sitt arbete och se vad som behöver utvecklas till nästa projekt. Utvecklar elevernas entreprenöriella kompetenser samtidigt som de uppnår kunskapsmålen.

18 Målet med projektarbete
Är att det ska leda till en ökad måluppfyllelse bland eleverna där alla elever uppnår minst godkänt i alla ämnen. Är att det ska leda till en roligare skola där eleverna kommer till skolan för att de vill lära och fortsätter sitt lärande även hemma. Är att skapa en lugnare skolmiljö där fokus ligger på lärandet och skolarbetet.

19 Den nya skolan på Väster


Ladda ner ppt "Nya skolan till hösten Projektarbete En personlig dator Aktivt lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser