Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Vasatid till Vasalopp Lpp Historia åk 5, Vasatiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Vasatid till Vasalopp Lpp Historia åk 5, Vasatiden"— Presentationens avskrift:

1 Från Vasatid till Vasalopp Lpp Historia åk 5, Vasatiden
Du får lära dig använda modellen orsak - konsekvens, i grupp och enskilt. Bearbeta och dramatisera en text i mindre grupp Analysera olika historiska källor och dess trovärdighet. I samband med redovisningarna kommer vi också att träna på kamratfeedback. Ev. besök på museum eller platser med anknytning till Vasatiden. Ett avslutande prov där du får testa modellen orsak-konsekvens på en historisk händelse. Bedömning Underlag för bedömning är: Muntligt, att delta i diskussioner i helklass och mindre grupp. Skriftligt, kunna använda modellen orsak – konsekvens på en historisk händelse. Lärandemål I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av t.ex. Stockholms blodbad, reformationen, boktryckarkonsten, Dackefejden och upptäcktsresor. Vilka orsaker fanns till och följder fick Stockholms blodbad? undersöka utvecklingslinjer och beskriva enkla samband mellan Vasatiden och andra tidsperioder. använda historiskt källmaterial för att resonera om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor då och nu. Vem gick i skolan? presentera ”därför hamnade X i historieböckerna ” och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, föra enkla resonemang om källornas trovärdighet. I samtalet ska du använda historiska begrepp. Vem skriver historia och varför? tolka och visa på spår av historien i vår tid. Varför blir kronprinsessan Victoria drottning och inte prinsessan Madeleine? Undervisning Lärarledda lektioner där vi läser och diskuterar innehållet i ”historieboken” och andra böcker. Titta på bilder från och filmer om Vasatiden som vi diskuterar. Läraren bedömer din förmåga att… Du har visat att du kan Tänk på till nästa gång …delta i diskussioner, genom att svara, ställa frågor och dra slutsatser. …använda modellen orsak - konsekvens vid analys av historiska händelser. …använda historiska begrepp i tal och skrift. …tolka och visa spår av historien i vår tid.

2 1 2 3 Förmåga att delta i diskussioner Detta handlar om att kunna delta i diskussioner genom att svara på, ställa frågor och dra slutsatser. Du uttrycker någon egen tanke eller fundering samt svarar på eller ställer någon fråga i mindre grupp, men som inte för diskussionen framåt. Du uttrycker några egna tankar eller funderingar samt svarar på eller ställer några frågor som till viss del för diskussionen framåt, i mindre eller större grupp. Du uttrycker några egna tankar eller fundering ar samt svarar på eller ställer några frågor som för diskussionen framåt, i mindre eller större grupp. Förmåga att se orsaker Detta handlar om att se orsaker till att något har skett. Du formulerar flera orsaker, men kan inte ge förklaringar till varför. Du formulerar flera orsaker och ger enkla och till viss del underbyggda förklaringar till varför. Du formulerar flera orsaker och ger utvecklade och ganska väl underbyggda förklaringar till varför. Förmåga att se konsekvenser Detta handlar om att se konsekvenser av något som skett. Du formulerar flera konsekvenser, men kan inte ge förklaringar varför. Du formulerar flera konsekvenser och kan ge enkla och till viss del underbyggda förklaringar till varför. Du formulerar flera konsekvenser och kan ge utvecklade och ganska väl underbyggda förklaringar till varför. Förmåga att beskriva samband Detta handlar om att kunna se samband t.ex. mellan olika tidsepoker. Du beskriver något enkelt samband mellan vår tid och Vasatid, men kan inte förklara varför. Du beskriver några enkla samband mellan vår tid , Vasatid och kan ge enkla och till viss del underbyggda förklaringar till varför. Du beskriver några samband mellan vår tid , Vasatid eller andra tidsepoker och kan ge utvecklade och ganska väl underbyggda förklaringar till varför. Förmåga att använda modellen orsak - konsekvens Detta handlar om att kunna använda modellen vid analys av historiska händelser. Du använder modellen genom att föra in orsaker och konsekvenser på ett korrekt sätt, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller kamrat. Du använder modellen genom att föra in orsaker och konsekvenser på ett korrekt sätt, med visst stöd av lärare eller kamrat. Du använder modellen genom att föra in orsaker och konsekvenser på ett korrekt sätt, utan stöd av lärare eller kamrat. Förmåga att använda historiska begrepp Detta handlar om hur du under arbetsområdet använder historiska ord och begrepp i tal och skrift. I samtal och texter använder du något historiskt ord eller begrepp. I samtal och texter har du en viss användning av historiska ord och begrepp. I samtal och texter har du en god användning av historiska ord och begrepp. Förmåga att tolka och visa spår av historien i vår tid. Du ger exempel på sådant i vår tid som är spår av Vasatiden, men kan inte förklara hur. Du ger exempel på sådant i vår tid som är spår av Vasatiden och ger enkla förklaringar hur. Du ger exempel på sådant i vår tid som är spår av Vasatiden och ger mer utvecklande förklaringar hur.


Ladda ner ppt "Från Vasatid till Vasalopp Lpp Historia åk 5, Vasatiden"

Liknande presentationer


Google-annonser