Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupning i historia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupning i historia"— Presentationens avskrift:

1 Fördjupning i historia
Det långa 1800-talet

2 Kunskapskrav Eleven kan redogöra för förloppet av förändringsprocesser eller händelser under olika tidsperioder samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven kan söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

3 Förslag på områden för fördjupning
Barnarbete under 1800-talet Industrin som arbetsplats Det nya livet i staden Nya kommunikationer Emigrationen Amerikanska inbördeskriget Människosynen bakom imperialismen Slavhandeln Belgiska Kongo

4 Detta ska vi göra Arbeta enskilt eller i par.
Förberedelse under v Presentera det du kommit fram till i en film 5-10 minuter. Redovisningar v. 51. Syftet är att lära dina klasskamrater om ditt område. Tänk på att anpassa redovisningen så att det syftet uppnås.

5 Utgå ifrån en frågeställning inom området för att avgränsa
Exempel: Område: ”Det politiska engagemanget under 1800-talet” Frågeställning: ”Varför bildades de första fackföreningarna?” Läs på om ditt område innan du formulerar din frågeställning. Börja på ne.se och so-rummet.se.

6 Arbetsgång Samla, sovra, sammanställ.
Använd dig av minst två längre vetenskapliga texter (artiklar). Gör en Powerpoint på 5-10 bilder. Många bilder och lite text. Skriv ett manus. Gör en film av dina Powerpointbilder och tala in ditt manus till filmen minuter. Lämna in en skriftlig källkritisk värdering av dina källor i samband med redovisningen.


Ladda ner ppt "Fördjupning i historia"

Liknande presentationer


Google-annonser