Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett arbetsområde om poesi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett arbetsområde om poesi"— Presentationens avskrift:

1 Ett arbetsområde om poesi
Låtar och dikter Ett arbetsområde om poesi

2 Min favorit – en snabb analys
Sångtexter och dikter - klass 9A vt 2011 Min favorit – en snabb analys Analyser handlar, som ni vet, om hur texten är uppbyggd, hur författaren använder språket och om känslorna du får när du tar del av texten. Hur man uppfattar en låt/dikt är personligt och därför finns inget “enda rätta” utan bara olika uppfattningar.

3 Titel och författare Vad heter texten? Vem har skrivit den?
Vem framför låten/var kan man hitta dikten?

4 Budskap och tema Vad handlar texten om? Vad är textens budskap?
Motivera med exempel från texten och styrk exemplet med egna argument Finns det symboler i texten? Berätta om dem. Vad är textens tema? Försök beskriva texten med ett eller två ord (inte ur titeln). Det kan finnas flera teman.

5 Språk Finns det något mönster i texten?
Upprepningar? Metaforer/liknelser? Rimmar texten? Beskriv ordvalet: är det modernt, gammalt, enkelt, känslofyllt?

6 Egna tankar Vad känner du när du hör låten/läser dikten?
Varför reagerar du så tror du?

7 Avslutande uppgift Muntlig redovisning:
Välj en sångtext/dikt du tycker om. Gör en analys av texten. Spela upp låten eller läs dikten Redovisa din tolkning Tid ca 4 min (2 för låten och 2 för redovisning)

8 Kunskapskrav Förenklat E C A Innehåll, syfte och tolkning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra /…/ muntliga redogörelser med /…/ struktur och innehåll och /…/ anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Enkla i huvudsak fungerande viss Utvecklade relativt väl fungerande relativt god Välutvecklade väl fungerande god  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra /.../ underbyggda resonemang om /…/ i olika verk.  enkla och till viss del tydligt framträdande budskap utvecklade och relativt väl som kan läsas mellan raderna välutvecklade och väl eller är dolda Förenklat E C A Innehåll, syfte och tolkning Du har en inledning och avslutning. I tolkningen visar du dina egna tankar om texten. Du har med lite om budskap, syfte och avsändare. Din tolkning är enkel med begriplig. Din inledning och avslutning är genomtänkt. I tolkningen visar du egna tankar om texten. Du visar hur du tänker kring budskap, syfte och avsändare. Din tolkning är rimlig. Inledningen och avslutningen hänger bra ihop. I tolkningen visar du dina egna tankar om bilden/serien och resonerar från flera olika vinklar. Du visar utförligt hur du tänker kring budskap, syfte och avsändare. Din tolkning är rimlig och trovärdig. Struktur Du är förberedd med ex manus. Lyssnaren kan följa med det du säger. Du är förberedd med ex. manus men använder det bara ibland. Du hjälper lyssnaren att följa med i det du säger. Du är väl förberedd med ex. manus, men kan tala helt fritt också. Du har en tydlig struktur som gör det lätt att hänga med i det du säger. Anpassning till mottagare Du har kontakt med publiken då och då. Du talar tydligt. Lyssnarna förstår det du säger. Du har kontakt med publiken. Ditt språk passar uppgiften och du talar på ett engagerande sätt. Du får publiken engagerad. Du varierar ditt språk och röstläge för att skapa effekter.


Ladda ner ppt "Ett arbetsområde om poesi"

Liknande presentationer


Google-annonser