Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Musik & kommunikation 50p.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Musik & kommunikation 50p."— Presentationens avskrift:

1 Musik & kommunikation 50p

2 Mål Mål för kursen Kursen skall ge kunskap om växelspelet mellan individ och grupp samt om de sociala omständigheter som påverkar människors musikintresse och möjligheter till musikutövning. Kursen skall även öva kommunikation med såväl medmusikanter som med en publik. Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall ha kunskap om musikalisk och scenisk kommunikation genom sin röst och sitt kroppsspråk kunna göra en presentation i samband med musikframträdanden ha kunskaper i intervjuteknik, programpresentation och marknadsföring ha grundläggande kunskaper om musikens roll och organisation i samhället.

3 Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänt
Eleven ger exempel på betydelsen av musikalisk och scenisk kontakt med åhörarna. Eleven förbereder med handledning en presentation i samband med musikframträdanden. Eleven genomför en intervju och en programpresentation. Eleven ger exempel på faktorer som påverkar musikens roll och organisation i samhället. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven ger exempel på sociala omständigheter som påverkar människors musikintresse och möjligheter till musikutövning. Eleven anpassar kommunikationen till olika målgrupper och redovisar och diskuterar resultat och slutsatser. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven redovisar och diskuterar olika faktorer som påverkar kommunikativa processer och anpassar sig till den rådande situationen. Eleven tillämpar kunskaper om musikalisk och scenisk kommunikation genom sin röst och sitt kroppsspråk.

4 Varför musicerar vi? Vad fick dig att börja spela…? Varför ES?
Framtidsplaner? Sociala omständigheter: pengar, kultur, arv, samhället, handikapp? Musikaliskt hem? Prestationsångest, scenskräck.

5 Analys Beskriv musiken i stort. • Vad handlar den om?
• Vilken historia förmedlar den (vilken kunskap, känslor, åsikter etc.)? • Vilken stämning förmedlar musiken? • Hur kan den uppfattas av olika grupper i samhället beroende på vad de har för erfarenheter? • Vad tycker du om sången och varför? Med tanke på frågorna ovan, • När vi tolkar en låt, spelar det någon roll om den är på ett främmande språk och vi inte förstår texten? • Vad händer med vår tolkning när vi får berättat för oss musikens historia, eller andra människors tolkningar av den?

6 Vilken historia lyfts fram i musiken och hur lyfts den fram?
1. Hur tas musikens kommunikativa kapacitet tillvara, d v s i vilken utsträckning bidrar den till att skapa samhörighet genom delade erfarenheter. 2. I vilken grad förmedlar musiken kunskap om det förflutna? 3. Hur integreras gemensamma erfarenheter på ett sätt som gör att människor med liknande erfarenheterkan identifiera sig med dessa? 4. I vilken grad kan musiken sägas verka sammanfogande och hur kan den sägas nära olikheter? 5. Hur bidrar musiken till att lyssnaren omvärderar och omdefinierar sin omgivning?

7 41 shots, Bruce Springsteen


Ladda ner ppt "Musik & kommunikation 50p."

Liknande presentationer


Google-annonser