Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kända berättande verk samt ord och begrepp som används i analys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kända berättande verk samt ord och begrepp som används i analys."— Presentationens avskrift:

1 Kända berättande verk samt ord och begrepp som används i analys.
Hur skildras religion?

2 Mississippi brinner 1988 Verklighetsskildring Nominerad till 6 oscars
Alan Parker, verklighetsskildring, nominerad till 6 oscars och vann 1 för bästa foto.

3 Handling Mississippi 1964 Tre medborgarrättsaktivister förfölja och mördade En av USA:s mest uppmärksammade KKK Mississippi år Tre medborgarrättssaktivister som kör längs en övergiven vägsträcka blir förföljda och mördade. En av USA:s mest explosiva brottsutredningar någonsin sätts igång. FBI-agenterna Ward och Anderson arbetar med fallet i det Ku Klux Klan-hemsökta lilla samhället. De omaka paret möter hårt motstånd, men arbetar på sitt eget vis för att skipa rättvisa. De letas under 44 dagar innan de hittas. Dock hittas andra under tiden som man egentligen inte letade efter som också fallit offer för KKK.

4 Samtid Mississippi 1950-60 Svart & vit – rassegregerad lagstiftning
Medborgarrättsrörelsen Flera nya lagar Slavindustrin – inga rättigheter/slavar som ägdes/inbördeskriget som ledde till att slaveriet skulle ta slut. Fattigaste staten. 45% av befolkningen var färgade men endast 5% fick rösta. Man sa länge att de svarta inte ville rösta och när de kom på att de kunde registrera sig för att rösta, tillsatte man vita att avgöra om den var ”myndiga” nog att rösta. Med medborgarrättsrörelsen i USA avses den kamp som fördes under denna tid för lika medborgerliga rättigheter för alla medborgare i USA, särskilt med avseende på att den svarta befolkningen skulle få samma rättigheter som de vita. Medborgarrättsrörelsen var inte en enskild organisation eller ens en fullkomligt enig rörelse med samma slutgiltiga mål. Inte heller användes alltid samma metoder för att uppnå det man ville åstadkomma; medan man såväl på juridisk som på politisk väg försökte påverka rättsutvecklingen i landet, användes också utomparlamentariska metoder som massmöten och demonstrationer. På sina håll användes också olika våldsmetoder för att påverka utvecklingen. Rörelsen var som starkast i södern, där den rassegregerande lagstiftningen sedan sent 1800-tal varit som störst. Bland den betydelsefulla lagstiftning som drevs igenom under denna period kan nämnas Civil Rights Act 1957 (1957 års medborgarrättslag), som inte hade stor praktisk effekt men desto större symbolvärde i och med att det var den första federala antidiskrimineringslagen sedan Civil Rights Act Lagen uppmärksammades ännu mer sedan den demokratiske senatorn Strom Thurmond från South Carolina hållit ett 24 timmar långt tal mot lagen. Civil Rights Act of 1964, som förbjöd diskriminering i arbetslivet och på offentliga inrättningar (privata klubbar är fortfarande undantagna), Voting Rights Act 1965 (1965 års rösträttslag) återställde rösträtten och förbjöd det tidigare ofta använda kravet att man måste vara läskunnig för att få rösta (något som även drabbat sämre bemedlade vita) och införde federal övervakning av hur val genomförs. Även krav på att ha betalt vissa grundläggande skatter avskaffades genom grundlagstillägg; sedan 1972 är därmed alla amerikanska medborgare över 18 år röstberättigade (enda undantaget är om man är dömd för ett allvarligt brott, dock endast för grova brott och permanent endast i två delstater: Kentucky och Virginia).

5 Syfte & motiv “Jag försöker nå en hel generation som inte vet någonting om dessa historiska händelser. Jag vill att människor ska reagera känslomässigt på filmen för att kunna tolka all den rasism som är runt dem nu. Och detta är omöjligt att uppnå utan utsmyckningar. Detta är en tillräcklig anledning till utsmyckningar och smärre modifikationer av sanningar.” – Alan Parker ’’Den som inte kan historien kommer vara tvungen att återuppleva den’’ – Citat från Auschwitz

6 Flyga drake Blev film 2007 Khaled Hosseini

7 Handling… Amir och Hassan Afghanistan Rik & fattig
Vänskap, svek, lojalitet & rötter A & H växer upp i ett fredligt A. De uppfostras sida vid sida men egentligen är lever de i helt skilda världar. Amir är rikemansson och Hassan hans tjänare. Amir sviker sin vän och när Ryssland invaderar A flyr Amir och hans far till USA där de bildar ett nytt liv. När talibanerna tar över makten i A, inser Amir att hans rötter finns kvar i A och att han måste agera. Berättelsen handlar om vänskap, band mellan far och son, om kärlek, uppoffringar och lögner. Den handlar också om Afghanistans fascinerande och tragiska historia.

8 Samtid & författaren Talibanerna tar över makten
Förbjuder drakflygning Många har flytt till USA och Pakistan Hosseini är född i Kabul

9 Syfte & motiv Visa världen? I ett försök att förändra

10 Begrepp att kunna Konflikt Vändpunkt Upplösning
Handlingen eller problemet Vändpunkt VP gör att handlingen ändras och kan komma framåt eller avslutas Upplösning Slutet

11 Vilka livsvillkor belyser filmen?
Parallellhandling Handlingar som utspelar sig bredvid varandra Vilka livsvillkor belyser filmen? Hur lever de människor som beskrivs? Finns skillnader mellan människorna? Mellan vilka människor? Varför?

12 Avsändare, mottagare & sammanhang
Den skriver skriver/regisserar Författare, regissörer, skribenter etc Den som tar emot det skrivna/ser filmen. Publiken, du Sammanhang är den omgivning handlingen skrivs i. Det som sker i världen runt om. Det som sker i författarens liv.

13 Varför? Motiv Syfte Budskap Tema
Varför man gör något. Blandas ofta ihop med budskapet som hör ihop med motivet. Motivet med en bok kan vara att författaren vill visa hur samhället ser ut och samtidigt förmedla sitt budskap ”samhället skapar medborgaren”. Syfte Liknar motiv men skillnaden är att författarens syfte med boken är att förändra samhället utifrån det han/hon skriver. Budskap Någon författaren vill framföra till mottagaren. T.ex. ”Samhället skapar medborgaren, dåligt samhälle, dåliga medborgare.” ”Fungerande samhälle ger fungerande människor.”. Tema Ett ord eller fåtal ord som sammanfattar handlingen, t.ex. mobbing, krig & fred, samhällsproblem.

14 Berättarperspektiv Vem är det som berättar i filmen? Finns det en berättare eller berättas allt av någon som inte finns med i handlingen alls? Kan man se berättaren? Notera att författaren och berättaren inte alls behöver vara samma person!!!


Ladda ner ppt "Kända berättande verk samt ord och begrepp som används i analys."

Liknande presentationer


Google-annonser