Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Härnöstudier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Härnöstudier."— Presentationens avskrift:

1 härnöstudier

2 1 Vad är det första du får se i filmen eller möta i romanen? Är det titeln? Den första dialogen? Hur ser den första bilden ut? Var någonstans i huvudpersonens liv börjar historien? Behöver berättaren en prolog eller en introduktion? Eller blir det ett hopp rätt in i handlingen? Vilken känsla börjar berättelsen? Vilka bilder och metaforer finns i början av berättelsen? Titeln, omslaget, marknadsföringen, reklamen? Är berättelsen sammanfattad i en enda symbol eller några metaforer som ska sätta oss i rätt stämning.  Vilka sammanhang, bilder, metaforer och symboler har föregått berättelsen? Vilken känsla börjar berättelsen med? Vilka bilder och metaforer finns i början av berättelsen? härnöstudier

3 2 Hur sätts historien i rullning? Hur presenteras krånglet eller problemet? Vad är krånglet? Hur kallas din huvudperson till förändring och äventyr? Inifrån eller utifrån? Eller båda? Vilken motivation finns inom huvudpersonen? härnöstudier

4 3 Hur reagerar huvudpersonen på krånglet eller provokationen, på Ropet på Äventyret? Vänder sig din huvudperson bort från äventyret eller förändringen? Undviker han eller hon att engagera sig? Hur kommer din hjälte över sitt motstånd till förändring? Tvingas huvudpersonen till att handla på ett visst sätt eller finns valmöjligheterna där? Har din huvudperson några ursäkter för att inte delta i förändringen eller äventyret? Eller några andra skäl för att inte dras med? Anser du att huvudpersonen borde ha valt på ett annat sätt givet sina förutsättningar? härnöstudier

5 4 Vilka mentorer har din huvudperson i form av miljö, personer eller andra saker? Har mentorn i din historia några magiska krafter? Eller krafter av andra slag? Hur påverkar mentorn eller mentorerna i din berättelse huvudpersonen? Vilken relation blir det mellan huvudpersonen och mentorn? Dyker det upp fler mentorer allteftersom? härnöstudier

6 5 Vilken är "vändpunkten" i berättelsen? Finns det flera vändpunkter? Är berättelsen full av vändpunkter? Vilken händelse trycker igång äventyret?  Vad får din huvudperson över tröskeln in i den speciella världen? Finns flera trösklar på väg in i den speciella världen? Vad gör att han tar itu med kampen och utmaningen? Vad motiverar din huvudperson över tröskeln eller trösklarna in i den speciella världen? Vad gör att han tar itu med kampen och utmaningen? Är det en inre eller yttre händelser som leder din huvudperson in i förändringen? härnöstudier

7 6 Vilken är den speciella världen i berättelsen? Vad innebär förändringen som är på gång?  Vilka känslor och tankar fyller huvudpersonen i den speciella världen? Vilka nya regler gäller? Vilka motgångar, tester och prövningar får huvudpersonen i berättelsen du granskar? Vilka känslor och tankar fyller huvudpersonen i den speciella världen? Vilka är din huvudpersons vänner i den speciella världen? Är de pålitliga? Vilka medhjälpare har din huvudperson? härnöstudier

8 7 Hur närmar sig huvudpersonen sitt äventyr eller sin utmaning? Vilka beslut tar huvudpersonen för att reda ut sitt problem? Eller tas beslut åt honom? Väljer huvudpersonen nya beteenden i denna värld? Är det tvång eller fria val som leder till dessa nya beteenden? härnöstudier

9 8 Vilken ”död och uppståndelse” får din huvudperson vara med om? Går huvudpersonen genom en stor förändring? Hur förändrar sig din huvudperson? Når han eller hon en bottennivå på krisen som leder till en ny person? När är det som värst i kampen med problemet? När är problemet som störst? härnöstudier

10 9 Firar din huvudperson sin seger på något sätt? Hur ser detta firande ut? Vilken form av seger har hon eller han nått? Inre eller yttre eller båda? Har din berättelse detta inslag av vila och kraftsamling innan äventyret går vidare? Eller är det något annat som liksom bildar en paus?   härnöstudier

11 10 Hur väljer din huvudperson riktning efter den stora kampen eller utmaningen?  Vad lärde sig din huvudperson i den speciella världen? Vilka insikter gjordes? Vilar hjälten? Har hon eller han en behaglig period efter kampen? Går din huvudperson vägen tillbaka på ett lugnt och samlat sätt eller kommer signaler till en ny sista kamp? Slår en inre eller yttre fiende tillbaka mot huvudpersonen?   härnöstudier

12 11 På vad sätt har huvudpersonen förändrats? Sker det en uppståndelse av en ny person? På vilket sätt har din huvudperson en ny personlighet?  Återvänder din huvudperson hem till "sin stam" till sin tidigare tillvaro? Vad återvänder huvudpersonen till? Genomgår din huvudperson någon form av uppståndelse efter en reningsprocedur? Har din berättelse två klimax-situationer? Beskriv dem!   härnöstudier

13 12 På vilket sätt återvänder din huvudperson "hem"? Är det ett gammalt hem eller ett nytt? Är huvudpersonen där han eller hon vill vara? Eller är allt tragiskt och förlorat? Vilken form av slut har berättelsen du analyserar? Öppet eller slutet? Är historien färdig eller måste man tänka sig en fortsättning?   härnöstudier

14 Tack för din analys! härnöstudier


Ladda ner ppt "Härnöstudier."

Liknande presentationer


Google-annonser