Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inom Al-Anon är vi alla lekmän...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inom Al-Anon är vi alla lekmän..."— Presentationens avskrift:

1 Inom Al-Anon är vi alla lekmän...
…men vi har en stor samlad erfarenhet av att vara anhörig eller vän till alkoholister och av sjuk-domen alkoholism. Vi utger oss inte för att vara experter, vi delar endast med oss av våra egna erfarenheter.

2 Al-Anons enda syfte är att hjälpa anhöriga och vänner till alkoholister.
Vår information är ett sätt att göra Al-Anon kännt i samhället, så att anhöriga och vänner som söker hjälp kan hitta till oss.

3 Våra erfarenheter av sjukdomen alkoholism.
 Vad händer med oss anhöriga och vänner?  Al-Anon Familjegrupper och tillfrisknandet  Fråga gärna Vi vill dela med oss av våra erfarenheter till alla som kan vara intresserade av information om Al- Anon. Denna presentation handlar om vad som händer med oss och hur Al-Anon fungerar.

4 Vem kan gå till Al- Anon? Alla som påverkas eller har påverkats av någon annans drickande, oavsett om den personen fortfarande dricker eller inte. Det kan t ex var make/maka, sambo, förälder, barn, syskon, vänner, arbetskamrater.

5 Vem blir alkoholist?  En ”demokratisk folk- sjukdom” och familjesjukdom, som drabbar oavsett kön, ålder, yrke, social bakgrund eller position. Undersökningar visar att ca 10% av befolkningen utvecklar alkoholism samt att barn till alkoholister löper högre risk att utveckla sjukdomen. Det har också visat sig att ca 4-6 personer påverkas av varje alkoholist. (låt publiken besvara frågan i rubriken innan du visar svaren) Åtskilliga externa undersökningar bekräftar detta. Al-Anon gör inga egna undersökningar,men erfarenheterna från Al-Anon visar att alla kategorier är representerade.

6 En osynlig sjukdom  Endast en liten del av alkoholismen är synlig på gator och torg.  Resten finns i hemmen, på arbetsplatserna och bakom fördragna gardiner.  Alkoholism är en familje- sjukdom, som drabbar även den som inte dricker. Alkoholism är en sjukdom som man inte gärna pratar om. Den omges med skam, skuld och fördomar.

7 Vi blir besatta av att försöka kontrollera alkoholisten…
 …på samma sätt som alkoholisten blir besatt och inte kan sluta eller kontrollera sitt drickande.

8 En själslig sjukdom  Sjukdomen alkoholism förändrar inte bara alkoholisten utan också de närstående gradvis inifrån.  Våra beteenden, värderingar, moral och etik förändras.  Vi märker det oftast inte själva och det sker mot vår egen vilja.

9 Som anhörig/vän börjar vi…
tappa våra egna intressen utveckla ett överdrivet kontrollbehov fokusera på alkoholisten ta över ansvaret förneka underlätta (Berätta om något ur ditt eget liv.) hitta på ursäkter manipulera känna skuld och skam känna bitterhet bli sjuka

10 Maktlöshet inför alkoholen
 Vi tappar kontrollen  Alltmer kaos och förvirring  Hjälplöshet och rädsla  Isolering och flykt (t ex skilsmässa) Alkoholen tar kontrollen över familjen. Både alkoholisten och de anhöriga är maktlösa.

11 Kapitulation  Att nå sin personliga botten
 Klarar det inte på egen hand  Villighet att söka hjälp När vi inser att vi inte kan få alkoholisten nykter, är vi beredda att söka hjälp för egen del.

12 Al-Anon Nu ska vi berätta lite om vad Al-Anon är.

13 Al-Anons historia  Idén med familjegrupper föddes nästan samtidigt med att Anonyma Alkoholister bildades.  Al-Anon-grupper bildades i USA och spreds så småningom över världen.  I Sverige förekom spontana, ostrukturerade möten på 60- talet.  Idag finns ca 125 grupper i Sverige och ca i hela världen. AA:s historia började 1935 då Bill och Bob möttes i Akron, Ohio i USA. Idén med familjegrupper föddes strax därefter. Alkoholisternas anhöriga insåg att de, för att lösa sina egna problem, behövde leva efter samma principer som hjälpte alkoholisterna att tillfriskna.

14 Vi anser att alkoholism är en familjesjukdom och att en
 Al-Anon är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. Vi anser att alkoholism är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet. Al-Anon består endast av anhöriga och vänner till alkoholister. Ingen är där i egenskap av läkare, terapeuter, experter eller behandlingspersonal.

15  Al-Anon är självförsörjande genom egna, frivilliga bidrag
 Al-Anon är självförsörjande genom egna, frivilliga bidrag. Det förekommer inga medlemsavgifter. Våra frivilliga bidrag går till lokalhyra, litteratur, förfriskningar o s v. (Förklara gärna “hattprincipen”.)

16  Al-Anon har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse, annan organisation eller institution. Al-Anon är helt självständigt och samarbetar inte med myndigheter, institutioner, religiösa samfund eller behandlingshem. Däremot samverkar vi gärna.

17 Al-Anonmötet och gemenskapen
 Enbart anhöriga och vänner till alkoholister  Våga bryta isoleringen, våga prata om det  Anonymiteten skyddar  Nytt hopp, nya förebilder  Al-Anons Tolvstegsprogram för tillfrisknande Al-Anonmötet är det centrala I Al-Anon. Det är i kontakten med andra anhöriga och vänner som gjort liknande erfarenheter, som det börjar hända något inom oss.

18 Tolv steg till tillfrisknande
 Erkänna och acceptera att jag är anhörig/vän till en alkoholist  Tro på en lösning  Relationen till mig själv och till min omgivning  Träna i att leva i ödmjukhet, tolerans och ärlighet  Ett program för personlig inre tillväxt Al-Anons tolv steg är ett förslag till ett program för tillfrisknande, där jag I min egen takt och efter egen förmåga kan arbeta med mitt tillfrisknande och reparera de störda relationer som orsakats av sjukdomen alkoholism.

19 Personlig väg Nöjd med tillfrisknandet Ärlighet och ödmjukhet
Få nytt hopp och nya förebilder Bättre relationer och mindre problem Uppskatta Al-Anonmötena Träffa andra och bryta isoleringen Växa som människa Må bättre och få mer sinnesro Sluta kontrollera Friskare tankar och friskare känslor Precis som vi har en väg nedåt när vi drabbas av sjukdomen alkoholism, har vi också en väg uppåt. Den startar med att vi börjar gå på Al-Anonmöten och arbetar med programmet. Få vetskap om att det kan bli bättre Anamma sjukdomsbegreppet och erkänna sin maktlöshet En ärlig önskan om hjälp

20 Anonymiteten är grunden för vår gemenskap
 Vad vi säger och vem vi möter på Al-Anon är anonymt och förs inte vidare. Vi presenterar oss med vårt förnamn. Anonymitetsprincipen i Al-Anon har tillkommit av flera skäl, men främst för att sjukdomen alkoholism fortfarande anses som någonting skamligt. I Al-Anon ska vi känna oss trygga.

21 Tillfrisknande  Alkoholism växer inte bort.
 Sjukdomen finns även hos anhöriga och vänner.  Al-Anon påminner anhöriga och vänner om deras egna valmöjlig- heter.  Al-Anon lär oss att leva ett bra och fritt liv vare sig alkoholisten dricker eller inte. Att leva som tillfrisknande anhörig/vän och vad Al-Anon har gett mig (berätta kort om ditt eget tillfrisknande).

22 Tack för att ni lyssnat! Välkommen till ett öppet möte!
Informationsgruppen Al-Anons litteratur Al-Anons Servicekontor Bjud in till ett öppet möte (eller slutet) möte – förklara skillnaden. Berätta om litteraturen och var den finns att köpa. Berätta hur man som anhörig eller vän kan komma i kontakt med Al-Anon. Berätta att Al-Anon Vuxna Barn och Alateen finns. Lämna gärna en förteckning över lokala grupper, deras mötestider och ev telefonnummer och informera om möteslistan på nätet.


Ladda ner ppt "Inom Al-Anon är vi alla lekmän..."

Liknande presentationer


Google-annonser