Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kom Bibeln till? Torsdagen den 14 januari Kvällens ämne:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kom Bibeln till? Torsdagen den 14 januari Kvällens ämne:"— Presentationens avskrift:

1 Hur kom Bibeln till? Torsdagen den 14 januari Kvällens ämne:
Lektion 1: Guds uppenbarelse – om en Gud som vill låta sig finnas Lektion 2: Bibelns inspiration Hur gick det till när Bibeln skrevs ner?

2 UPPENBARELSEN PSALM 119 - En ALFABETISK psalm.
Vers 1-8: Respekt, insikt. Vår inställning till detta ord kommer att avgöra hur våra liv kommer att bli. Vers 17-24: Glädje, längtan. - Min lust. Mina rådgivare. Vers 33-40: En bön om vishet och insikt. - Visa mig Herre. Låt mig förstå. Led mig! Böj mig! Vänd bort mina ögon… Vers 57-64: Passion, innerlighet, kärlek.

3 VÅRT BEHOV AV UPPENBARELSE
”Allt har han gjort skönt för sin tid, ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så, att de inte förmår att till fullo, från början till slut, fatta det verk som Gud har gjort.” (Pred 3:11) Alla religioner och filosofier är ett vittnesbörd om människans sökande, men Bibeln säger att eftersom människans förstånd är förmörkat blir hennes försök ett famlande i mörker, Rom 1:20-23. För att få kunskap om vem Gud verkligen är människan i behov av UPPENBARELSE, Matt 16:15-17. Gud är större än vad vi kan förstå, Jes 55:9,1 Tim 6:15-16. 2. Människan har genom syndafallet brutit sin relation till Gud. Hon lever i ett tillstånd av andligt mörker och förvirring, 2Kor 4:4, Ef 4:17-18.

4 DEN GUD SOM VILL BLI KÄND
DEISMEN - bejakade Guds existens, men förnekade varje ingripande från Guds sida i världsförloppet. Gud sågs som världens skapare, men inte dess regent. Jämför, Jer 29:13-14: ”Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Ty jag vill låta mig finnas av er, säger Herren…”

5 DEN ALLMÄNNA UPPENBARELSEN
Genom SKAPELSEN, Rom 1:20-21. SAMVETETS röst, Rom 2:14-16. Men denna allmänna uppenbarelse tar oss inte hela vägen. Den låter oss se Gud på ryggen, ana hans spår, men inte skåda hans ansikte, Apg 17:22-28.

6 HUR SKA VI SE PÅ ANDRA RELIGIONER?
1 Mos 14:17-24 Melki-Sedek: av melchi=konung och sadok=rättfärdighet. Hebr 7:6-7, erkänner honom som rättfärdig. Han representerar den allmänna gudsuppenbarelsen. Det fanns en kunskap om Gud bland folket. Abraham representerar den särskilda, fördjupade gudsuppenbarelsen. Bera, Sodoms kung. Abraham kunde inte koppla till Honom. En modell för att förstå hur vi kan se på olika religioner Melki-Sedek står för en allmän förståelse om att det finns en allsmäktig Gud. Abraham står för Guds särskilda uppenbarelse i ordet och genom Kristus. Guds frälsningsväg. Bera, står för det förvridna, det vi kallar villfarelse, ockulta inslag.

7 DEN SÄRSKILDA UPPENBARELSEN
Olika sätt som Gud uppenbarar sig på: Teofanier. D.v.s. Gud träder fram i synlig gestalt, direkt, eller i "Herrens ängels" gestalt, på ett synligt sätt. Abraham: 1 Mos 17:1, 22:18, Bileam: 4 Mos 22:9 Drömmar och syner. Jakob: 1 Mos 28:12-16 Under och tecken. 2 Mos 3-12 Profeterna Genom Jesus Kristus, Joh 1:18. Skriften. Genom Bibeln gav Gud oss ord för vem och hurdan han är!

8 DEN LÄNGTANDE FADERN Luk 15: Liknelsen om en Fader som längtar, som förlåter och som upprättar. Gud är Skaparen, Uppehållaren, den Allsmäktige, Helige… också den längtande Fadern! Han vill göra sig känd. Han vill visa sin nåd. Ge sin kärlek. Vill ha en relation till dig som en far med sin son/dotter. Därför uppenbarar han sig.

9

10


Ladda ner ppt "Hur kom Bibeln till? Torsdagen den 14 januari Kvällens ämne:"

Liknande presentationer


Google-annonser