Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Nya resurser” Fil 4:1-9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Nya resurser” Fil 4:1-9."— Presentationens avskrift:

1 ”Nya resurser” Fil 4:1-9

2 Filipperbrevet 4:1 ”Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans”

3 ”Stå fasta…”! Används om soldater som beslutsamt kämpar mot fienden.
”Trons sköld” (Ef 6:16) ”Kära bröder som jag älskar och längtar efter” – jämför Fil 1:7: ”Jag har er i mitt hjärta” Segerkrans = den lagerkrans som segrande idrottsmän fick i grekiska idrottstävlingar.

4 Hebréerbrevet 12:1-2 ”När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare” 4

5 1. Goda relationer till andra kristna (Fil 4:2-3)
”Jag uppmanar Euodia och uppmanar Syntyche att vara eniga för Herrens skull, ja, dig också, som är en verklig vän, ber jag: hjälp dem, ty de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok”

6 Två kvinnor… Troligen ledare i församlingen – kanske i husförsamlingarna? Paulus kritiserar inte Tar inte parti för någon av dem Accepterar dem som medhjälpare

7 ”Vara eniga – för Herrens skull”
Samma tro Sätta församlingens bästa framför personliga uppfattningar Innebär att kämpa i samma lag ”Ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet”(Fil 1:27) ”Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag” (Fil 2:2)

8 ”Namnen i livets bok” Jesus sa: ”Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen” (Luk 10:20)

9 2. Bra relation med Gud ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus” (Fil 4:4-7)

10 a) ”Gläd er i Herren” ”Om glädjen i Herren är vår styrka kan ingen ta den ifrån oss, och vi kommer att ha en stadig grund i vårt andliga liv” (Nicky Gumbel) Paulus skriver sexton gånger i Filipperbrevet om glädjen i Herren

11 b) Vänta på Herren Fördragsam innebär att vara vänlig, måttfull.
Motsatsen till fördragsam är stridslysten. I 1917 års översättning står det ”saktmodig” Jesus är nära genom sin Ande. Vi är aldrig ensamma. Jesus andades på lärjungarna och sa: ”Ta emot helig Ande” Jesu andra tillkommelse är också nära förestående.

12 c) Be till Herren Bön och oro passar inte ihop
Inte ”göra oss bekymmer” Byta oro mot FRID – Jesus i Matt 6:31-34. Fred och frid betyder helhet, hälsa, enhet med Gud och alla slags välsignelser. Guds frid håller oss nära Herren. Skydd är en militär term som användes om vakter vid stadsportarna.

13 3. Vaka över dina tankar ”Och så mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta” (Fil 4:8)

14 Tankarna är början… ”Fyll sinnet med goda tankar, annars kommer fienden att fylla det med dåliga: tomt kan det aldrig vara” Sir Thomas More Tankarna är som grunden till ett hus – vi behöver en stadig grund att bygga på…. Jesus talar om de två husen på olika grund i Matt 7: ”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man…”

15 4. Ta andra kristna som föredöme
”Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er” (Fil4:9)

16 Inte bara ord… Paulus skriver: ”Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er” (Fil 3:17) Inte bara följa hans undervisning – utan hela hans liv!

17 1 Kor 4:15-16 ”Om ni så skulle ha tio tusen lärare som vill göra er till kristna, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet. Jag ber er: Ta mig till föredöme”

18 - Vilka föredömen har du?
De som du önskat följa…. De som stöttat dig Se Hebr 11 – många exempel….

19 Samla resurser… Var rädd om dina relationer till andra kristna…
Vårda din relation till Herren Vaka över dina tankar Ha goda föredömen

20 Nya resurser Lärjungarna som följt Jesus De var besvikna och rädda
Den helige Ande – Hjälparen var deras nya resurs som betydde allt för dem…. Paulus hade också upplevt detta Krukan där vattnet inte tar slut…..

21 Jesu löften till lärjungarna – och till oss!
”Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Hjälparen, den helige ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet” (Joh 14:18; 26-27)


Ladda ner ppt "”Nya resurser” Fil 4:1-9."

Liknande presentationer


Google-annonser