Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livets Söndag - en dag i glädje inför och i värnande om livet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livets Söndag - en dag i glädje inför och i värnande om livet"— Presentationens avskrift:

1 Livets Söndag - en dag i glädje inför och i värnande om livet
Sammanställning från föredrag av Lord David Alton

2 Guds utmaning ”Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efter-kommande må leva.” 5 Mos 30:19 Folkbibeln

3 Den bibliska grunden ”Imagio Dei” – Vi är gjorda till hans avbild.
”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” 1 Mos 1:27 Folkbibeln

4 Den bibliska grunden ”Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup…

5 Den bibliska grunden …Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!” Psalm 139:13-17 Folkbibeln

6 Den bibliska grunden ”När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: ’Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd.’” Lukas 1:41-43

7 De mänskliga rättigheterna
”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. ” FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel 3

8 Kända citat “Livet är Guds vackraste gåva. Det är därför det är så smärtsamt att se vad som händer idag på så många platser världen över; livet förstörs medvetet genom krig, våld och abort. Jag har ofta sagt, och jag är säker på det, att den största förstöraren av fred i världen idag är abort.” Moder Theresa, fredspristagare

9 Kända citat “Att förstöra ett embryo i moderlivet är att göra våld på den rätt till liv Gud har skänkt… Det är helt enkelt att Gud beslutat att skapa en människa, men att denna begynnande mänskliga varelse avsiktligt har blir berövad livet. Och det är inget annat än mord.” Dietrich Bonhoeffer

10 Kända citat “Världen är en farlig plats att leva på, inte på grund av de onda människorna, utan på grund av de människor som inte gör någonting åt det.” Albert Einstein

11 Kända citat “Om det är fanatiskt att känna medömkan med mina lidande medmänniskor, är jag en av de mest obotliga fanatiker.” William Wilberforce

12 Kända citat "Ingen människa är en ö.
Alla är en del av någonting och varje gång en ny människa föds blir jag starkare för jag är en del av mänskligheten (…) Varje människas död förminskar mig, ty jag är innesluten i mänsklig-heten; och sänd för den skull aldrig bud och fråga för vem klockan klämtar; den klämtar för dig.” John Donne

13 Till Livets försvar I Tyskland kom de för att hämta kommunisterna, men jag höjde inte min röst, för jag var ju inte kommunist. Sen kom de för att hämta judarna, men jag försvarade dem inte, för jag var ju inte jude. Sen kom de för att hämta fackföreningsfolket, men jag höjde inte min röst, för jag tillhörde ju ingen fackförening. Sen kom de för att hämta katolikerna, men jag höjde inte min röst, för jag var ju protestant. Sen kom de för att hämta mig – men vid det laget fanns det ingen som kunde höja sin röst för mig. Pastor Martin Niemoller

14 Vad du gör är betydelsefullt!
”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” Jesus Matt 25:40


Ladda ner ppt "Livets Söndag - en dag i glädje inför och i värnande om livet"

Liknande presentationer


Google-annonser