Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur och varför skall man be?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur och varför skall man be?"— Presentationens avskrift:

1 Hur och varför skall man be?
Vad är Bön? Varför ska man be? Svar på bön

2 Vad är Bön? Man kan be när: Det känns tufft och all går galet.
Be när allt går väl.

3 Bön relation Gud önskar att vi ber för att umgås.
Vi kommer oftast till honom när det kniper. Tar du kontakt med dina vänner bara när det är riktigt illa?

4 Gud vill vara vår vän Matteus 6. Rätt bön
5 När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. 6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 7 Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. 8Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det. Bön är Inte: - för att synas av människor. - rabbla långa böner Bön är: - till din Fader i det fördolda.

5 Närhet till Gud Efesier br 2:13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Tack vare Jesus är vi nära. Bönen till Gud har kort väg till målet.

6 Hjälp med bönen Rom 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. Anden hjälper oss att be när vi inte vet vad vi ska be för - Anden ber för oss så som Gud vill

7 Herrens bön Exempelbönen Matteus 6:9 Så skall ni be:
Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Vem ber vi till: - Fadern. Som är i himlen och som har ett namn som garanterat står för det som är gott.

8 Herrens bön Komme ditt rike 1 Matteus 6:33 2 Matteus 12:28
33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 2 28 Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. 3 43 Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. 4 15 Han sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!” 5 26 Jesus sade: ”Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. 27 Han sover och stiger upp, natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden, han vet själv inte hur. 6 ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. 15 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” 7 20 Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: ”Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. 8 3 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” 1 Matteus 6:33 2 Matteus 12:28 3 Matteus 21:43 4 Markus 1:15 5 Markus 4:26 6 Markus 10:14-15 7 Lukas 6:20 8 Johannes 3:3

9 Herrens bön Matteus 6:9 Så skall ni be:
Guds vilja, i himlen så och på jorden. Är det samma vilja för himlen och jorden? Kan Guds vilja ske på jorden utan att människor gör Guds vilja? Jesus sade Mark 3:35 Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.” Paulus till de Äldste i Efesus Apg 20:27Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. När David tjänat färdigt. Apg 13:36 När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder Anpassning till världen hindrar vår förståelse för Gud vilja. Rom 12:2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

10 Giv oss idag vårt bröd för dagen.
Herrens bön Giv oss idag vårt bröd för dagen. Måttlighet syns vara idealet. 2 Mos 16 En bön om tillförsel av den dagliga, nödvändiga maten. Inget överdåd men så det räcker till mej att jag kan dela med mej. Synsättet härrör från ökenvandringen då Gud försåg sitt folk med manna och vaktlar. Matt 6:31 I bergspredikan talar Jesus bland annat om vad som ska vara vår 1:a prioritet, Guds rike. Då skall vi få det andra. Ords 30:8-9 8 Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. 9 Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger: ”Vem är Herren?” eller så fattig att jag stjäl och vanhelgar min Guds namn.

11 Herrens bön Matteus 6:9 Så skall ni be:
Förlåt oss vår skulder... Vår oförmåga att göra Gud rättvisa. Våra handlingar visar våra själviska motiv. Andra kanske inte ser, men du gör det och mitt samvete. såsom vi förlåter dem som är skyldiga oss något Att få förlåtelse är att ge andra personer förlåtelse. Om vi inte förlåter, anser vi att vår person är viktigare än Guds. ”- Han kan och ska förlåta men jag behöver inte”. Han har infört en princip med sej själv till exempel. Han har förlåtit alla som tar emot förlåtelsen.

12 Herrens bön Bevara mej från mej själv. Matteus 6:9 Så skall ni be:
Ps 19:13 Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Mark 7:20 Och han (Jesus) tillade: ”Det som går ut ur människan, det gör henne oren. 21Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. 23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.” Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde.

13 Bönesvar Vi är otåliga. - SVARA NU! Om vi inte förlåter
Olydiga mot Gud. Ber om fel saker. Har dolda synder, du och Gud vet men inte andra. Hinder för bönesvar:

14 Hur be? Bara igenom honom har vi tillträde till Gud I Jesu namn?
Om du väljer mönster bönen Herrens Bön, säg tex: Min Far som är i himlen.. låt din vilja ske, inte min, … i mitt liv, idag, nu osv.. Avsluta gärna med, ”- I Jesu namn, amen”.

15 T F B??? Tacka Gud för, hans kärlek, för Jesus, för din familj och dina vänner. Förlåt mej för, fel jag gjort, sånt jag borde ha gjort, sårande/felaktiga ord, osv.. Begära. Be om sånt jag eller mina vänner behöver. Be för andra ute i världen.

16 När be? När som helst 1 Tess 5:16 Var alltid glada, 17 be oavbrutet
Ständig, uthållig bön. Ef 6:18 under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. I ensamhet Matt 6:6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

17 När be? Be tillsammans Matt 18:19 Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. 20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”


Ladda ner ppt "Hur och varför skall man be?"

Liknande presentationer


Google-annonser