Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den kristna gudsuppfattningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den kristna gudsuppfattningen"— Presentationens avskrift:

1 Den kristna gudsuppfattningen
Gud är kärleken

2 Gudsuppfattningen i GT
- olika uppfattningar under olika tider - alltings skapare och upprätthållare ”Jag är den jag är” (2Mos 3:14) =>JHWH Gud är själva varandet genom vars inverkan allt annat får sin existens en Gud som verkar i historien

3 Gudsuppfattningen i NT
- Gud inte bara verkar i världen utan kommer till världen, i sin Son, Jesus Kristus Treenigheten: Gud är en till sitt väsen, men i honom finns tre personer: Fader Son Helig Ande Jfr trosbekännelsen

4 Den apostoliska trosbekännelsen
Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds ende Son, vår Herre, som blev avlad av den heliga Anden, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktiges högra sida och skall komma därifrån att döma levande och döda, och på den heliga Anden, en helig allmännelig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse, och det eviga livet.

5 Hur uppenbarar sig Gud? Den allmänna uppenbarelsen
Den särskilda uppenbarelsen Man tar emot Guds uppenbarelse om sig själv genom tro Tro är Guds gåva och hålls vid liv av den Heliga Ande Tack vare Guds uppenbarelse kan vi skilja mellan gott och ont

6 Uppgifter: Gör en lista på vilka egenskaper kristendomens Gud har! Diskutera vad de betyder. (s 21-27) Studera bilderna på s 21, 23, 24, 26, 30 och 31 i boken. Vilka kristna motiv/symboler framkommer på bilderna? Vad berättar följande bilder (1, 2 , 3, 4, 5) om kristendomens Gud? Jämför den västerländska gudsbilden med den österländska? Likheter? Olikheter? Hur ser Din gud ut?

7 Olika gudsnamn i GT: El, Adonai, Jahve, Elohim
Dold Gud: man kan inte veta allt om Gud => personlig frihet att välja att tro eller inte tro Uppenbarad Gud: Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus men är dock odelbar (treenighet)

8 Treenigheten Fader = Gud Son = Jesus Helig Ande

9 Uppenbarad Gud: Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus som dock är odelbar (treenighet)

10 Den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen från år 381 betonar att Jesus Kristus och Fadern bildar ETT väsen

11 Allmänna uppenbarelsen = Gud uppenbarar sig i naturen, historien, livsöden, samvetet
Särskilda uppenbarelsen = Gud uppenbarar sig i Jesus Kristus

12 Lag = det som Gud kräver av människan (budorden i GT)
Evangelium = det som Gud lovar och ger: kan ta emot gåvan enbart genom TRO (Jesus i NT) Enligt Luther visar sig Gud både i vrede (dold Gud) och nåd (uppenbarad Gud) Människan möter endast lag, vrede och dom när hon försöker tränga in i Guds dolda väsen, men när hon litar på den uppenbarade Guden, Jesus Kristus, möter hon endast nåd och kärlek

13 Treenig Gud

14 Skapelsen (Michelangelo)

15 Jesus från Nasaret

16

17 Treenighet - evighet


Ladda ner ppt "Den kristna gudsuppfattningen"

Liknande presentationer


Google-annonser