Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna Kesselfors, Sunnerbyskolan F-6, Sorunda –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna Kesselfors, Sunnerbyskolan F-6, Sorunda –"— Presentationens avskrift:

1 Anna Kesselfors, Sunnerbyskolan F-6, Sorunda – www.lektion.se
KRISTENDOMEN Anna Kesselfors, Sunnerbyskolan F-6, Sorunda –

2 Kristendomen- lite fakta
Världens största religion Monoteism: tron på EN gud Namnet kommer från Kristus = Jesus Symbol: korset Mer än 2 miljarder kristna människor i världen

3 KYRKAN Betyder Herrens hus Plats för gudstjänst
Prästen leder gudstjänsterna

4 Inne i kyrkan Altare Altartavla Altar-ring
Bordet kallas altare. Ska påminna om bordet där Jesus åt sin sista måltid. Bakom altaret finns ofta en altartavla som har bilder från Jesu liv. Det finns ofta ett krucifix. Det är ett kors med Jesus på. Altarring runt altaret. Här kan man falla på knä och få nattvard.

5 Det kristna budskapet bygger på vad Jesus sa:
”Om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom” Vad betyder det? ”Älska era fiender och be för dem som förföljer er” Kan man det? Vissa saker som Jesus sa var väldigt annorlunda från vad folk var vana vid på den här tiden. Jesus berättade ofta små historier så att folk skulle förstå vad han menade. Att vända andra kinden till betyder att om nån gör nåt dumt mot dig ska du inte göra samma tillbaka. Att älska sina fiender är en svår regel. Det är inte alltid lätt att önska bra saker för nån man inte gillar.

6 Den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”. Många menar att det räcker som enda regel. Vad tycker ni?

7 Vad skulle du göra? En av dina klasskamrater heter Kasper. Du gillar inte Kasper. Det beror på att Kasper ofta är dum mot dig. En gång sa Kasper att du hade en ful tröja så att alla hörde det. En annan gång på gympan så knuffade Kim dig med flit så att du skrapade knäet och fick gå till skolsyster. Du har alltså anledning att inte tycka om Kasper. Ibland händer det att du till och med funderar på att hämnas. Tänk om du nu ska följa det som Jesus sa. Hur skulle du då göra nästa gång Kasper gjorde något dumt mot dig?

8 Olika berättelser Berättelsen om den förlorade sonen.
Läs s Om du var pappan, skulle du ha gjort något annorlunda än pappan i berättelsen?

9 Berättelsen om den barmhärtige samariten
s Har du nån gång struntat i att hjälpa nån som behöver hjälp? Varför hjälper vi människor inte alltid varandra?

10 Viktiga ceremonier DOP
Den som döps blir den del av den kristna kyrkan och tron. I vissa kyrkor döps man som barn, i andra som vuxen.

11 Viktiga ceremonier Konfirmation
Betyder bekräfta. Man säger ja till sitt dop, och att man håller med om att det var rätt.

12 Viktiga ceremonier Bröllop Kallas också vigsel. Paret ingår äktenskap.
Paret får guds välsignelse I vissa länder är det förbjudet att skilja sig! Man ber att Gud ska hjälpa till så att äktenskapet ska bli bra.

13 Viktiga ceremonier Begravning En ceremoni för att ta farväl

14 Tron på EN gud Men, gud kan beskrivas på tre olika sätt:
Fadern: skaparen av allt (är som en far för sina barn) Sonen: Jesus Den helige Ande: Guds osynliga kraft Sonen: Gud ville få kontakt med människorna och valde att visa sig som en människa: Jesus Helige ande: Hjälper människor och gör gott. Finns överallt men syns inte (som vinden som inte syns men finns ändå).

15 Jesus- hans liv Föddes i Betlehem Växte upp i staden Nasaret
Hade 4 bröder och minst 2 systrar När han var ca 30 år började han vandra runt och berätta om Gud och vad Gud ville Jesus hade 12 lärjungar Betlehem: Jesus föds i ett stall Bröder: Jakob, Josef, Judas och Simon. Lärjungarna skulle lära sig allt som Jesus sa för att kunna berätta det vidare för andra människor.

16 Prästerna blir arga Jesus förlät människor deras synder
Prästerna menade att bara Gud kunde förlåta Prästerna lyckades få Jesus fängslad Prästerna såg Jesus som ett hot. De tyckte att han satte sig över Gud. Därför hittade de på att Jesus tänkte göra uppror och ta makten från dem.

17 Jesus döms till döden Korsfästelse var ett vanligt straff
I bibeln står att Jesus dog och sedan uppstod från döden och blev levande Visade sig i 40 dagar Återvände till himlen Läs texten på s

18 Olika kristna grupper Katoliker
Största kristna gruppen (mer än 1000 milj) Ledare: Påven. Helgon är viktig länk till Gud Munkar och nunnor i kloster Bikt: att erkänna sina synder och få förlåtelse Påven, Vatikanstaten , egen stat i Rom, Italien.

19 Olika kristna grupper Protestanter
Bildades på 1500-talet av munken Martin Luther Ingen påve Inga helgon- be direkt till Gud Inga kloster

20 Olika kristna grupper Ortodoxa kyrkor Ingen påve
Finns kring östra Medelhavet Ikon- fönster mot himlen

21 Visste du att… Fisken också är en kristen symbol?
De första kristna använde tecknet som en hemlig symbol för att känna igen varandra. De var förföljda av dem som styrde i landet. Genom att rista in märket på träd, väggar etc kunde man visa var man skulle träffas utan att fienden fick reda på det.

22 Visste du att… Världens största Jesus-staty finns i staden Rio de Janeiro i Brasilien? Den är 38 meter hög 38 meter är ung lika högt som att 26 elever skulle ställa sig på varandra.

23 Visste du att… Änglar finns med i flera berättelser i Bibeln? En är ängeln Gabriel Änglar är viktiga också i Judendomens och Islams berättelser. De målas ofta med vingar och skinande av ljus. Gabriel berättade för Maria att hon skulle föda Guds son.

24 Sammanfattning Kristna tror på en Gud som visar sig som

25 Sammanfattning Alla människor gör fel ibland enligt kristen tro, men den som tror på Jesus kan bli förlåten Jesus lärde att vi ska älska våra fiender, inte bara våra vänner

26 Sammanfattning Platsen där kristna firar gudstjänst heter kyrka

27 Sammanfattning Bibeln är kristendomens heliga bok.
I den del av Bibeln som kallas Nya Testamentet beskrivs den kristna tron.

28 Sammanfattning Dopet är en av de viktigaste kristna ceremonierna
Stora högtider är julen och påsken

29 Sammanfattning De tre stora kristna grupperna är Katolska kyrkan
Protestantiska kyrkan Ortodoxa kyrkan

30


Ladda ner ppt "Anna Kesselfors, Sunnerbyskolan F-6, Sorunda –"

Liknande presentationer


Google-annonser