Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidig kristendom i Rom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidig kristendom i Rom."— Presentationens avskrift:

1 Tidig kristendom i Rom

2 Planering för arbetsområdet: Tidig kristendom i Rom
Lärandemål (Konkretisering av syfte och centralt innehåll ur Lgr11) I arbetsområdet ska du få möjlighet att: Arbeta med centrala begrepp inom den tidiga kristendomen i Rom. Arbeta med hur kristendomen växte fram under romartiden och de samhällskonsekvenser detta medförde. Arbeta med varför kristendomen delades i två stora inriktningar och centrala drag ur dessa. Förmågor att utveckla Att kunna analysera kristendomens framväxt i Rom och vad detta medförde.

3 Planering för arbetsområdet: Tidig kristendom i Rom
Undervisningen – följande kommer du att arbeta med: Du kommer att vara aktiv under genomgångarna av tidig kristendom i Rom. Du kommer att genomföra ett mindre kunskapstest. Du kommer att få genomföra en kamratbedömning på en klasskompis kunskapstest. Bedömning – följande kommer att bedömas: Hur väl du kan de central begreppen. Dina kunskaper om kristendomens framväxt i Rom. Samt dina kunskaper om katolicism och ortodoxi.

4 Kristendomens början År 0 föds Jesus i Palestina som då var ockuperat av romarna. Han skulle senare bli kallad Messias. Messias skulle vara en kung sänd av Gud, i mänsklig skepnad, för att befria Israel från romarna. När Jesus blev vuxen predikade han runt om i Palestina tillsammans med sina lärjungar om nya tolkningar av de gamla orden(Gamla testamentet). Under påskfirandet döms Jesus till döden av romarna och korsfäst. Det fanns judar som trodde att Jesus var Messias medan andra glömde bort honom efter hans död.

5

6 Hur växte kristendomen fram i romarriket?
Lärjungarna blev nu Guds sändebud efter Jesus död. Även kallat Apostel. Apostlarnas uppdrag var att fortsätta att förmedla de budskap som Jesus hade predikat om tidigare. Kända apostlar var Petrus och Paulus. Efter Jesus död reste Petrus och Paulus till Rom där en av många kristna församlingar hade växt fram. De predikade om att Jesus var Messias och fler och fler kristna församlingar började växa fram i romarriket. Dessa budskap och berättelserna om Jesus skrev sedan ner i fyra evangelium av : Markus, Matteus, Lukas och Johannes. Evangelierna skrevs på grekiska, som var det språk man talade i romarriket.

7 Samhällskonsekvenser
I romarriket och särskilt i Rom började kristna förföljas och dödas. Detta för att romarna hade en hednisk tro och bestämde vilka gudar man skulle be och offra till. För att komma undan romarna gömde sig de kristna i katakomber. Katakomber var underjordiska gångar som användes som begravningsplatser. När Rom brann år 64 e. Kr skyllde kejsaren Nero på de kristna. I samband med detta dog Petrus och Paulus martyrdöden Martyr var de som dog för sin tro. Förföljelserna av de kristna pågick under många och år 200 e. Kr bestämde den dåvarande kejsaren att: alla som inte tillbad kejsaren och hans gudar skulle avrättas. Många kristna vägrade men många över gav även den kristna tron eller höll den hemlig för att kunna hålla sig vid liv.

8 Kristendomen blir statsreligion
I början av 300-talet e.kr upphörde förföljelserna av de kristna i romarriket. Detta berodde på att kejsaren Konstantin blev kristen. Han införde religionsfrihet och alla människor kunde nu utöva vilken religion de ville. Kristendomen fick en högre ställning i romarriket och det blev nu viktigt att veta vad kristen tro innebar. År 325 e. Kr sammankallade kejsaren hela landets biskopar och präster i Nicea i nuvarande Turkiet. Här skrev man en trosbekännelse. En trosbekännelse är en text som sammanfattar tron. Runt år 380 e. Kr blev kristendomen statsreligion i romarriket. Detta lede till att de gamla hedniska byggnaderna revs.


Ladda ner ppt "Tidig kristendom i Rom."

Liknande presentationer


Google-annonser