Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristendomen i världen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristendomen i världen"— Presentationens avskrift:

1 Kristendomen i världen
Har funnits i ca 2000 år. Är världens största religion med ca 1,5 miljarder människor

2 Den kristna kyrkan Den kristna kyrkan har tre grenar, men om detta kan man enas: - Gud är kärleken - Människan är Guds avbild - Jesus är Guds son och kan frälsa människan undan synd.

3 Den första kyrkan Kejsar Nero dödar många kristna, bl.a. Petrus och Paulus. Kejsar Nero skyller på kristna för saker som inte är sanna. Den lilla församlingen bestod på den tiden av alla sorters människor, judar, greker och de som talar latin, fattiga och rikare. Man delar mat och dryck mellan sig, man samlar pengar till de fattiga. Man håller ihop och hjälps åt med allt, alla är välkomna. Många fattiga och utstötta lockas till församlingen. Man är övertygad att Jesus snart kommer tillbaka och då börjar det nya, eviga, underbara livet.

4 4B:n De första kristna höll sig till fyra b:n. Bönen Brödsbrytelsen
Bibeln Brödragemenskapen

5 Jerusalem förstörs Ca 70 år eKr i Jerusalem har judarna åter försökt göra uppror mot romarna. Upproret krossas och romerska soldater förstör Jerusalem. Många judar dödades och togs till fånga. De blev slavar eller gladiatorer.

6 Kristendomen ut- vecklades till att bli en egen religion och de romerska myndig- heterna blev allt misstänk- sammare. De förföljde kristna ibland. Tiotusentals kristna dödades. Trots det ökade de snabbt i antal. I början av 300-talet var nästan 15% av invånarna i Romarriket kristna. 313 bestämde kejsar Konstantin att kristna inte längre fick förföljas. Han själv blev en kristen, och lät bygga kyrkor överallt, t.ex. lät han bygga den stora Peterskyrkan i Rom. Den byggdes där man tror att Petrus hade blivit begravd.

7 Söndagen gjordes till helgdag så de kristna skulle kunna samlas och fira gudstjänst i kyrkan.
Kyrkan var väl organiserad och hade många biskopar och präster. Biskoparna ansågs vara efterträdare till Jesu lärjungar. Evangelierna började betraktas som heliga böcker liksom en del brev som Paulus och andra hade skrivit. Tidigare hade man Gamla testamentet som sin heliga skrift. 380 eKr gjorde Theodosius kristen- domen till den enda tillåtna religionen i Romarriket, den blev statsreligion. De som trodde på andra religioner förföljdes.

8 Påven - kyrkans mäktige fader
Rom betraktades som världens huvudstad. Där bodde kejsaren, hela rikets ledare. Biskopen i Rom tyckte att han borde vara hela kyrkans ledare och så blev det, han blev kallad påve = fader. De kristna såg upp till påven med djup respekt. Han bodde i ett ståtligt palats och levde i prakt och rikedom. Kyrkan blev mycket rik. Ibland hade påven mer makt än många kungar i Europa.

9 Öst- och västrom På 300-talet blev det bråk mellan den östra och västra delen av Rom och 395 delades så riket upp. I öst blev Konstantinopel huvudstad och Rom förblev huvudstad i väst. Påven blev västra Roms kyrkliga ledare medan Patriarken blev östra Roms kyrkliga ledare. Här bildas katolska respektive ortodoxa kyrkan.

10 Katolska kyrkan

11 De sju sakramenten Dopet Konfirmationen Nattvarden Äktenskapet
Prästvigningen Bikten De sjukas sakrament

12 Sakramenten Sakrament är särskilda, heliga handlingar. Genom sakramenten gör Gud på ett särskilt sätt med människan och ger henne kraft och hjälp. Katolska kyrkan har sju sakrament. De spelar mycket stor roll i katolikens liv, från födelse till död.

13 Dopet: Barnet döps av prästen som öser vatten över barnets panna.
Konfirmationen: biskopen konfirmerar de unga. I Sverige sker det när ungdomarna är ca 15 år. I sydligare länder sker det vid ca 8 års ålder. Nattvarden: Altarets sakrament, nattvarden firas vid varje mässa. Äktenskapet: Katoliker som gifter sig lovar att leva tillsammans hela livet. Ett katolskt par får alltså i princip inte skilja sig, utom i speciella fall.

14 Prästvigningen: Under en ceremoni inviger biskopen den blivande prästen, som ger särskilda prästlöften. Ett sådant löfte är att leva i celibat. Det betyder att prästen inte får gifta sig och att han måste leva i sexuell avhållsamhet. Bikten: En troende katolik går ibland till prästen och biktar sig. Det är att bekänna sina synder och ångra sig. Prästen förklarar sedan att synderna är förlåtna och uppmanar den biktande att göra bot, till exempel att be den om förlåtelse som han/hon gjort orätt emot. De sjukas sakrament: Den som är svårt sjuk får besök av prästen, som smörjer den sjukes panna och händer med olja. Prästen ber också för den sjuke.

15 Helgon Tron på helgon fick stor betydelse i kyrkan. Vad är då ett helgon? Ett helgon är en person som har varit en särskilt from och märkvärdig människa under sin livstid. Bara påven kan för klara en person att vara helgon. Vem är katolska kyrkans främsta helgon? Man vände sig till helgonen, som man trodde levde hos Gud, man bad dem föra fram bönerna till Gud. Ikoner, heliga bilder, är fönster mot himlen och avbildar ofta helgon.

16 Judarna och de kristna Jesus var jude och lärjungarna var judar. Paulus och Petrus åkte till judarna och berätta om Jesus. I och med att många hedningar kom till tro märkte man skillnaden på kristen tro och judisk tro. Kristendomen blev så småningom en egen religion. De kristna trodde att Jesus var Guds son, Messias, Guds utsände, till och med Gud själv. Detta gjorde judarna upprörda och tyckte att det var grov hädelse. Gud kan inte ha en son, Jesus var människa! De kristna gick till angrepp mot judarna och anklagade dem för att vara ”Gudsmördare”. De hade ju dödat Jesus. Man trodde att eftersom judarna inte ville tro på Jesus hade Gud övergivit sitt folk, judarna. Istället hade de kristna fått överta rätten att vara Guds utvalda folk. Så predikade kyrkans präster. Hatet mot judarna ökade. När kristendomen i blev stark i Romarriket började man förfölja judarna.

17 Antonius Med tiden fick präster och biskopar makt och rikedom. Man såg väldigt liten skillnad mellan dem och världsliga stormän. Det var inte riktigt så som de enkla kristna människorna levde ute i församlingarna och man tyckte det var fel. Läs om Antonius… sid. 269 Kyrkan ägde under medeltiden en tredjedel av all åkerjord i Europa. Kristna i Frankrike, Italien, Tyskland och andra länder började protestera mot kyrkans makt och rikedom. De krävde att den skulle förändras och bli mer lik de första kristna församlingarna. De ville leva ett ”rent” och enkelt kristet liv. De blev så kallade ”katharer”, som betyder det rena.

18 Kättare Av ordet ”katharer” kommer ordet kättare som betyder att man har fel tro och är fördömd av kyrkan. Kättarna fick snabbt många anhängare, både i Frankrike och Italien. De byggde egna kyrkor och bröt med katolska kyrkan. Kyrkans ledare försökte stoppa kättarna och förklarade att de predikade villoläror.

19 Kättare… forts. Kättarna hade följande kritik mot katolska kyrkan…
Kyrkans ledare och präster tänker mer på pengar, makt och nöjen än på att tjäna Gud och medmänniskorna. Läran om helgon är prästernas påhitt. Bibeln säger ingenting om helgon. Tron på reliker är vidskepelse och har ingenting med verklig kristendom att göra. (många kyrkor hade reliker och prästerna tog betalt för att människor skulle få se eller känna dess kraft) Prästerna försökte skrämma människor med skärselden. Men det finns ingen skärseld! Många kättare kallade påven för djävulen själv, de ansåg att bara de hade den rätta tolkningen av vad som var kristen tro, och många av dem krävde att alla skulle tro och leva lika som dem.

20 Inkvisitionen Kättarrörelsen växte och blev ett hot mot kyrkan. Kyrkans ledare beslöt att de måste utrotas. Påven lovade att de fick döda alla kättare, vem som helst utan att få straff. Krigshärar organiserades, man kunde döda en hel by. På 1200-talet skapade påven den fruktade inkvisitionen, en särskild organisation som fick i uppgift att spåra upp och döma kättare i alla katolska länder. Munkarna var domare. De skyldiga blev vanligen brända på bål. Rättegången var hemlig och man an- vände tortyr.

21


Ladda ner ppt "Kristendomen i världen"

Liknande presentationer


Google-annonser