Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidig kristendom i Rom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidig kristendom i Rom."— Presentationens avskrift:

1 Tidig kristendom i Rom

2 Treenigheten Deltagarna vid kyrkomötet i Nicea 325 e. Kr kom fram till att Gud visar sig på tre sätt. Finns med i trosbekännelsen Fadern – Han som skapat världen och han bryr sig om alla världens människor. Sonen- Gud visar sig genom sin son Jesus. Anden- Finns överallt för att hjälpa oss människor

3 Kristendomens delning
År 395 e. Kr splittrades det romerska riket i väst och öst Rom. Kejsar Konstantin beslutar att Konstantinopel ska bli ny romersk huvudstad. Dålig ekonomi Angrepp från andra stater. När romarriket hade splittrats spreds sig kristendomen norr ut. År 1000 e. Kr delas kristendomen i två inriktningar. Katolicism och ortodoxi. Annan syn på tron i väst än i öst. De kristna i öst ville inte erkänna biskopen i Rom som Påve. Ledaren och gudssändebud i den katolska läran.

4 Katolicism Påven i Rom är den katolska kyrkans överhuvud = Petrus.
Man tror på treenigheten. När man dör renas människan från synder i skärselden innan man förenas med Gud. De 7 sakramenten. Bryggan mellan människan och Gud. Dopet - Genom dopet blir barnet upptagen av kyrkan. Konfirmationen – Konfirmationen är en bekräftelse på dopet. Nattvarden – Fira Jesus sista måltid med lärjungarna. Gemenskap med Jesus Bikten – Bekänner sina synder för prästen. Äktenskapet – En helig handling som inte går att bryta. Prästvigningen – Den som väljer att bli präst ”gifter sig” med Gud. De sjukas smörjelse – Den sjuke välsignas utav prästen.

5 Katolicism Helgon är väldigt viktiga inom den katolska tron.
Ett helgon är en person som utfört många goda handlingar och som på ett särskilt sätt kämpat för den kristna tron. En katolik ber GENOM ett helgon som sedan förmedlar bönen vidare till Gud. Ett känt helgon är sankt Nikolaus

6 Ortodoxi Den ortodoxa kyrkan består utav många fristående kyrkor som fått namn utav vilket land den ligger i. Även om de ligger i olika länder har de lika tro och traditioner. Har ingen gemensam ledare. Den ortodoxa kyrkan anser sig hålla likadan gudstjänster som man gjorde i romarriket under 300-talet. Den ortodoxa gudstjänsten är upplagt som ett teaterspel. Den ortodoxa kyrkan har samma sju sakrament som den katolska. Finns skillnader. Barnet döps och konfirmeras samtidigt Präster bör vara gifta.

7 Ortodoxi Den ortodoxa kyrkan tror också på helgon men kallas för ikoner. I kyrkan finns en ikonostas. Detta är en bildvägg där helgonen(ikonerna) är avbildade. När prästen är bakom väggen är han i himmelen och när han kommer tillbaka har han med sig budskap från Gud.


Ladda ner ppt "Tidig kristendom i Rom."

Liknande presentationer


Google-annonser