Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kort översikt över centrala berättelser och personer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kort översikt över centrala berättelser och personer"— Presentationens avskrift:

1 En kort översikt över centrala berättelser och personer
Judendomens historia En kort översikt över centrala berättelser och personer

2 Viktiga historiska nedslag
Ca. år 2000 f.kr – Abraham Ca. år 1200 f.kr. – Mose Ca. år 1000 f.kr – Konungatiden Saul, David & Salomo Ca. år f.kr. – 1:a Templets tid (Guldålder) År 586 f.kr. Templet förstörs och judarna skickas till Babylon i fångenskap Den Babyloniska fångenskapen år f.kr Tora och Talmud sammanställs År 520 f.kr – Templet byggs upp igen År 63 f.kr – år 70 e.kr Israel i krig med Romarna (Ca år 0 – Jesus föds) År 70 e.kr – Templet förstörs igen, israelerna tvingas lämna Israel År 70 – 1948 Israelerna lever i förskingring (Diaspora)

3 Templet Templet hade en central betydelse – Guds (Jahve) boning
Gud hade detaljerat berättat hur det skulle se ut I detta offrades saker till Jahve (Gud) av tacksamhet eller hjälp – t.ex kött, spannmål, djur m.m. Endast präster fick vara i templet Judendomen var vid denna tid templet – Judendomen kretsade kring detta Förstörs 586 f.kr. av Babylonierna

4 Den Babyloniska fångenskapen 586 f.kr – 520 f.kr.
Då Babylon erövrade Israel tvingades israelerna till fångenskap i Babylon Dock var det ingen ”fångenskap” – de behandlades väl (ville inte återvända) Babylon – världens största stad/metropol Utan templet kunde judarna inte utöva sin tro, judendomen utvecklas – så man börjar skriva ner vad judendomen faktiskt är – Torah & Talmud I skrifterna beskrivs Babylon som ett helvete/hednisk plats (Religionskrock) Judarna börjar samlas för att tillsammans be och läsa Torah (Synagogor) Detta innebär ett steg från Tempelkultur  Bokreligion År 520 får judarna återvända till sitt land Israel, men många stannar kvar i Babylon

5 520 f.kr Templet byggs upp igen och rivs igen år 70 e.kr.
Men den utveckling som skett i Babylon kvarstår (Från tempelkultur  bokkultur) Synagogor börjar byggas i Jerusalem Lång och utdragen konflikt med romarna år 63 f.kr. År 70 erövrar dock Romarna Israel och Jerusalem och förstör templet (Tisha B’av) Judarna tvingas lämna Israel för att inte göra mer uppror, de blir utspridda över hela Europa och mellanöstern (Diaspora) Judendomen överlever som religion pga. Att det numer är en bokreligion

6 Hur kan judarna hamna i förskingring om de är Guds utvalda folk?
Judarna menar att det är Guds straff som drabbat dem, då de brutit mot förbundet de ingått med Gud Handlar man rätt mot Gud, följer hans regler, så går det bra för folket. Gör man inte det så går det illa för folket.

7 5 saker att fokusera på… Berättelserna om Abraham
Berättelserna om Moses Templets betydelse för judendomen Den babyloniska fångenskapen + s. 125 Hur judarna hamnar i förskingring (Diaspora) s ”Jerusalem förstörs” & ”Judarna förföljs av kristna”


Ladda ner ppt "En kort översikt över centrala berättelser och personer"

Liknande presentationer


Google-annonser