Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världsreligionerna Kristendom Islam Buddhism Hinduism Judendom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världsreligionerna Kristendom Islam Buddhism Hinduism Judendom."— Presentationens avskrift:

1 Världsreligionerna Kristendom Islam Buddhism Hinduism Judendom

2 Översikt

3 Fem ”världsreligioner
Monoteistiska = en ”sann” gud Judendomen ca år gammal Kristendomen ca 2000 år gammal Islam 1400 år gammal Polyteistisk = många gudar Hinduism ca år Ateistisk = ingen gud Buddhism ca år gammal

4 Islam

5 Islam 5 grundpelare Moskée Medina ”profetens stad” Mecka Den yngsta av
världsreligionerna Islam Koranen Muhammed 600-talet e.Kr Muslimer ”en som underkastar sig Guds vilja” kalifer Allah 5 grundpelare Shia Sunna trosbekännelsen bönen allmosan fastan vallfärden

6 Islam idag I världen är islam den näst största religionen med 1,5 miljarder utövare (21% av mänskligheten) Sveriges största minoritet med utövare i landet.

7 Mat Mat som är tillåten kallas halal
Förbjuden mat kallas haram och där ingår: Griskött Blod Kadaver Alkohol

8 buddhism

9 Buddhism Nirvana ”Det fullständiga utslocknandet”
Mittens väg – vad vi kallar Den gyllene medelvägen Symbol- hjul med 8 ekrar: 8 vägar till upplysning Kommer från indien Buddhism asket Munk- och klosterliv viktigt Buddha ”den uppvaknade” Såg världen vid 29 års ålder Siddharta Gautama 500-talet f.Kr Spåddes att bli en stor man Fick ej komma i kontakt med lidande – blev isolerad

10 Den Åttafaldiga vägen Rätt uppfattning Rätt tanke Rätt koncentration
Rätt tal Rätt uppmärksamhet Rätt handlande Rätt strävan Rätt livsföring

11 Grundtankar Ingen Gud är evig
Människan och allt annat förändras ständigt Kloster- och munkliv är viktigt Offrar i tempel med munkar Deras heliga skrift heter Tripitaka – ”de tre korgarna”

12 Hinduism

13 Gudssyn En gud, Brahma, men han visar sig på väldigt många olika sätt.
Några kända är Vishnu, Shiva, Ganesha och Kali.

14 Utbredning Hinduismen är, efter kristendom och islam, den tredje största religionen i världen. Cirka 800 miljoner människor är hinduer. De allra flesta bor i Indien och i dess grannländer.

15 Helig skrift Det finns massor av skrifter men ingen samlad (som t.ex. Koranen eller Bibeln). Vedaskriften som är Hinduismens äldsta heliga skrift den skrevs 1000 f.kr.

16 Leva som hindu Under sin livstid samlar människan karma. Karma är summan av en människans goda och onda gärningar. En människas karma avgör vilket kast hon ska återfödas i. Man kan även återfödas som djur och därför känner en hindu stor vördnad inför djuren. Kon är ett heligt djur.

17 Livets mening Livets mening är att bli befriad från den eviga cykeln, att slippa återfödelsen och för evigt bli ett med Brahman. Det finns olika väger att nå befrielsen: - Yoga, få andliga upplevelser. - Vishetens väg, studera heliga skrifter. - Känslans väg, att vara hängiven gud. - Försakelsens väg, välja ett liv i fattigdom att leva som asket. - Goda gärningars väg, att vara kärleksfull mot människor och djur.

18 judendom

19 gudssyn Det finns en enda Gud.
Den enda Guden är det mest heliga i den judiska religionen. Gud finns överallt, men går ej att se. Guds namn är så heligt att det inte får uttalas. (Jahve) Guds löfte om att Israel är judarnas förlovade land. I Tanak lovar Gud flera gånger att hans utvalda folk ska få leva i Kanaans land. Väntan på Messias Ska upprätta fredsrike

20 Människosyn Guds ställföreträdare Medarbetare till Gud
Människan har en fri vilja och ett moraliskt ansvar

21 Handlingar viktiga Det är inte vad man tänker, känner eller tror som är det viktiga utan vad man faktiskt gör.

22 Livet efter döden Finns ej någon enhetlig bestämd uppfattning om livet efter döden. Judendomen intresserar sig mest för livet i den här världen. Men en vanlig uppfattning är att vid kroppens död släpps själen fri för att på något sätt återvända till Gud. Det fredsrike som beskrivs uppfattas inte som ett paradis efter döden utan i denna värld.

23 Helig skrift Tanak består av tre delar:
Tora (de fem moseböckerna) Neviim (profeter) Ketuvim (skrifter) Tanak sammanställs ca 200 f. v. t. De skriftlärda samlades och granskade alla de heliga skrifterna, dessa sammanställdes sedan till den hebreiska bibeln. Tanak blev den samlande plattformen för det judiska folkets historiska och religiösa erfarenheter.


Ladda ner ppt "Världsreligionerna Kristendom Islam Buddhism Hinduism Judendom."

Liknande presentationer


Google-annonser