Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hinduism - Indiens religion -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hinduism - Indiens religion -"— Presentationens avskrift:

1 Hinduism - Indiens religion -

2 Målet med dagens lektion Efter lektionen ska du känna till
Var hinduismen är som störst samt hur många utövare hinduismen har Hur religionen grundades Vad hinduerna tror på Lite om hinduernas heliga platser och djur Vad meningen med livet är för en hindu Hur en god hindu lever Vad karma är och hur de påverkar livet Indiens kastsystem

3 Indien I Indien bor det drygt 1 miljard människor, dubbelt så många som i Europa. Indien är ett stort land, därför kan vara snö och is i norr medan det växer palmer och bananer i söder.

4 Hinduismen Det finns ca 1 miljard hinduer i världen, ca 80 % av de som bor i Indien är hinduer. Hinduismen är över 3000 år gammal. Hinduismen har ingen grundare. Inom hinduismen finns ingen bestämd lära eller trosbekännelse. Tro och seder kan vara olika i olika delar av landet. Alla hinduer tror på reinkarnation, själavandring. Det betyder att själen efter döden vandrar över i en ny kropp som just föds. Inom hinduismen finns tusentals gudar.

5 Den heliga floden Till staden Varanasi vid floden Ganges kommer miljoner pilgrimer varje år. De tror att floden har gudomlig kraft som renar kroppen och själen. De bränner även de döda nere vid floden och sedan kastar de askan i vattnet eftersom de tror att det kan göra att den döde förenas med världssjälen (brahman/gud).

6 Frågor del 1 1. Indien har ungefär en miljard människor. Ungefär hur många av dem är hinduer? 2.Hur lyder hinduismens trosbekännelse? 3. Vem grundade hinduismen? 4. Vad är det för speciellt med floden Ganges? 5. Varför bränner man de döda vid floden?

7 Meningen med livet för en hindu
Människans mål, livets mening, är att slippa återfödas/själavandring. De tror att kroppen då blir fri och förenas med världssjälen (Gud). Att bli befriad ur detta kretslopp (samsara) kallas moksha. Det finns enl. hinduismen 3 olika vägar till att slippa återfödas: Genom kärlek till gud. Genom rätta handlingar (karma). Lev på rätt sätt (inte döda, alla levande varelser är släkt med varandra och har samma värde, kon är helig. En hindu får inte behandla någon illa).

8 3. Genom kunskap - Yoga och
Meditation är en väg att nå frid och ökad kunskap för att till sist förenas med Gud. Att vandra till heliga platser för att söka vishet om livet efter döden ingår också.

9 Gudar och tempel Inom hinduismen finns flera tusen gudar och gudinnor. Brahman var skaparguden som skapade allt liv. Många menar att Vishnu är den främste av gudarna. Vishnu kan visa sig på jorden som en människa (avatar). I Indien finns tusentals tempel för att tillbedja och offra till gudarna, både små och stora.

10 Elefantguden Ganesha Ett vanligt indiskt tempel

11 Frågor del 2 Vad är meningen med livet för en hindu?
Enligt hinduismen finns det tre sätt att bryta återfödelsen. Vilka är det? Vilken gud tror hinduerna på?

12 Att leva som hindu En hindu ska inte döda djur, inte ens myror eftersom alla levande varelser hör ihop och Kon är helig. Kastsystemet – människorna i Indien är indelade i olika grupper (kast). Man föds in i ett kast och blir kvar i det hela livet. Ofta hör kastet ihop med ett yrke. Prästerna är högst, daliter (kastlösa/oberörbara) är det lägsta kastet. De får de smutsigaste och sämsta jobben.

13 Kastsystemet En helig ko i rusningstrafik Präster Krigare
Bönder/ köpmän Arbetare/ Hantverkare De oberörbara/ kastlösa/ daliter

14 Livets kretslopp - samsara och karma
Dharma är den moraliska lagen, alltså de regler för hur man ska leva som hindu. Världen ingår i ett kretslopp där alla varelser återföds. Det kallas samsara och styrs av karma = de gärningar man gjort. Handlingar som bryter mot dharma ger dålig karma medan handlingar som följer dharma ger god karma. När kroppen dör räknas karma ihop och man återföds sedan i den form man "förtjänar".

15 Människorna tror att gudarna skapat kasten
Människorna tror att gudarna skapat kasten. Den som lever livet på rätt sätt kan återfödas i ett högre kast. De som lever ett dåligt liv flyttas till ett lägre kast eller återföds som t ex en snigel. En bild av samsara- kretsloppet

16 Hur ska man leva som hindu?
För att vara hindu måste man tillhöra ett kast och tro på själavandring. Man ska inte äta nötkött och inte dricka alkohol, inte ljuga, inte skada, inte döda någon levande varelse. Man ska be och offra till gudarna samt delta i religiösa fester. Man ska lyda sina föräldrar och visa respekt mot kloka och gamla människor. En hindu ska även vara hjälpsam mot andra.

17 Frågor del 3 Varför ska man, enligt hinduerna, inte döda djur?
Ett djur anses speciellt viktigt, vilket? Vad är samsara? Vad är karma? Enligt hinduismen kan du t ex återfödas som en mygga. Hur tror du att levt ditt lev om du blir en mygga i ditt nästa? Beskriv Indiens kastsystem. Hur ska man leva som hindu?


Ladda ner ppt "Hinduism - Indiens religion -"

Liknande presentationer


Google-annonser