Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hinduismen 4000 år gammal 800 milj. anhängare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hinduismen 4000 år gammal 800 milj. anhängare"— Presentationens avskrift:

1 Hinduismen 4000 år gammal 800 milj. anhängare
Världens tredje största religion 800 milj. anhängare De flesta i Indien, 80% av Indiens befolkning Genom utflyttning spridning i hela världen

2 Olik andra religioner Den äldsta hinduismen härstammar från 3000 f.Kr. Idag är hinduismen en blandning av olika traditioner från hela dess historia. Hinduismen har ingen grundare och enligt hinduerna själva har religionen alltid funnits. De kallar sin religion för ”sanatana dharma” = den eviga läran. .

3 Brahman kan visa sig i olika gudar
En Gud Brahman – ett högsta väsen Finns överallt Brahman kan visa sig i olika gudar Många Gudar Gudarna är olika sidor av Brahman Alla har olika uppgifter Målet för alla hinduer är att slippa återfödas. Den som når dit når vad man kallar för: moksha= befrielse från kretsloppet att återfödas

4 Upprätthåller och bevarar skapelsen Mänskliga gestalter – Krishna
Vishnu – den ende guden Upprätthåller och bevarar skapelsen Mänskliga gestalter – Krishna Shiva – förstöraren och återskaparen De viktigaste Gudarna Brahma – skaparguden Vishetens gudinna

5 En kast = en grupp människor med liknande yrke eller uppgift
Präster Härskare och krigare Köpmän Hantverkare och bönder De oberörbara = de kastlösa

6 Samsara = själens kretslopp
Själen återföds Viktigt leva sitt liv så bra som möjligt = skaffa bra karma Karman styr om man återföds i ett högre el. lägre kast Livsregler En god hindu ska sträva efter… … det goda och rätta. … det nyttiga. … njutning.

7 Det skulle ta ett helt liv att läsa alla hinduismens heliga skrifter eftersom de är så många. De viktigaste är Upanishaderna från f.Kr. och Bhagavadgita från ca 300-talet f.Kr. I Upanishaderna finns tankar om bl. a karma. Karma handlar om att människan får ta konsekvenserna av sitt handlande. Det är det samlade resultatet av livets handlingar: ”lagen om orsak och verkan”. Vad man gör i detta liv påverkar hur man återföds i nästa liv.

8 Läran Dharma – ”läran eller lagen om allt”
Brahman – finns överallt, allt har en del av Brahman Atman – Människans själ, en del av Brahman Reinkarnation – människans själ övergår till en annan kropp Samsara – det eviga kretsloppet Moksha – målet för en hindu, att förenas med Brahman, inte återfödas Karma – resultatet av dina handlingar, styr i vilken kropp du ska återfödas

9 Livsregler Målet: att befrias från återfödelsen
För den ”vanlige” hinduen Grundregler: att inte skada eller döda några levande varelser att visa kärlek mot hela skapelsen Många hinduer är vegetarianer Kunskapens väg – för präster och brahmaner Genom meditation och yoga nå vishet Därigenom slippa återfödas

10 Högtider Födelse En präst ber för att inget ont ska drabba barnet
Namngivning Efter 12 dagar Stjärnorna och planeterna bestämmer namnet Heliga trådceremonin Konfirmation – barnet blir vuxet Begravning Bränner liket – askan i Ganges Divalifesten En ljusfest till lyckans gudinna Lakshmi Fyra dagar Tänder oljelampor Holifesten Hindusimens Halloween Firar Krishnas födelse – barnen gör rackartyg

11 Utbredning Heliga platser Världens tredje största religion
800 milj. anhängare De flesta i Indien Genom utflyttning spridning i hela världen Heliga platser Dyrkar sina gudar i tempel Finns i varje indisk by Vallfärder Besöka gurus – lärda män Ganges – renas i floden

12


Ladda ner ppt "Hinduismen 4000 år gammal 800 milj. anhängare"

Liknande presentationer


Google-annonser