Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sanndi Luebi, Slottsstadens skola, Malmö –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sanndi Luebi, Slottsstadens skola, Malmö –"— Presentationens avskrift:

1 Sanndi Luebi, Slottsstadens skola, Malmö – www.lektion.se
Hinduismen AUM Sanndi Luebi, Slottsstadens skola, Malmö –

2 AUM Helig symbol A- skapande U- bevarande M- upplösning

3 Hinduismen- namnet Ordet hindu Sanatana Dharma- den eviga läran/lagen
Ingen grundare

4 Tredje största religionen i världen
Den äldsta religionen Cirka 900 miljoner anhängare Cirkulär religion

5 Hinduismens historia Har sin början i Induskulturen ca 2000-talet f.kr. Induskulturen tar slut Arier Talade sanskrit- gammalt språk som de heliga skrifterna är skrivna på.

6 Hinduismens skrifter Vedaböckerna - vetande, kunskap. Innehåller sånger, offerritualer och funderingar kring livet. Upanishaderna – handlar om meditation Bhagavadgita- indiernas mest älskade religiösa skrift. Klipp på Bhagavadgita serie

7 Grundpelarna i hinduismen
Samsara- det eviga kretsloppet. Karma- tron på att man får skörda det man sår Tron på en gudomlig verklighet.

8 Begrepp Uppgift: Ta reda på vad dessa begrepp innebär: Samsara Karma
Atman Reinkarnation Dharma Moksha Brahman Kaster

9 Kort sammanfattning Dharma är tron på samsara, som bestäms av karman och moksha genom kunskapen att atman är identisk med brahman. Dharma- lagen/religionen Samsara- återfödelsens kretslopp Karma- konsekvenserna av människans handlingar. Moksha. Befrielse från återfödelse Atman- jaget och själen hos människan Brahman- världssjälen

10 Kastsystemet Kast är latin och betyder ”ren”. På hindu heter det varna som i sin tur betyder färg. Kastväsendet i teorin Brahmaner- De styrande Kshatriyas- De krigande Vaishyas- De närande Shudras- De tjänande

11 Kastlösa (de oberörda)
Mahatma Gandhi Ahimsa- Icke våld Haridjan- guds barn, de kastlösa Gandhi Speech Gandhi movie

12 Fundera… Om vi tittar på vårt eget land för ca 100 år sedan kan vi se ungefär samma typ av rangordnat samhälle som i dagens Indien. Finns det ett osynligt kastsystem i Sverige idag? Har till exempel alla samma chans när de söker arbeten? Hur ser våra ”kaster” ut om de finns?

13 Gudar- Tre huvudgudar Brahma – sätter igång världen och tifdåldarna,
Ej populär i indien . Vishnu- ser till att världen fungerar. Uppenbarar sig På många olika sätt för att utföra de uppgifter som krävs för att Livet på jorden ska fungera bra. Shiva- dansar sönder jorden, förstörare samtidigt, Skyddsgud åt de som skapar: konstnärer och musiker.

14 Brahma

15 Vishnu

16 Shiva

17 Andra gudar Krishna Ganesha

18 Djur som gudar Inget djur skall dödas Kon är helig
Ingen får slå eller jaga undan kon ur trafiken Darsan- att skåda gud

19 Uppgifter Läs , ta reda på om det finns flera gudar i hinduismen. Beskriv dem. Läs sidan och svara på dessa frågor: Hur bör man tro och leva enligt hinduismen? Vad är moksha och hur når man dit? Vad är Brahman? (Inte guden brahma) Vad är livets mening, enligt hinduismen?

20 Högtider Divali – indiska nyåret Holi – vårfest
Janmastami- augusti, september- Krishnas ankomst. Kumbh Mela- infaller vart tolfte år

21 Livsstadier- livsmål Dharma – plikter Moksha- slutliga målet
Genom de fyra livsstadierna fångar en hindu också de fyra livsmålen: Plikten att göra gott och rätt Jordiska framgångar som exempelvis god ekonomi Njutning och lust som är en viktig del av livet Moksha, befrielsen.

22 Ritualer Bröllop Änkebränning/brudbränning Begravning Fundera på:
Skulle du kunna tänka dig att dina föräldrar valde Din blivande make/fru? Dina föräldrar har längre Livserfarenhet och vet kanske vem som skulle kunna Passa dig bäst.

23 Den heliga floden Miljoner pilgrimer kommer varje år till staden Varnasi vid den heliga floden Ganges. Offrar till gudarna Mediterar, badar Ganges, gudarnas gåva till människorna Ger liv och renar själ och kropp Helig flod Vattnet har gudomlig kraft

24

25 Riktningar Vishnuism Shivaism Shaktism

26 Hare Krishna – rörelsen
Hinduer i Sverige idag Sikhism Jainism

27 Kvinnan i hinduismen Regler för kvinnans ställning (Manus lag)
Gäller inte officiellt i Indien men traditionen väger tungt. Kvinnan beroende av mannen under hela sitt liv. ”Dag och natt måste kvinnorna hållas i beroende av sina män, och om de ägnar sig åt sinnliga nöjen, måste de övervakas. Fadern beskyddar henne i barndomen, mannen beskyddar henne i ungdomen, hennes söner beskyddar henne i ålderdomen, en kvinna skall aldrig vara oberoende.” (Manus lag)

28 Uppgifter Minns du? Vad innebär darsan?
Vilka är hinduismens livsstadier och livsmål? Vad är skillnaden på änkebränning och brudbränning? Vad avgör vilken riktning en hindu tillhör? Vilken är den största hinduiska riktningen? Hur bör en hindu leva? Hur är kvinnan i hinduismen?

29 Sammanfattning Här får eleverna själva skriva en egen sammanfattning.


Ladda ner ppt "Sanndi Luebi, Slottsstadens skola, Malmö –"

Liknande presentationer


Google-annonser