Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HINDUISMEN religion och samhällsordning i Indien och Nepal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HINDUISMEN religion och samhällsordning i Indien och Nepal"— Presentationens avskrift:

1 HINDUISMEN religion och samhällsordning i Indien och Nepal
vedisk religion ”evig lära” tredje största i världen ca 700 milj. hinduer ingen enhetlig religion Huvudriktningar: 1) Vishnuism 2) Shivaism 3) Shaktism 4) Tantrism

2 Uppkomst Indiska halvön Ariska erövrare
Den indiska kulturens utvecklingsperioder: 1) Induskulturen ca 3000 –1000 f.Kr 2) Brahmanismen ca f.Kr 3) Klassiska perioden ca t 4) Muslimsk invasion ca idag Ariska erövrare anländer norrifrån och tränger undan ursprungsbefolkningendraviderna ca 1500 f Kr folkreligion ingen grundare

3 Läran Gudsuppfattning Heliga skrifter flera olika synsätt
Brahma, Vishnu och Shiva viktigaste gudarna gudarna olika aspekter på alltings enhet Brahman=världsjälen Se Vedantaskolan Heliga skrifter Kanon = Veda-böckerna , Brahmanas samt Upanishaderna Övriga: Sutraskrifter, Mahabharata, Bhagavadgita, Ramayana, Puranas

4 Kult och livsstil Tempel- och hemkult Recitation av heliga texter, meditation kring ett mantra, skötsel av gudabilder, rökelse Hinduiska fester Divali (ljusets fest) gudarnas födelsedagar Hinduns väg från vaggan till graven mottagandet av det heliga bandet, barnäktenskap, bröllop, begravning Kastväsendet uttryck för maktbruk, rasdiskriminering, arbetsfördelning, karma-lagen och återfödelsen Prästerna (brahmaner) Soldaterna (kshatriya) Näringsidkarna (vaishya) Tjänarklassen (shudra)

5 Centrala begrepp 1) reinkarnation 2) karma 3) sanskrit 4) Mahabharata
5) dharma 6) moksha 7) samsara 8) Varanasi 9) Ganges 10) Mahatma Gandhi 11) ahimsa 12) helig ko 13) puja

6 Uppgifter Är hinduismen monoteistisk, polyteistisk eller panteistisk?
Indisk religion nått väst i två större vågor 1) Sekelskiftet t: Teosofin (Helena Petrovna Blavatsky, New York år 1875) 2) 1960-t: nya religiösa rörelser Hare Krishna Trancendental Meditation (TM) Är hinduismen monoteistisk, polyteistisk eller panteistisk? Vad kan anses vara fascinerande i den hinduiska religionsfilosofin?

7 Hinduismen och Västerlandet
Indisk religion nått väst i två större vågor 1) Sekelskiftet t: Teosofin (Helena Petrovna Blavatsky, New York år 1875) Antroposofin (Rudolf Steiner, Tyskland 1910-t) 2) 1960-t: nya religiösa rörelser Trancendental Meditation (TM) Hare Krishna Ananda Marga Divine Light Mission Sai Baba

8 Fördjupning Kastväsendet i det indiska samhället
Heliga skrifter inom hinduismen Hinduiska fester och ceremonier Hinduiska gudar Vägar till frälsning inom hinduismen Nyreligiösa rörelser i väster med hinduiska inslag

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Hinduismen guden Vishnu dyrkas som den högsta kosmiska principen
guden Shiva dyrkas som skapare, bevarare och förstörare av universum dyrkar shakti (”energi”, ”makt”); kvinnlig energi utan vilken gudarna skulle vara kraftlösa ursprung i shaktismen men med utbredning både inom hinduism och buddhism. Starka magiska inslag

19 Uppkomst Högkultur med skriftspråk (välorganiserat samhälle)
de viktigaste indiska skrifterna tillkommer blomstring av den indiska kulturen Delhi erövras 1100-t, mogulernas kejsarvälde fr o m 1500-t, OBS! Indien en brittisk koloni fram till 1947

20 Läran Vedaböckerna = Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda

21 Kult och livsstil Föremål för Shivakulten är en pelare i sten eller metall (=lingam) som står i ett kärl (=yoni) => symboliserar könsorganen och Shivas reproduktiva kraft Kastväsendet upphävdes officiellt 1953

22 Hinduismen och västerlandet
Teosofi = synkretistisk rörelse som vill finna insikt i Guds väsen, finna vägen till kunskap

23 Centrala begrepp 4) Mahabharata = viktigaste indiska eposet i vilket Bhagavadgita ingår 6) moksha = befrielse från tvånget att återfödas (”himlen”) 7) samsara = själavandringen 13) puja = offerhandling (blommor, rökelse, ris) i hemmet eller templet

24 Diskutera Hinduismen kan sammanfattas med orden: ”Ditt liv är bestämt av ditt tidigare liv. Nu formar du ditt kommande liv”. Vad leder en sådan syn till för en optismist en pessimist

25

26


Ladda ner ppt "HINDUISMEN religion och samhällsordning i Indien och Nepal"

Liknande presentationer


Google-annonser