Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hinduism  Åk 6 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hinduism  Åk 6 1."— Presentationens avskrift:

1 Hinduism Åk 6 1

2 Hinduism  Hinduismen är den största religionen i Indien.
Det är en mycket gammal religion som funnits i flera tusen år. Hinduismen har ingen speciell grundare. 2

3 3

4 Om hindusimen Hinduer tror på återfödelse. Det betyder att när man dör så föds man igen i en ny kropp. Hinduer tror att Gud kan visa sig i olika gudar och gudinnor. Gudarna har olika uppgifter och visar olika sidor av den högsta guden. Tre vanliga gudar är Brahma, Vishnu och Shiva. 4

5 Ett gott liv För hinduer är det viktigt att leva rätt, att tänka rätt och handla kärleksfullt. Hinduismens gudstjänstbyggnad kallas tempel. Varje gud har sitt eget tempel. I hinduismen finns många heliga böcker. Den mest älskade boken är Bhagavadgita, den högstes sång. 5

6 Många gudar – en Gud En grundtanke inom hinduismen är att det egentligen bara finns en gudomlig kraft - Brahman - som kan liknas vid en världssjäl som finns i allt. Eftersom det är svårt för oss människor att tillbe en abstrakt världssjäl så visar sig Brahman också i många olika gudagestalter, var och en med sina egna förmågor och funktioner. Detta förklarar varför hinduismen har så många gudar. 6

7 Tecknet betyder Oum och är en helig stavelse, det är det vanligaste böneordet, mantrat, inom hinduism. =xPIES1mWCig&list=PL17A94D31 3F47BE3C 7

8 Brahma Brahma är den gud som skapar liv. Han sitter ofta på en lotusblomma och han rider på en svan. 8

9 9

10 Vishnu Vishnu skyddar och bevarar ordningen i världen. Hans riddjur är en örn. Men Vishnu har också stigit ner till jorden och visat sig på många olika sätt för att rädda människorna från faror och ondska. 10

11 11

12 Shiva Shiva är en gud som både bygger upp och förstör. Han är kraftens gud. Många hinduer ber till den guden eller de gudarna som passar bäst för vardagens ändamål. De flesta tillber därför många gudar. 03&page=default.asp&sid=8f2cd0ad-760c fd663e900d&db=45 12

13 13

14 Tempel Många hinduer har ett altare hemma där man offrar till sin gud. Det är även vanligt med små altare i gathörn eller längs vägar där man kan stanna till för att be till gudarna när man känner för det. Att offra innebär att man ger gåvor till guden. Hinduer offrar ofta blommor, rökelse och lite mat som ställs framför guden. 14

15 15

16 Att leva som hindu Sedan flera tusen år tillbaka är människor i Indien indelade i olika grupper, som kallas för kaster. Förr innebar det att man hade ett yrke som man föddes till. Kasterna var uppdelade i fyra huvudgrupper; präster, krigare, köpmän och hantverkare/bönder. Den som tillhörde ett fint kast som präst kunde bli orena om man kom för nära någon i ett lägre kast. Sämst var den som var kastlös, dvs man hörde inte till någon av dessa grupper. Numer står det i Indiens lagar att alla ska ha samma rättigheter men detta följs inte helt. Fortfarande umgås man helst med och gifter sig med någon i samma kast. 16

17 Återfödelse Inom hinduismen tror man att när en människa dör återföds själen i en annan kropp. Därför är det viktigt att leva sitt liv så bra som möjligt så att man i nästa liv kan återfödas i ett högre kast eller som ett heligt djur. För en hindu är det slutliga målet att slippas återfödas. Genom att leva många goda liv samlar man god karma. Karma är summan av alla handlingar människan gjort i sitt liv. 17

18 Rangordning Allt har en rangordning, både människor och djur. Apor och kor är heliga, så de räknas högre än människan. 18

19 19


Ladda ner ppt "Hinduism  Åk 6 1."

Liknande presentationer


Google-annonser