Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det finns fyra heliga skrifter inom hinduismen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det finns fyra heliga skrifter inom hinduismen:"— Presentationens avskrift:

1 Det finns fyra heliga skrifter inom hinduismen:
Vedaböckerna Upanishaderna Bhagavadgita Ramayana

2 Alla heliga skrifter inom hinduismen är skrivna på det gamla ariska språket sanskrit.

3 Vedaböckerna: De äldsta skrifterna.
Började skrivas ner på 1200-talet f.Kr. Veda betyder veta eller kunskap.

4 Upanishaderna: Skrevs ner på 800-talet f.Kr.
Språket är mer filosofiskt än i vedaböckerna. Enligt upanishaderna är meditation det enda sättet att finna gud.

5 Bhagavadgita: Bhagavadgita betyder den höges sång.
Den skrevs på 300-talet f.Kr. Huvudpersonen är Krishna

6 Ramayana: Ramayana är ett kärleksäventyr.
Huvudpersonerna är guden Rama och gudinnan Sita.

7 Hinduismen beskrivs som en tolerant religion där man tillåts att utöva sin religion på olika sätt.

8 Synen på världen Enligt hinduismen är världen inte riktigt verklig…
Världen finns på sätt och vis inte… Världen är som en skugga och inget mer…

9 Kärnan i den hinduiska tron:
Det eviga kretsloppet (återfödelse) Karma Kastsystemet Gudarna

10 Det eviga kretsloppet (återfödelse):
Enligt hinduismen återföds växter, djur och människor om och om igen.

11 Det eviga kretsloppet (återfödelse):
Det eviga kretsloppet kallas för samsara på sanskrit.

12 Karma är ”det samlade resultatet
av livets handlingar”.

13 Det är karman som avgör vad en människa blir i nästa liv.

14

15 Kastsystemet: I Indien har människor delats in i olika grupper sedan flera tusen år. De här grupperna kallas kast.

16 Det var arierna som gjorde den här indelningen för ca. 4000 år sedan.
1. Präster 2. Krigare och ämbetsmän 3. Affärsmän och jordbrukare 4. Tjänare och servicefolk

17 De oberörbara – de orena (kastlösa):
Ca. 20% av alla indier tillhör inte något av huvudkasten. Dessa kallas för de oberörbara eftersom de ofta har yrken där man hanterar sopor, hår, blod och döda kroppar.

18 ”Dalits” Idag används ofta begreppet dalits om de oberörbara.
Dalits betyder förtryckt.

19 Är kastsystemet förbjudet?
Kastsystemet är inte förbjudet. Det är däremot förbjudet att diskriminera en person på grund av kasttillhörighet.

20 ”Brahman” Brahman är den gudomliga kraft som finns i allt levande.

21 ”Atman” Atman är det gudomliga som finns i människan.

22 Brahman kan visa sig som flera miljoner olika gudar.

23 Mahatma Gandhi, en känd indier som spelade en viktig roll när Indien blev självständigt från Storbritannien.

24 Det allra heligaste djuret inom hinduismen är kon
Det allra heligaste djuret inom hinduismen är kon. Varför är det så, tror du?

25 Varför är kon ett heligt djur?
1. Det sägs att kon är livets ursprung (enligt vedaskrifterna). 2. Kon hjälper till som dragdjur. 3. Man kan elda och bygga hus av kospillningen. 4. Man får mjölk från kon.

26 Moksha – målet för en hindu.
Målet för en hindu är att bryta det eviga kretsloppet och att inte återfödas. Den här befrielsen från återfödelse kallas för moksha.

27 Hur når en hindu moksha? Det finns olika sätt:
1. Genom att meditera.

28 2. Genom att visa sin kärlek till en speciell gud.

29 3. Genom att allmänt tillbe gudarna.

30 4. Genom att vörda och respektera kon.


Ladda ner ppt "Det finns fyra heliga skrifter inom hinduismen:"

Liknande presentationer


Google-annonser