Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddhism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddhism"— Presentationens avskrift:

1 Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddhism
Religion Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddhism

2 Kristendom Världens största religion 2 miljarder troende.
Anhängare Kristna Viktigaste person Jesus Guds son. Nattvarden och Dopet Heligskrift: bibeln Samlingshus kyrkan Symbol: korset

3 Advent- ankomst Jesus föddes den 25 december Påsken firas för att Jesus korsfäste och återuppstod. På skärtorsdag åt Jesus sin sista måltid med sina lärjungar Långfredag blev han korsfästas. Påskdagen återuppstod Jesus

4 Islam Anhängare: Muslimer
Ordet islam betyder underkastelse (man lyder gud) 1,3 miljarder muslimer Tror bara på en Gud Allah och hans budbärare Muhammed. Maten - Dricker ingen alkohol, griskött eller blod. Alla djur ska vara slaktade mot mecka. Helig skrift Koraren Samlingshus: Moské Symbol halvmåne

5 5 grundpelare 1 trosbekännelse- tror bara på Allah Bönen - Fem gånger om dagen vänd mot Mecka Fastan - hel månad varje år ska fasta. Ramadan Allmosan – Alla ger 2.5% till nödlidande och församlingen. Vallfärden - engång i livet ska man vallfärda till mecka

6 Judendom Anhängare Judar
Störst i Israel. Finns många i USA, Ryssland och Frankrike Monoteistisk religion- tror bara på 1 gud. Guden i judendomen heter Jahve Mat- Inte griskött, skaldjur, blod. Maten ska vara ren Koscher. Man får exempelvis inte blanda mjölk och kött. Köttet ska slaktas på ett speciellt sätt.

7 Helig skrift: Gamla testamentet ,Tora: i Tora finns Guds undervisning till judarna. Fem moseböcker.
Högtider. påsk ( Pesch) Moses befriade judiska folket från slaveriet i Egypten. Lövhyddafest- Även detta firar minnet av slaveriet och uttåget ur Egypten. Samlingshus - Synagoga Symbol Davidsstjärna

8 Hinduismen Anhängare kallas för hinduer Finns flera gudar
Brahma skapar världen Vishnu upprätthåller den Shiva låter världen gå under Elefantguden Ganesha är populärast och mest omtyckta. Heligskrift hinduiska texter är skrivna på sanskrit. En av skrifterna heter Veda. Samlingshus - Tempel

9 Karma- är de samlade gärningarna man gjort i livet. Goda och onda
Hinduer tror att man kommer tillbaka till livet igen i en annan gestalt. Tidigare liv påverkar till vad vi föds till. Reikarnation De som levde dåligt blir kastlösa. De straffas nu och lever i stor fattigdom. Mahatma Gandhi levde Han blev känd för sitt sätt att leda Indien mot självständighet från Storbrittanien med hjälp av ickevåld. Ko- kon är helig i Indien. Man säger att det beror på att kon var väsentlig för överlevnad. (mjölk) Hinduer är oftast vegetarianer. Symbol Aum. Aum symboliserar den hinduiske världsjälen och hela universum.

10 Buddhism Anhängare Buddhister
Inom buddhismen tillber man inga gudar. Man tror att gudar finns men de påverkar inte människans framtid Helig skrift Tripitaka- uppdelad i tre avsnitt. 1. delen handlar om vad Buddha Shakyamuni har sagt, 2 delen regler om hur man ska leva, 3 delen buddhistiska läran. Samlings hus - tempel och kloster Symbolen Hjulet

11 Buddhismen har 4 ädla sanningar.
1. allt är lidande – att man ständigt återföds 2. Lidandet beror på livstörsten- Livstörsten innebär att man vil fortsätta leva, människans begär binder henne vid tingen. 3- Lidandet kan upphöra Man kan släcka livstörsten. Genom upplysning, som i sin tur leder till nirvana. Upplysning är som att vakna ur en dröm och se och förstå allt som det verkligen är. Nirvana är det totala utslocknandet så man inte längre existerar, då är allt stilla.

12 4. Det finns en väg som leder till nirvana.
Rätt insikt - förstå lidandet och orsaken till det. Rätt inställning- inte ha begär, vara elak eller våldsam. Rätt tal - inte ljuga eller prata strunt. Rätt handlande - inte döda, stjäla eller leva i lyx. Rätt levnadssätt - inte lura eller utnyttja andra. Rätt strävan- leva vaksamt. Rätt vaksamhet- genom meditation nå insikt. Rätt försjunkande- genom meditation tömma medvetandet och fylla det med oändligt medlidande. Munkar och nunnor vandrar den åttafaldiga vägen snabbare Historia- Buddhismen grundare hette prins Siddharta Gautama. Han såg mycket lidande och hade beslutat att leva ett liv med meditation och avstå från livet lyckorus. Efter många år kände han att han förstod meningen med livet och blev då upplyst (Buddha).


Ladda ner ppt "Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddhism"

Liknande presentationer


Google-annonser