Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam."— Presentationens avskrift:

1 Islam

2 Fakta ruta Islam har omkring 800 m De kallas muslimer.
De flesta araber är muslimer, men endast en femtedel av alla muslimer är araber. Islam är besläktad med Judendom och kristendom Islams heliga stad och pilgrimsmål är Mekka i Saudiarabien Koranen är islams heliga skift Islams grundare Muhammed f 570, - d 632 e kr. Föddes i mekka.

3 I muslimskt land Om förhållandet Islam – Judendom :
” gud uppenbarade först för judarna och gav de Bibeln. Men tyvärr förändrade de efter en tid det riktiga budskapet. Därför uppenbarade sig gud för oss araber genom Muhammed”

4 Muhammed - profeten Redan vid 500 talet efter kr. var Mekka en viktig handelsstad. Kamelkaravan kom från Egypten och även Kina. Mekka var även ett viktig pilgrimsmål. Man samlades i tempelområdet och offrade till gudarna. Kaban fanns även på den tiden!

5 Muhammed - profeten Muhammed föddes 570 e kr.
Blev tidig föräldrarlös och växte upp hos sin farbror. Blev kamelförare. Gifte sig med den rika änkan Khadidja. Blev förmögen !

6 Uppenbarelsen på berget
Muhammed var en allvarlig man med intresse för religiösa frågor Brukade drar sig undan och bo ensam i en grotta vid berget Hira i öknen Fick en kväll uppenbarelsen från ängeln Gabriel att han var Guds Sändebud. Frun hjälpte honom tar det på allvar! Uppenbarelserna fortsatt under hela hans livstid

7 De första anhängarna Efter händelsen vid grottan började M berättar om sina uppenbarelser: Det fanns bara en gud- Alla människor måste underkasta sig honom och följa hans vilja. När tiden ta slut, paradiset och helvete väntade.

8 Ingen ny religion Muhammeds budskap är bekant. Likt det judar och kristna berättat. Men bara delvis riktiga Muhammed kom med Guds sanna ord. Muhammed ser sig själv som den största och sista av profeterna

9 Flykten till Medina M och sina anhängare gör köpmännen oroliga
De är rädda att förlora inkomsterna från pilgrimer Muhammed hotades med döden och till slut flydde till Jatrib. Som fick namnet Medina-Profetens stad Utvandringen år 622 e kr. är början till Islams tidräkning

10 Islam tar form Medinas judar vägrade acceptera Muhammed som Guds profet. Gud fördomar judarna i nya uppenbarelser. Såsom judarna vände sig mot Jerusalem skulle Muslimer be i riktning mot Kaba i Mekka. Muhammed blev Medinas andlig och världslig härskare. Han skapade en väl organiserad samhälle som styrdes enl. Koranens regler.

11 Mecka erövras År 630 M anfaller och erövrar Mekka.
När M återvänder till Medina är han erkänd som härskare över hela Arabiska halvön. Två år senare företog Muhammed en noga planerad pilgrimsfärd till Mekka. De riter han då utförde blev bestämmande för hur miljoner pilgrimer sedan dess har utfört sin pilgrimsfärd.

12 Islams utbredning Mohammed dog år 632 Blev begravd i Moskén i Medina
Hans uppenbarelser skrivs ner, sammanställs i Koranen. Muhammeds efterträdare kallas Kalifer. De var religiösa, militära och politiska ledare Islams välde bredde ut sig snabbt. Norra Afrika och Spanien erövrad år 732. Bokens folk respekteras och får behålla sitt tro.


Ladda ner ppt "Islam."

Liknande presentationer


Google-annonser